Postkort fra Vestindien
  © Peder Wiben

  Ophævelsen af slavehandlen - en del af historiekanonen

  I 1792 besluttede man i Danmark at forbyde slavehandlen, men først med virkning fra 1803. Danmark var den første europæiske slavehandelsnation, som forbød handlen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Postkort Butlers Bay
  © Peder Wiben

  De dansk vestindiske øer

  Den 31. marts 1917 solgte Danmark De Dansk Vestindiske Øer til USA for 25 millioner dollar i guld. Få masser af faglig inspiration til undervisningen her.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Dansk fort i Ghana
  © hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/

  Den transatlantiske slavehandel

  Her finder du en grundig gennemgang af Danmarks rolle i den transatlantiske slavehandel i 1800-tallet.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  transport over Atlanten
  © hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/

  Den transatlantiske Slavehandel - 1. Trekantshandelen og handelsselskaberne.

  Den Transatlantiske Slavehandel har traditionelt ikke fyldt meget i de undervisningsbøger, der hidtil er udkommet. I de generelle historiebøger drejer det sig blot om en begrænset omtale, hvilket også fremgår af litteraturforslagene ovenfor.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Afrikansk landsby
  © hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/

  Den transatlantiske Slavehandel - 2. Det kulturelt-koloniale møde

  Dette punkt understreger betydningen af afrikansk kultur, når vi studerer healing og sygdomsbehandling på Virgin Islands. I denne forbindelse lægges der vægt på den meget spændende og højst relevante direkte korrelation mellem Afrika og Vestindien. På den måde sættes der fokus på slavernes eget perspektiv, som er en afro-caribisk synsvinkel og et perspektiv, som mange af de gængse skrevne danske kilder desværre ofte ignorerer.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  opkøb af slaver
  © hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/

  Den transatlantiske Slavehandel - 3. Den danske slavehandel og dens læger

  Det var generelt et behov for penge til at færdiggøre uddannelsen som læge eller til at etablere sig efter selve uddannelsen, som derfor foranledigede nogle læger til at søge en stilling på et slaveskib. Vi ved, at der fungerede alt i alt 31 læger på de forskellige sejladser i perioden 1712-1776.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Mellempassagen
  © hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/

  Den Transatlantiske Slavehandel - 4. Mellempassagen

  I perioden fra cirka 1500-1867 anslår man, at 11-12 millioner afrikanere fra det vestlige og det vestligt-centrale Afrika krydsede Atlanterhavet som slaver. Dette var to-tre gange så mange som de (frivillige) indvandrere fra Europa til Amerika i tiden før 1840. Af de slaver, som kom ombord i Afrika, døde cirka 15 % under den atlantiske overfart og en stor del af de slaver, som kom i land på den anden side af Atlanten døde inden for de første 3 år.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Sukkerhøst i Vestindien
  © hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/

  Den Transatlantiske Slavehandel - 5. Dansk Vestindien

  Omkring 1625 begyndte Frankrig og England koloniseringen af Caribien og etablere en produktionsform baseret på slaveri med afrikanske slaver.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Dæmonisering
  © hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/

  Den Transatlantiske Slavehandel - 6. Dæmoniseringen af de sorte

  Frygten for slavernes 'sorte magi' (: ”obeah”)ses tydeligt i politi-og kriminalretsprotokoller fra det 18. og 19. århundredes Dansk Vestindien - når vi taler om 'dæmonisering', tænk også på vores og Europas behandling af mennesker ('de fremmede') fra andre kulturer. Jvf. også 'Det kulturelle møde' under pkt. 2.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Obeah
  © hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/

  Den Transatlantiske Slavehandel - 7. Slaveriet og tilknytningen til Afrika, slaverne får stemmer.

  Dette punkt fokuserer på den afrikanske baggrund af de danske slaver og deres helbredelsesformer i Dansk Vestindien. Vi ønsker at etablere en forståelse for spredningen og overførslen af helbredelsesformer fra Afrika til Vestindien. Som vores særlige fokus har vi slavernes behandling af sygdomme, især den afrikanske oprindelse af behandlingerne.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Ophævelse af slaveri
  © hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/

  Den Transatlantiske Slavehandel - 8. Ophævelsen af slaveriet og den samtidige debat herom.

  I årene 1788-92 fandt en intens debat om slavehandlen og dens omkostninger sted i det engelske under- og overhus. Denne debat blev nøje fulgt af danskerne og danner en hjørnesten i beslutningen om at afskaffe den danske slavehandel i 1792 (med effekt fra nytåret 1803). Debatten i England hjælper os med at fokusere på kompetence-spørgsmålet og den store indflydelse af 'eksterne' (ikke-medicinske) faktorer på behandling og slavernes dødelighed. En kopi af nogle af disse debatter findes i de Schimmelmannske Papirer på Rigsarkivet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Sukkertop
  © Peder Wiben

  Den Transatlantiske Slavehandel - 9. Ekskursion til København

  Der rigtigt gode muligheder for at arbejde med Det Transatlantiske Slaveri i København under en ekskursion.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Dansk fort i Ghana
  © hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/

  Den Transatlantiske Slavehandel. Introduktion

  Den Transatlantiske Slavehandel (:TST) har indtil de senere år ikke indtaget nogen større plads i gymnasiets undervisningsbøger. Det er uforståeligt men kan måske forklares med dårlig samvittighed over hvad der foregik. Resultaterne er imidlertid ikke til at se bort fra: det økonomiske grundlag for den florissante periode omkring slutningen af 1700-tallet var til dels skabt af de formuer, der hjemførtes fra trekantshandelen, og en tur rundt i København og Nordsjælland lader ingen i tvivl om, at der var tale om store fortjenester. Her skal også peges på modulerne vedr.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  hvide og sorte.jpg

  Mødet mellem sorte og hvide

  Af Ane Edelvold Berg. Forløbet hedder "Mødet mellem sorte og hvide" og handler udover trekantshandel også om imperialisme. Det er et forløb, som primært har til hensigt at træne elevernes kompetence i at formulere historiske problemstillinger samt diskutere dikotomien "os og dem” ved at perspektivere sorte og hvides syn på hinanden og sig selv frem til i dag.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer