globus.jpg

  Rapportøvelse om regionale forskelle i Danmark

  I dette geografiforsøg skal eleverne undersøge regionale forskelle og socioøkonomiske forhold.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Arbejde på en tobaksfabrik
  © Københavns Bymuseum

  De små arbejdere (1) – om børnearbejde i Danmark 1873-1918. Børn på fabrikker

  Småkårsbørn, der voksede op i slutningen af 1800-tallet havde fra en tidlig alder medansvar for deres familiers forsørgelse. Deres løn var et nødvendigt supplement i en tid, hvor nød og elendighed herskede. På denne side gives inspiration til kildearbejde vedr. børnearbejde.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Arbejdere fra øltappefirma
  © Arbejdsmuseet og Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv.

  De små arbejdere (2) – om børnearbejde i Danmark 1873-1918. Staten griber ind.

  Resultatet af det nordiske industrimøde i 1872 blev, at deltagerne opfordrede regeringen til at begrænse børns fabriksarbejde ved lov. En sådan lov blev vedtaget i maj 1873 og trådte i kraft ½ år senere. Denne side lægger op til kildearbejde om temaet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Mælkedrenge
  © Københavns Bymuseum

  De små arbejdere (3) – om børnearbejde i Danmark 1873-1918. Bybude og mælkedrenge i København.

  I 1890’erne var antallet af københavnske børn med erhvervsarbejde kraftigt stigende. Væksten havde skærpet behovet for de små arbejdere. Samtidig var nøden bl.a. som følge af strejker og arbejdsløshed stor hos mange småkårsfamilier, så de ekstra tjente penge var ofte en nødvendighed for at klare de daglige udgifter. Find kilder og spørgsmål til temaet på denne side.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Bybud i Pilestræde
  © Arbejdsmuseet og Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv.

  De små arbejdere (4) – om børnearbejde i Danmark 1873-1918. Stramninger og forbud

  Fabriksloven af 1901 lagde op til, at kommunalbestyrelserne kunne udarbejde vedtægter med regler for skolebørns arbejde på områder, der ikke var dækket af fabriksloven. Indgrebene skulle dog holdes inden for de rammer, der allerede var fastlagt i fabriksloven. Denne side indeholder bl.a. kilder og arbejdsspørgsmål, som kan bruges i arbejdet med temaet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Bybud i Pilestræde
  © Arbejdsmuseet og Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv.

  De små arbejdere (5) – om børnearbejde i Danmark 1873-1918. Stramninger og forbud

  Fabriksloven af 1901 lagde op til, at kommunalbestyrelserne kunne udarbejde vedtægter med regler for skolebørns arbejde på områder, der ikke var dækket af fabriksloven. Indgrebene skulle dog holdes inden for de rammer, der allerede var fastlagt i fabriksloven. ”De små arbejdere – om børnearbejde i Danmark 1873-1918” er udarbejdet af historiker, ph.d. Nete Balslev Wingender, arkivar ved Københavns Stadsarkiv. Arbejdsspørgsmålene er udarbejdet i samarbejde med gymnasielærer Jette Gerstrøm.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tre overlappende pile i forskellige farver

  Ekskursion til København med Spansk

  Idéer og links til ekskursionsmål i København.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Drengeklasse ca. 1900
  © Københavns Stadsarkiv

  Erindringer - Københavnere fortæller om deres liv og by

  ”Fattigdom og underernæring var daglig gæst i vort liv, de fleste dage gik vi hel- eller halvsultne i seng, og fik vi endelig noget i skrutten bestod det mest af kaffe eller the med daggammelt brød til, købt en tidlig morgen ved 6 tiden for næsten ingen penge.”
 Se også 5000 billeder fra København fra Stadsingeniørens direktorat (1761-1998) på linket overfor.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer