Virksomhed fra luften

  Skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen

  Materialer: Karrierelæringsunderstøttende skole-virksomhedssamarbejde • Forskellige typer af skole-virksomhedssamarbejder • Praksiseksempler
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Virksomhed fra luften

  Skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen

  Materialer: Karrierelæringsunderstøttende skole-virksomhedssamarbejde • Forskellige typer af skole-virksomhedssamarbejder • Praksiseksempler
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Børn udskoling

  Udskoling

  Inspiration til undervisning i udeskole rettet mod udskoling.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever ved computer
  © Troels Gannerup Christensen

  NEWSroom

  Arbejd med nyheder på engelsk som en del af undervisningen - naturligvis. I dag har vi enestående gode muligheder for at inddrage aktuelle engelske tekster i undervisningen, som også eleverne kan arbejde med.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Lærer
  Udskoling

  Udskoling

  Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Udskoling

  Udskoling

  Læs Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til forvaltningen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Udskoling

  Udskoling

  Læs Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til skoleledelse.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  IT

  Brug it, der styrker elevernes praksisfællesskaber

  It kan skabe variation i skoledagen og fungere understøttende på den anvendelsesorienterede undervisning. I denne artikel finder du eksempler på praksisstilladsering af elevernes arbejde i problemorienteret projektundervisning.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Den længere og mere varierede skoledag

  En varieret skoledag i udskolingen

  Materialer: Klasseledelse • Anvendelsesorienteret undervisning • Undervisningsforløb • Bevægelse • Teknologi
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Bevægelse i skolen

  Bevægelse i udskolingen skal være kvalificerende, udfordrende og meningsfuld

  Bevægelse er også godt for udskolingseleverne, men hvordan skaber vi bevægelse, der giver mening for både lærer og elev? Hvornår er bevægelse med til at understøtte sundhed, læring og trivsel i udskolingen? Hvilke udfordringer møder man i implementeringen af bevægelse i udskolingen?
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Bål
  © Mette Østman

  Udeskoleprojekt om sociale kompetencer, der lærer eleverne om samarbejde og gruppedynamik gennem praktisk arbejde (praksiseksempel)

  Sophienborgskolen i Hillerød har indført udeskole til alle skolens klassetrin, herunder 7. klasse. Formålet med udeskoleprojektet er at lære eleverne om samarbejde og gruppedynamik gennem praktisk arbejde.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Filmkompagniet (fra film)

  Sådan kan du forbedre ledelsen i klasserummet

  God klasseledelse er afgørende for trivsel og læring. Der gives her eksempler på inkluderende klasseledelse og redskaber til lærere og ledelse til at udvikle og arbejde med klasseledelse gennem bl.a. små film, der viser arbejdet i udskolingen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Pige der hopper

  Udeskole og valgfredage i 7. klasse – eksempel fra Sophienborgskolen

  Sophienborgskolen i Hillerød har implementeret udeskole og valgfredage i udskolingen som del af en varieret og anvendelsesorienteret undervisning, der bl.a. kan medvirke til øget motivation. Skolen har gjort sig nyttige erfaringer, der kan være relevante for lærere og skoleledere, som planlægger lignende forløb.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  En mand der holder tommelfingre op

  Valgfrihed og afbræk øger motivationen i udskolingen (praksiseksempel)

  Valgfredage giver udskolingseleverne mulighed for at arbejde med et valgfrit emne. Det skaber motivation og gejst hos eleverne og giver lærerne mulighed for at undervise i emner, de selv brænder for.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Vriksomhed

  Gode råd til skole-virksomhedssamarbejdet fra ’Fremtidens valg og vejledning’

  Det treårige projekt ‘Fremtidens valg og vejledning’ skal bidrage til, at unge vælger den rigtige uddannelse med skole-virksomhedssamarbejde som den ene ud af tre forsøgstyper. I inspirationsmateriale fra projektet gives gode råd til at skabe et velfungerende skole-virksomhedssamarbejde.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tre bøger, et æble og et kridt

  Uddannelsesparathed

  Materialer: Uddannelse og job • Motivation • Ikke-uddannelsesparate • Kollektiv Vejledning • Gruppevejledning • Brobygning
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Tre bøger, et æble og et kridt

  Uddannelsesparathed

  Materialer: Uddannelse og job • Motivation • Ikke-uddannelsesparate • Kollektiv Vejledning • Gruppevejledning • Brobygning
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Tre bøger, et æble og et kridt

  Uddannelsesparathed

  Materialer: Uddannelse og job • Motivation • Ikke-uddannelsesparate • Kollektiv Vejledning • Gruppevejledning • Brobygning
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elev og lærer på virksomhed

  Mød en medarbejder fra CG Jensen: Højdevangens Skole i København og CG Jensen (praksiseksempel)

  Interviews med medarbejdere fra CG Jensen gav eleverne på Højdevangens Skole i København et realistisk billede af en arbejdsplads og trænede dem i at begå sig uden for skolens rammer.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Støttende ledelse

  Ledelse og organsering

  Materialer: Linjer og holddannelse • Professionelle relationer
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning