Folkeskolereformens vejledninger

  En varieret skoledag

  Undervisningsministeriet udarbejder løbende vejlednings- og inspirationsmaterialer om fx understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse, åben skole, bevægelse og læringsmålstyret undervisning.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Elever får vejledning

  Vejledning

  Vejlederens opgave er at hjælpe dig videre og få dig til selv at overveje forskellige muligheder og løsninger.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Elev på ungdomsuddannelse

  Jeg er vurderet ikke-uddannelsesparat

  Selvom du er blevet vurderet ikke-uddannelsesparat i 9. klasse, kan du stadig have ønske om at påbegynde en uddannelse.
  Indholdstype: 
  Situationer
  Målgruppe: 
  Elever
  Vejledning

  Vejledende retningslinjer - særligt for eksterne indholdsleverandører

  Denne side indeholder centrale oplysninger og dokumenter for først og fremmest eksterne indholdsleverandører til området Lærere og pædagogisk personale på grundskolen på EMU.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Kemi

  Tidligere forsøg med bioteknologi

  Materiale vedrørende Bioteknologi A forsøgsfag (efter gamel ordning), herunder opgavesæt, FAQ og evalueringsrappporter af bioteknologi A som forsøgsfag på stx og htx.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  boeger_pc.jpg

  Vejledning til indtastning i efteruddannelseskataloget

  Vejledning til indtastning i efteruddannelseskataloget. Kun relevant for indberetter til efteruddannelseskataloget til de gymnasiale uddannelser på EMU!
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elev

  Vejen ind i erhvervsuddannelserne

  Det kan være meget vanskeligt at overskue mangfoldigheden af erhvervsuddannelser, og derved også svært for den unge at træffe et sikkert valg af erhvervsuddannelse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  Dokumenter

  Links til dokumenter i vejledningen

  Her kan du finde de dokumenter, der refereres til i vejledningen for undervisning i idræt
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tillæg til vejledningen

  Bedømmelseskriterier ved eksamen

  Tillæg til vejledningen mediefag C. Eksempel på karakterbeskrivelser for karaktererne 12, 7 og 02 for prøvedelen i eksamensproduktion og det teoretisk-analytiske stof.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  slagelse Uddannelse- og Karriere Festival
  © slagelse kommune

  Slagelse Uddannelses- og Karriere festival - SUK

  SUK festivalen er for unge i alderen 14 år (8.klasse) til 30 år, som denne dag får mulighed for at blive inspireret til at træffe de rigtige uddannelses- og karrierevalg.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Ledelse
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo
  © Undervisningsministeriets

  Læreplaner og vejledninger, hf og stx (naturgeografi, geografi, geovidenskab)

  Overblik over de eksisterende læreplaner og vejledninger for de fag, hvor geografer og naturgeografer er repræsenteret (geografi, naturgeografi, geovidenskab).
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  En vejleder i snak med to kolleger

  Særlige ressourcepersoner i folkeskolen

  Skoleledelsens fokus og opbakning er helt essentiel, hvis skolens vejledere og ressourcepersoner skal gøre en forskel. 
 Det viser en stor undersøgelse fra 2009, hvor EVA - Danmarks Evalueringsinstitut - har kortlagt fordele, udfordringer og dilemmaer ved ressourcepersonernes arbejde på skolerne.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Folkeskolereformens vejledninger

  En varieret skoledag

  Undervisningsministeriet udarbejder løbende vejlednings- og inspirationsmaterialer om folkeskolereformens centrale elementer som fx understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse, åben skole og bevægelse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Læreplan

  Læreplaner og vejledninger til de klassiske fag

  Oversigt over læreplaner, vejledninger til græsk, latin og oldtidskundskab. Derudover har fagkonsulenten leveret eksempler på forløb, der understøtter de nye vejledninger fra 2018.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Samling af forskelligfarvede legoklodser
  © Colourbox

  Laboratoriejournaler og Lego

  Indledende øvelser til naturvidenskabeligt grundforløb, hvor eleverne kan se hvor vigtigt det er at observere og notere.
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  Gaffeltruckfører

  IKV - TUR's område

  Branchevejledning • praktisk vejledning
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  AMU-kursist ved pc med hovedtelefon

  Tilgængelige digitale undervisningsmaterialer – vejledning for undervisere

  Ordblinde og læsesvage kursister på AMU har ofte svært ved at få læst de undervisningsmaterialer op som skolen stiller til rådighed. Denne vejledning for undervisere giver gode råd til hvordan du kan gøre dine undervisningsmaterialer tilgængelige for alle kursister.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tandhjul

  Almindelige indvandrersprog valgfag - Fælles Mål, læseplan og vejledning

  På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for valgfaget almindelige indvandrersprog. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tandhjul

  Arbejdskendskab valgfag - Fælles Mål, læseplan og vejledning

  På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for valgfaget arbejdskendskab. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tandhjul

  Billedkunst - Fælles Mål, læseplan og vejledning

  På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget billedkunst. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale