Sandbanker ved vadehavet.jpg

  Biotop- og diversitetsbestemmelse i Vadehavet

  Tag eleverne med til Vadehavet for at lave en biotop- og diversitetsbestemmelse af området ud fra en række arbejdsspørgsmål.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Temaet_er_vand_COLOURBOX1725191_0.jpg

  Ekskursion til et rensningsanlæg

  Tag eleverne med til et rensningsanlæg og lad dem udarbejde en tværfaglig rapport om spildevand.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Sarqap-Tasersua-Panorama.jpg
  © Laust Wium Olesen

  Forløb om arktis

  Et forløb om arktis, der giver eleverne indsigt i naturens processer og menneskets påvirkning af miljøet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  5753_.jpg

  Grønlandspumpen

  Tre forsøg med måling på saltvand før og efter indfrysning samt densitetsbestemmelse på vand med og uden salt og ved forskellige temperaturer.
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  7467_.jpg

  Salt i havvand og dampen heraf

  I eksperimentet opvarmes havvand til kogning, og dampen testes for chlorid.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  spansk-emu-jsb-moenster-salt.jpg
  © Jacob Stenløkke Bendtsen

  Salte og opløselighed

  I dette forsøg skal eleverne fremstille en række salte.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  osmose.jpg

  Saltvands effekt på kartofler

  I øvelsen skal eleverne undersøge, hvilken effekt saltvand i forskellige koncentrationer har på kartofler, og perspektivere forsøget til madmangel og opsvulmede maver.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Traktor ved vadehavet.jpg

  Vadehavet

  Et forløb om Vadehavet, som giver eleverne en forståelse af naturens påvirkning af livsvilkårene i et dansk udkantsområde.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  vandstand1200.jpg

  Vand, nedbør og plantevækst

  Tre små forsøg der viser vandets kredsløb.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Bølger ved Kalø Vig, Studstrupværket
  © Laust Wium Olesen

  Bestemmelse af saltindholdet i vand, eksperiment

  Formål: At bestemme saltindholdet i en vandprøve ved titrering med sølvnitrat. Eksperimentet indsendt af Helle Øelund, Helsingør Gymnasium.
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  Grønlandspumpeforsøg ferskvand og ferskvand
  © Lone Glenstrup

  Den termohaline cirkulation (Grønlandspumpen)

  Den termohaline cirkulation er en nem øvelse, som med få remedier både forklarer hvad der sker i "Grønlandspumpen", men som også illustrerer hvordan vi arbejder med naturvidenskab.
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  Salt
  © Jan Geertsen

  Innovationsforløb om salt

  Eksempler på salt som tema i forbindelse med innovative, faglige samspil.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  osmose.jpg

  Osmoseforsøg

  De specielle livsvilkår i og omkring vadehavet gør, at mange organismer står med et "osmotisk problem". Øvelsen bestemmer, hvilken effekt saltvand i forskellige koncentrationer har på en kartoffel, men kartoflen kan udbyttes med andet materiale af mere vadehavs relevans art.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Sandbanker ved vadehavet.jpg

  Salt

  Kemi og erhvervsøkonomi forenes omkring salg af salt
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  vandstand1200.jpg

  Vandets kredsløb, nedbør og plantevækst

  Tre små forsøg der viser vandets kredsløb.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer