Samling af glade elever med lærer

  Trivsel

  Et godt skolemiljø og gode kammeratskaber er en forudsætning for, at dit barn har lyst til og muligheder for at lære. Det kan du som forælder bidrage til.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Skoleelever

  Styrket trivsel er et væsentligt mål med folkeskolereformen

  Et af målene med folkeskolereformen er at styrke elevernes trivsel. Med en obligatorisk, national trivselsmåling for alle elever og en national indsats for at styrke skolernes arbejde med trivsel, ro og klasseledelse kan du som forælder følge med i trivslen i dit barns klasse – og bidrage til skolens arbejde med at styrke den.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Gruppe spiller basketball

  Frikvarter med faste rammer understøtter skoledagen

  Klare aftaler, fælles regler og en god frikvarterskultur kan bane vejen for, at frikvarteret er et positivt afbræk, der understøtter trivsel og læring i skoledagen. Derfor er frikvarteret et mindst lige så relevant samtaleemne som undervisningen, når du taler med dit barn, andre forældre eller lærere og pædagogisk personale om, hvordan det går i skolen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Animation af forældretegninger

  Forældrekontrakt – et værktøj til at skabe ’fælles fodslag’ i klassen

  Som forælder til et barn, der vokser og udvikler sig, opstår der løbende forskellige spørgsmål og dilemmaer. Derfor kan det være berigende at dele tvivlsspørgsmålene med andre forældre klassen og i fællesskab lave aftaler om de aktuelle temaer, der optager børnene og deres forældre. Her kan en forældrekontrakt være vejen frem.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Foto af hånd med papirer

  Eksempel på en forældrekontrakt

  En forældrekontrakt beskriver aftaler, der er indgået mellem forældrene til en klasse, og hjælper forældre, elever og lærere og pædagogisk personale med at holde styr på aftalerne. Forældrekontrakters form og indhold kan variere meget afhængigt af klassetrin. Her er et eksempel på en forældrekontrakt for en 2. klasse om fødselsdage.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  3 gode kammerater

  Legeaftaler og kammeratskaber i klassen

  Det er ganske afgørende for trivsel, skoleglæde og motivation, at den enkelte elev føler sig som et ligeværdigt og accepteret medlem af klassens sociale fællesskab. Både lærere, pædagogisk personale og forældre bidrager til klassens og skolens sociale fællesskab ved at inspirere eleverne til at knytte relationer og venskaber både i og udenfor deres egen klasse
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Elever fra indskolingen

  Trivsel i klassen – et fælles anliggende

  Trivslen i klassen er ikke kun afgørende for, at eleverne oplever social anerkendelse og kammeratskab. Trivslen spiller også ind på elevernes faglige motivation og læring. Et godt samarbejde mellem skole, pædagogisk personale og dig som forælder er en forudsætning for, at eleverne trives og har lyst til og mulighed for at lære.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Dreng i mørke

  Forældres betydning for klassens trivsel

  Selvom mange forældre er klar over deres betydningsfulde rolle i forhold til trivslen i deres barns klasse, står det måske ikke altid helt klart, hvor man som forælder kan tage fat for at styrke den. Her er fire korte film med dialogmaterialet ”Den usynlige klassekammerat”, som kan give inspiration til, hvordan du kan hjælpe med at styrke trivslen i dit barns klasse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Pige med hørebøffer

  Forvaltningens fokus på ulovligt fravær

  Langvarigt, ulovligt fravær er ikke bare elevens eller skolens problem – men kommunens. Undervisningsministeriet har udarbejdet en publikation, som opfordrer ledere i de kommunale forvaltninger og politikere til at igangsætte en samlet kommunal indsats.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  glade elever

  Trivsel

  Som elev kan du være med til at skolen bliver et rart sted at være, og at I alle har det godt med hinanden. På den måde får I mere lyst til lære og bedre muligheder for at lære.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  termometer på omkring 25 grader

  Hvad er trivselsmålingen?

  En gang om året, skal alle elever i folkeskolen svare på en trivselsmåling. Skolelederne og lærerne skal bruge trivselsmålingerne til at gøre det rart for alle at være i skole.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Veninder

  En god klassekammerat

  Det skal være rart at gå i skole og være i din klasse. Derfor er det vigtigt, at du og dine klassekammerater respekterer hinanden.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Børn der leger sammen

  Legegrupper forebygger mobning

  Legegrupper kan være med til at skabe et godt sammenhold i klassen, så alle elever trives og er glade for at gå i skole.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Skænderi

  Forældres betydning for klassens trivsel

  Forældres betydning for klassens trivsel - tre videofilm.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Børn

  Børnefællesskabet er afgørende for det enkelte barns trivsel og læring

  Det er vigtigt, at vi som professionelle er opmærksomme på, om vi hjælper børnene på den rigtige måde – eller om vi gør vejen til fællesskabet endnu sværere for det enkelte barn.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  boernsvilkaar.jpg
  © Børns Vilkår

  Børns Vilkår

  Børns Vilkår formål er sørge for, at alle børn kan få den hjælp, de har behov for og sikre børns ret til en god barndom og et godt liv
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Børn

  Dialogredskab til forældremøder i 4.-8. klasse: Skab god trivsel i klassen

  Børns Vilkår og TrygFonden har udviklet et gratis interaktivt redskab, læreren på nem vis kan tage i brug til forældremøder i 4.-8. klasse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  elever_gruppe2.jpg

  Dialogværktøjer til trivsel og klassefællesskaber

  Her på siden finder du to forskellige værktøjer til, hvordan du som lærer eller pædagog kan arbejde med trivsel og kammeratskaber i klassen
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Lærer
  Tre piger

  Elevernes trivsel - eksempel

  Det sociale liv på skolen og ikke mindst i klassen er vigtigt. Den enkelte elev skal trives for at få så meget ud af undervisningen som muligt.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Skænderi

  Forældres indflydelse på klassens trivsel (1)

  Fire film og ledsagende materiale sætter fokus på forældres roller og ansvar i forbindelse med skabelsen af den gode klasse i den rummelige skole, så færre børn udskilles.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale