flygtninge og skrøbelige stater evaluering
  © Rambøll

  Skrøbelige stater og flygtningestrømme - evaluering

  Under og efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte, både af eleverne selv og af læreren. Denne vurdering foretages på baggrund af læringsmål og tegn på læring.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  flygtninge og skrøbelige stater gennemførelse
  © Rambøll

  Skrøbelige stater og flygtningestrømme - gennemførelse

  Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  flygtninge og skrøbelige stater planlægning
  © Rambøll

  Skrøbelige stater og flygtningestrømme - planlægning

  Planlæg forløbet med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Globalt perspektiv logo rambøll
  © Rambøll

  Skrøbelige stater og flygtningestrømme - undervisningsforløb med globalt fokus

  "Skrøbelige stater og flygtningestrømme" er et globalt inspirationsforløb i faget samfundsfag, som har fokus på dansk udenrigspolitik i et globalt perspektiv. Eleverne arbejder med begreberne flygtning og migrant, Danmarks forpligtelser i forhold til FN’s Flygtningekonvention samt regeringens udenrigspolitiske strategi for udviklingsarbejde. Desuden kommer eleverne til at stifte kendskab til begrebet ”skrøbelig stat” i en sammenligning mellem Somalia og Danmark på baggrund af statistisk materiale.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Bådflygtninge
  © Fjerne naboer

  Papir om teori og sammenhænge i migration. Særlig til brug i DIO (Det internationale Område)

  Peter Gorm Larsen, lektor i international økonomi og samfundsfag fra EUC Nordvest har givet os tilladelse til at anvende dette velafbalancerede og teoritisk funderede materiale og migration i historisk og teoretisk belysning. Materialet vil være oplagt at anvende i forbindelse med Det internationale Område (SO3) på HHX og AT på STX, men kan også bruges i mange andre sammenhænge.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Bådflygtninge
  © Fjerne naboer

  Afrikansk migration

  Undervisningspakken fra DIIS består af ti migrantfortællinger og fire dokumentarfilm, som giver et førstehåndsindtryk af livet som migrant og de bagvedliggende årsager. Et bredere baggrundsmateriale sætter de enkelte migranters valg i perspektiv. Dertil er der en lærervejledning, bl.a. med inputs fra lærere, der har brugt materialet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Afrikansk Migration
  © Fjerne Naboer

  Afrikansk migration

  Tre film om migration. De, der er på rejse eller flugt, kommer fra alle dele af Afrika. De håber at forbedre deres liv.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  migration til europa

  Afrikansk migration til Europa

  Materialet refererer til en samlet undervisningspakke om afrikansk migration til Europa
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Bogstaver

  Español para inmigrantes

  Undervisningsblog med masser af materialer, glosekort, spil m.m. Også afsnit om/til immigranter i Spanien.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  vandforsyning

  Fjerne Naboer

  Dokumentarer og undervisningsmateriale om Afrikansk Migration, Bolivia og Kampen om vandet...
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer