Ungdomsuddannelser

  Fra folkeskole til ungdomsuddannelse

  Folkeskolen skal bidrage til at eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse og derved også forberede dem på at starte på en ungdomsuddannelse. Undervisningen i de sidste år i folkeskolen skal derfor ses i sammenhæng med ungdomsuddannelserne.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Skolebarnets evolution

  Gode overgange fra og til dit barns skoletid

  Den første overgang dit barn oplever i dets skoletid, er overgangen fra daginstitution til fritidstilbud og senere børnehaveklasse. Her i artiklen får du en kort introduktion til de forskellige overgange, som dit barn kan opleve i løbet af sin skoletid.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Ung modtager vejledning

  Uddannelse – dit barns fremtid

  Ny pjece giver indvandrerforældre viden om ungdomsuddannelserne og guider forældre til at hjælpe deres børn med at vælge den rigtige ungdomsuddannelse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Elever i række

  Kropsliggørelse af syntaktiske leds afgrænsning og placering i sætningen

  I øvelsen her lærer eleverne, ved hjælp af den kropslige erfaring, at afgrænse og flytte rundt på de enkelte led. Øvelsen giver dem en grundlæggende fornemmelse for syntaks, som de kan overføre til dansk, engelsk og 2. fremmedsprog.
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  Ungdoms- og voksenuddannelserne
  © Colourbox

  Ungdoms- og voksenuddannelserne

  Ved siden af grundskolen servicerer CFU også ungdomsuddannelserne og VUC med kurser og pædagogisk vejledning i valg og brug af læremidler.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever arbejder innovativt
  © Preventing Dropout

  Uddannelse, social arv og social ulighed

  Dette modul retter fokus mod sammenhængen mellem uddannelse, social udlighed og social arv
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Børn i bevægelse

  Bevægelse i dramatiktimerne

  Få eleverne op af stolene og få bedre trivsel, koncentration og læring!
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  Børn i bevægelse

  Bevægelse i spansktimerne

  Få eleverne op af stolene og få bedre trivsel, koncentration og læring!
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  876454_.jpg

  Læsning af digitale tekster kræver andre strategier (For gymnasieelever og kursister)

  At læse digitale tekster er ikke det samme som at læse tekster analogt. Du kommer nemlig nemt til at læse teksten som om den var en hjemmeside, så du er nødt til at arbejde med dybdelæsning og hukommelsesteknikker. Hjernen foretrækker desuden papir, så du får ikke hjælp til at orientere dig i teksten fra dine sanser.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Elev
  Kursist