Evaluering med smileys

  Fra sol til elektricitet - Evaluering

  Efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte både af eleverne selv og af læreren. Denne vurdering foretages på baggrund af læringsmål og tegn på læring.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Evaluering med smileys

  Fra sol til elektricitet - Evaluering i planlægningsfasen

  Her kan du finde vejledning i, hvordan du løbende kan følge op på elevernes læreproces.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Et fotografi af et solcelleanlæg
  © Mirrors for a solar power plant af Alex Lang (Flickr – Creative Commons)

  Fra sol til elektricitet - Gennemførelse: Lektion 1 og 2

  Beskrivelse af gennemførelsesdelen for lektion 1 og 2 med afsæt i en lektionsplan.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Dreng med ipad
  © Colourbox

  Fra sol til elektricitet - Gennemførelse: Lektion 11 og 12

  Beskrivelse af gennemførelsesdelen for lektion 11 og 12 med afsæt i en lektionsplan.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Solenergi
  © Colourbox

  Fra sol til elektricitet - Gennemførelse: Lektion 3 og 4

  Beskrivelse af gennemførelsesdelen for lektion 3 og 4 med afsæt i en lektionsplan.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Solcelleanlæg på et tag
  © Colourbox

  Fra sol til elektricitet - Gennemførelse: Lektion 5 og 6

  Beskrivelse af gennemførelsesdelen for lektion 5 og 6 med afsæt i en lektionsplan.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Sollys som lyskilde
  © Colourbox

  Fra sol til elektricitet - Gennemførelse: Lektion 7 og 8

  Beskrivelse af gennemførelsesdelen for lektion 7 og 8 med afsæt i en lektionsplan.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Undervisning i natur/teknologi
  © Colourbox

  Fra sol til elektricitet - Gennemførelse: Lektion 9 og 10

  Beskrivelse af gennemførelsesdelen for lektion 9 og 10 med afsæt i en lektionsplan.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Et fotografi af solcelleanlæg i et udviklingsområde i Afrika
  © Grundfos

  Fra sol til elektricitet - Læringsmål

  Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Fotografiet viser en pige, der har verden i sine hænder

  Fra sol til elektricitet - Planlægning

  I denne fase udvælges Fælles Mål i forhold til, hvad der er det nye, eleverne skal kunne og vide efter forløbet. Dernæst vælges undervisningsaktiviteter ud fra, hvilke der fremmer alle elevers læring.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tankebobler og tegn, der illustrerer tegn på læring

  Fra sol til elektricitet - Tegn på læring

  Her finder du en oversigt over tegn på læring for forløbets læringsmål.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Vindmølle

  Fra sol til elektricitet - Undervisningsaktiviteter

  Undervisningsaktiviteter er de planlagte aktiviteter, som skaber læringsmuligheder for alle elever, så de kan nå læringsmålene for forløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Solcelleanlæg

  Fra sol til elektricitet – solceller i Danmark og udviklingsområder i Afrika

  Det globale inspirationsforløb ”Fra sol til elektricitet – solceller i Danmark og udviklingsområder i Afrika” har fokus på bæredygtighed og på vedvarende og ikke-vedvarende energikilder.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  IR.jpg

  Den urbane varmeø - albedo

  Via to øvelser skal eleverne arbejde med den urbane varmeø og måle varmeafgivelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  fotosyntese.jpg

  Fotosyntese - iltbobler og vandpest

  Eksperiment om fotosyntesens afhængighed af temperatur med perspektiverende spørgsmål til byer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Frontbillede til ETIE

  Lys, varme og energi

  Et eksperiment der illustrerer solens påvirkning på geografisk variation i plante- og dyreliv.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Grøn Vækst

  Samfundsfag og naturvidenskab - inspiration

  Modulet tilbyder interesserede gymnasielærere i naturvidenskab og samfundsfag inspiration til fællesfaglige projekter omkring skæringspunkter mellem naturvidenskaben og samfundsvidenskaben.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  solenergi

  Samfundsfag og naturvidenskab - undervisning

  Modulet tilbyder interesserede gymnasielærere i naturvidenskab og samfundsfag inspiration til fællesfaglige undervisningsforløb omkring skæringspunkter mellem naturvidenskaben og samfundsvidenskaben.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  vindmoelle.jpg

  Energi

  Ressourcer om energi som kan bruges til undervisningen i naturvidenskabeligt grundforløb.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  nystedhav.jpg

  Lokal energi - omstilling med engagement

  Filmens omdrejningspunkt er den udvikling af lokalsamfundet, der kan skabes, når borgerne via ejerskab og deltagelse bliver engageret i omlægningen af vores energiforsyning til vedvarende energi.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer