Folkeskolereformens vejledninger

  En varieret skoledag

  Undervisningsministeriet udarbejder løbende vejlednings- og inspirationsmaterialer om fx understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse, åben skole, bevægelse og læringsmålstyret undervisning.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Elever får vejledning

  Vejledning

  Vejlederens opgave er at hjælpe dig videre og få dig til selv at overveje forskellige muligheder og løsninger.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Elev på ungdomsuddannelse

  Jeg er vurderet ikke-uddannelsesparat

  Selvom du er blevet vurderet ikke-uddannelsesparat i 9. klasse, kan du stadig have ønske om at påbegynde en uddannelse.
  Indholdstype: 
  Situationer
  Målgruppe: 
  Elever
  Vejledning

  Vejledende retningslinjer - særligt for eksterne indholdsleverandører

  Denne side indeholder centrale oplysninger og dokumenter for først og fremmest eksterne indholdsleverandører til området Lærere og pædagogisk personale på grundskolen på EMU.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elev

  Vejen ind i erhvervsuddannelserne

  Det kan være meget vanskeligt at overskue mangfoldigheden af erhvervsuddannelser, og derved også svært for den unge at træffe et sikkert valg af erhvervsuddannelse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  slagelse Uddannelse- og Karriere Festival
  © slagelse kommune

  Slagelse Uddannelses- og Karriere festival - SUK

  SUK festivalen er for unge i alderen 14 år (8.klasse) til 30 år, som denne dag får mulighed for at blive inspireret til at træffe de rigtige uddannelses- og karrierevalg.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Ledelse
  Lærer
  En vejleder i snak med to kolleger

  Særlige ressourcepersoner i folkeskolen

  Skoleledelsens fokus og opbakning er helt essentiel, hvis skolens vejledere og ressourcepersoner skal gøre en forskel. 
 Det viser en stor undersøgelse fra 2009, hvor EVA - Danmarks Evalueringsinstitut - har kortlagt fordele, udfordringer og dilemmaer ved ressourcepersonernes arbejde på skolerne.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Folkeskolereformens vejledninger

  En varieret skoledag

  Undervisningsministeriet udarbejder løbende vejlednings- og inspirationsmaterialer om folkeskolereformens centrale elementer som fx understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse, åben skole og bevægelse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Gaffeltruckfører

  IKV - TUR's område

  Branchevejledning • praktisk vejledning
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  AMU-kursist ved pc med hovedtelefon

  Tilgængelige digitale undervisningsmaterialer – vejledning for undervisere

  Ordblinde og læsesvage kursister på AMU har ofte svært ved at få læst de undervisningsmaterialer op som skolen stiller til rådighed. Denne vejledning for undervisere giver gode råd til hvordan du kan gøre dine undervisningsmaterialer tilgængelige for alle kursister.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tandhjul

  Almindelige indvandrersprog valgfag - Fælles Mål, læseplan og vejledning

  På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for valgfaget almindelige indvandrersprog. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tandhjul

  Arbejdskendskab valgfag - Fælles Mål, læseplan og vejledning

  På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for valgfaget arbejdskendskab. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tandhjul

  Billedkunst - Fælles Mål, læseplan og vejledning

  På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget billedkunst. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tandhjul

  Billedkunst valgfag - Fælles Mål, læseplan og vejledning

  På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for valgfaget billedkunst. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tandhjul

  Biologi - Fælles Mål, læseplan og vejledning

  På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget biologi. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tandhjul

  Dansk - Fælles Mål, læseplan og vejledning

  På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget dansk. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tandhjul

  Dansk som andetsprog basis - Fælles Mål, læseplan og vejledning

  På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget dansk som andetsprog basis. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tandhjul

  Dansk som andetsprog supplering - Fælles Mål, læseplan og vejledning

  På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget dansk som andetsprog supplering.Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Ikon for vejledning

  Det tværgående emne it og medier - vejledning

  På denne side kan du læse vejledningen for det tværgående emne it og medier. Vejledningen indeholder blandt andet en beskrivelse af undervisningens tilrettelæggelse og indhold og en uddybning af fagets kompetenceområder.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tandhjul

  Drama valgfag - Fælles Mål, læseplan og vejledning

  På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for valgfaget drama. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale