Butiksfacede
  © JYSK

  Dansk - Kommunikation

  JYSKs interne og eksterne komunikation. Hos JYSK er man bevidst om værdien i at kommunikere sprogligt korrekt med kunderne og samarbejdspartnere.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Butiksfacede
  © JYSK

  Engelsk - Kommunikation

  JYSKs interne kommunikation på hovedkontoret er primært på engelsk, hvor kommunikationen i butikkerne er på det pågældende lands modersmål.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Butiksfacede
  © JYSK

  Andet fremmedsprog - Kommunikation

  En stor del af JYSKs kommunikation foregår via e-mails og pr. telefon. På hovedkontoret foregår kommunikationen primært på engelsk, mens der i butikkerne tales det pågældende lands sprog. Du har både haft engelsk og 2. fremmedsprog på handelsskolen og har desuden læst tysk/fransk/spansk i din fritid. Nu er du klar til at søge til udlandet efter endt elevuddannelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Butiksfacede
  © JYSK

  Salg og service - Kommunikation

  Temaet Kommunikation handler om de kommunikations- og promotionaktiviteter, som JYSK anvender. JYSK er synlig på mange måder og i mange medier, så forbrugeren påvirkes bedst muligt.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever
  © Regina Lamscheck-Nielsen

  Jagthytten - et tværfagligt projekt

  Formålet med læringsaktiviteten er, at eleverne får viden om udarbejdelse af et reklamemateriale, samt at kunne fremstille en dokumentationsvideo. Projektvarighed 1 uge, - danskfagets andel ca. 14 lektioner på C-niveau.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever
  © Regina Lamscheck-Nielsen

  Unges økonomi - et tværfagligt miniprojekt

  Formålet med læringsaktiviteten er, at eleverne får afprøvet et miniprojekt som første tværfaglige øvelse. Forløbet inddrager danskfaget samt samfundsfag. Projektvarighed 3-4 dage, - danskfagets andel er ca. 8-10 lektioner på E-niveau.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever
  © Regina Lamscheck-Nielsen

  Visuel præsentation og instruktionsvideo

  Formålet med læringsaktiviteten er, at eleven gennem informationssøgning og praktisk øvelse, kan udarbejde en instruktionsvideo til en specifik målgruppe. Og at eleverne tilegner sig færdigheder i at kommunikere målrettet. - Enten internt, for at instruere kolleger, andre elever, - eller eksternt for at markedsføre arbejdspladsen, skolen eller håndværket. Omfang; Ca. 4-6 lektioner på E-niveau.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever
  © Regina Lamscheck-Nielsen

  Vurdering af hjemmesider

  Undervisningen kan indgå i et overordnet forløb om kommunikation, massekommunikation og reklamer. Forløbet inddrager først og fremmest faget dansk, men også faglig kommunikation og it kan inddrages. Omfang: Ca. 6-8 lektioner.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  DT Group
  © DT Group

  Dansk - Kommunikation 2011-2012

  Materialer for faget dansk til den merkantile caseeksamen 2011-12
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  DT Group
  © DT Group

  Engelsk - Kommunikation 2011-2012

  Materialer for faget dansk til den merkantile caseeksamen 2011-12
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  DT Group
  © DT Group

  IT - Kommunikation 2011-2012

  Materialer for faget It til den merkantile caseeksamen 2011-12
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  DT Group
  © DT Group

  Salg og Service - Kommunikation 2011-2012

  Materialer for faget Salg og Service til den merkantile caseeksamen 2011-12
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kommunikation
  © ECCO

  Andet fremmedsprog - Kommunikation 2012-2013

  Materialer for faget Andet fremmedsprog til den merkantile caseeksamen 2012-13
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kommunikation
  © ECCO

  Dansk - Kommunikation 2012-13

  Materialer for faget dansk til den merkantile caseeksamen 2012-13
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kommunikation
  © ECCO

  Engelsk - Kommunikation 2012-2013

  Materialer for faget engelsk til den merkantile caseeksamen 2012-13
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kommunikation
  © ECCO

  Salg og Service - Kommunikation 2012-2013

  Materialer for faget Salg og Service til den merkantile caseeksamen 2012-13
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  icc-kommunikation_0.jpg
  © IC Companys

  Andet fremmedsprog - Kommunikation

  Materialer for faget andet fremmedsprog til den merkantile caseeksamen 2013-14
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  icc-kommunikation_0.jpg
  © IC Companys

  Dansk - Kommunikation

  Materialer for faget dansk til den merkantile caseeksamen 2013-14
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  icc-kommunikation_0.jpg
  © IC Companys

  Engelsk - Kommunikation

  Materialer for faget engelsk til den merkantile caseeksamen 2013-14
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  HTH
  © HTH

  Andet fremmedsprog - Kommunikation

  En frisk og spændende Facebookside på tysk skal nok få nye kunder til at lægge vejen forbi HTHs flagskibsbutik i Berlin.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer