Vandglas

  Sprøjtemidler i det rene vand

  Grundvandet burde være rent drikkevand. Det har været kravet om og ønsket til forvaltningen af grundvands ressourcen. Men det holder ikke, gennem de senere år er antallet af beretninger om sprøjtegifte og andre farlige stoffer i grundvandet, nærmest været en månedlig foreteelse. Godkendelse og restriktioner, som man har på området, har ikke været tilstrækkelige til at forhindre en grundvandsforurening.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Sarqap-Tasersua-Panorama.jpg
  © Laust Wium Olesen

  Forløb om arktis

  Et forløb om arktis, der giver eleverne indsigt i naturens processer og menneskets påvirkning af miljøet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Øvelse med gær og hormonforstyrrende stoffer
  © Christian Gothard Rix

  Udviklingsprojekter på biofag.dk

  Undervisningsministeriet har støttet en række udviklingsprojekter om bl.a. bioinformatik, hormonforstyrrende stoffer, arktiske klimaspor og eksperimentets didaktik.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  super5.jpg
  © Peter Bondo Christensen

  Opgaverne til Klimaarktis (11)

  Modulet her indeholder to filer, nemlig en pdf fil med alle opgaverne til Klimaarktis og en pdf fil med alle kapitlerne samlet under et.
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kelp
  © Peter Bondo

  Livsbetingelser i Arktis (6)

  Arktis er den del af den nordlige halvkugle, hvor gennemsnitstemperaturen i den varmeste måned (juli) er under 10 – 12 °C. Befinder man sig i Grønland i vinterhalvåret, oplever man store mængder sne, kulde og mørke, men heldigvis også frostklart vejr og nordlys. Om sommeren oplever man lyse nætter. Nord for Polarcirklen, der krydser Grønland ca. 1/3 oppe i landet, er der midnatssol om sommeren. Jo nærmere man kommer Nordpolen, jo større forskel er der på lyset og årstiderne.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Isfjeld
  © Peter Bondo

  Indlandsisen smelter (5)

  Grønlands indlandsis er den næststørste ismasse i Verden – kun overgået af Antarktis’ iskappe. Indlandsisen dækker 80 % af Grønlands areal og indeholder tre millioner km3 frosset ferskvand. Den er i gennemsnit to km tyk og består af sammenpresset sne fra flere hundrede tusinde år. Den globale opvarmning får også Indlandsisen og gletsjerne fra Indlandsisen til at smelte. Man ser det tydeligt på Grønland, hvor gletsjerne i den sydlige del bliver tyndere ved randen hver år.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Isfjeld
  © Peter Bondo

  Havisen reduceres (4)

  Den kraftige opvarmning af de arktiske områder har allerede slået igennem med en række synlige effekter. Tydeligst af alt er måske, at havisen i disse år forsvinder med rasende fart. Man kan tydeligt følge havisens udbredelse på billeder taget af satellitter. Ud fra sådanne billeder kan man se hvor meget af havisen, der forsvinder hvert år.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Koral
  © Peter Bondo

  Det globale Kulstofkredsløb (3)

  I kulstofkredsløbet bliver kulstof (C) udvekslet mellem atmosfæren, landjorden og oceanerne. Det sker når kemiske forbindelser der indeholder kulstof, f.eks. CO2, ved hjælp af biologiske og kemiske processer omdannes til nye kulstofholdige stoffer, f.eks. glukose (C6H12O6) i planter eller hydrogencarbonat HCO3- i havet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Fjord
  © Peter Bondo

  Drivhusgasser og drivhuseffekt (2)

  Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver Solens energi lavet om til langbølgede varmestråler, og Jorden sender på et eller andet tidspunkt varmen tilbage til atmosfæren.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Hvalros
  © Peter Bpndo

  Er Jorden blevet varmere? (1)

  Ja, kloden bliver varmere. Stille og roligt får vi det varmere og varmere. Specielt er det gået stærkt gennem de sidste 50 -100 år – altså efter industrialiseringen for alvor satte ind.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Biotopundersøgelse
  © Nykøbing Katedralskole

  Økologiserien - FaDB forsøg

  Økologiserien består af en række forsøgsvejledninger. Vejledningerne er pakket som en zip-fil, der kan downloades.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  Affald_COLOURBOX1201297.jpg

  Genbrug af metal

  Affald er en ressource, som vi i højere grad er nødt til at udnytte. Lad eleverne udarbejde en rapport om genbrug og affald som en ressource.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Traktor ved vadehavet.jpg

  Vadehavet

  Et forløb om Vadehavet, som giver eleverne en forståelse af naturens påvirkning af livsvilkårene i et dansk udkantsområde.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Billede af en vandkikkert7

  Forløb om åer og vandløb

  Et tværfagligt forløb som dækker kernestof om økologi, det periodiske system, bindinger og stofmængde samt klima, kredsløb og erhvervsforhold.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Sandbanker ved vadehavet.jpg

  Biotop- og diversitetsbestemmelse i Vadehavet

  Tag eleverne med til Vadehavet for at lave en biotop- og diversitetsbestemmelse af området ud fra en række arbejdsspørgsmål.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Oekosystemer Rosenvangskolen 0021200.jpg

  Byforskning dag 6: Biotopbeskrivelse

  En heldagsekskursion hvor grupperne skal beskrive de grønne (og våde) områder i en bydel. Man kan følge op på ekskursionen med et forsøg om pH i jord.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  København

  Byøkologi

  I dette tværfaglige forløb skal eleverne arbejde med byen som et økosystem og samspillet mellem levende og døde faktorer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  osmose.jpg

  Osmoseforsøg

  De specielle livsvilkår i og omkring vadehavet gør, at mange organismer står med et "osmotisk problem". Øvelsen bestemmer, hvilken effekt saltvand i forskellige koncentrationer har på en kartoffel, men kartoflen kan udbyttes med andet materiale af mere vadehavs relevans art.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Gadebillede fra nørrebrogade i København

  Byforskning - forløb om Byøkologi

  Byøkologi: Et naturfagligt forløb over 9 hele undervisningsdage samt ½ års undervisning. Ved udgangen af 2011 var over halvdelen af jordens befolkningen bosat i byområder. I Danmark - og resten af Europa - er andelen meget større. Det giver selvsagt nogle udfordringer af forskellig art, når forbrug og produktion er adskilt, samt når spredningen af arten mennesket bliver så ujævn.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever i DNAlab på Statens Naturhistoriske Museum
  © Christian Mailand

  REAL SCIENCE - biodiversitet og molekylærbiologi

  REAL SCIENCE er et projekt, som tager gymnasieelever med helt tæt på forskningen og ind i forskernes maskinrum. Her er de med til at udvikle metoder og indsamle og analysere data og prøver til brug i forskningen.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer