høst med mejetærsker

  Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget - Evaluering i planlægningsfasen

  Inspiration til, hvordan du løbende kan følge op på elevernes læreproces.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  gylletank

  Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget - Undervisningsaktiviteter

  Overvejelser om rammesætning, arbejdsproces og undervisningsdifferentiering.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tegning af højhuse

  Bedre byliv

  Undervisningsforløbet beskriver arbejdet med læringsmål i undervisningen i faget biologi i 8. klasse, hvor der både arbejdes med kompetenceområdet ”undersøgelser” i naturfag” samt ”modellering”. Derudover arbejdes der med det tværgående tema: entreprenørskab.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Energi

  Energiforsyning – nu og i fremtiden

  To temasider om energiforsyning.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  tegning af traktor på mark

  Fællesfagligt fokusområde: "Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget"

  Eleverne undersøger dansk landbrugs påvirkning af naturgrundlaget, samt hvilke muligheder der er for bæredygtig produktion.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Klimaforandringer

  Global opvarmning og klimaindsats

  DR Skoles tema om klimaændringer.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Mælk

  Gør mælken fællesfaglig

  Fællesfagligt forløb udviklet af Astra med mælk som omdrejningspunkt.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  KLima

  Klima, bæredygtighed, økologi

  Temperaturen stiger, isen i Arktis smelter, vejret bliver mere ekstremt og havene stiger.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Arktisk

  Klimaforandringer i Arktis

  Fire temasider om klimaforandringerne særligt i Arktis.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  høst af majsmark
  traktor med halmvogn

  Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget - Elevforudsætninger og Læringsmål

  Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  traktor med måger omkring

  Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget - Evaluering

  Her beskrives evalueringsfasen.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  rapsmark

  Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget - Gennemførelse lektion 1-28

  Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  7211_.jpg

  Bestemmelse af forureningsgraden i et vandløb vha. dyrelivet

  Gør økologiundervisningen virkelighedsnær og sansbar ved at tage udgangspunkt i et konkret vandløb.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Sandbanker ved vadehavet.jpg

  Biotop- og diversitetsbestemmelse i Vadehavet

  Tag eleverne med til Vadehavet for at lave en biotop- og diversitetsbestemmelse af området ud fra en række arbejdsspørgsmål.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Oekosystemer Rosenvangskolen 0021200.jpg

  Byforskning dag 6: Biotopbeskrivelse

  En heldagsekskursion hvor grupperne skal beskrive de grønne (og våde) områder i en bydel. Man kan følge op på ekskursionen med et forsøg om pH i jord.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  København

  Byøkologi

  I dette tværfaglige forløb skal eleverne arbejde med byen som et økosystem og samspillet mellem levende og døde faktorer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Billede af en vandkikkert7

  Forløb om åer og vandløb

  Et tværfagligt forløb som dækker kernestof om økologi, det periodiske system, bindinger og stofmængde samt klima, kredsløb og erhvervsforhold.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Sarqap-Tasersua-Panorama.jpg
  © Laust Wium Olesen

  Forløb om arktis

  Et forløb om arktis, der giver eleverne indsigt i naturens processer og menneskets påvirkning af miljøet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  736787_.jpg

  Forløb om regnskoven

  Et tværfagligt forløb om regnskoven, der giver eleverne viden om vejrforhold, arv og miljø samt grundstoffer og kemiske reaktioner.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer