Elev sidder fordybet over sin SRP

  Studieretningsprojektet - SRP (For hhx-elever)

  Her kan du hente en super vejledning til SRP. Læs bl.a. om valg af fag, vejledningsfasen, hvordan opgaven skal se ud, hvordan sproget skal være og hvordan den bedømmes. Husk at du selv skal være den aktive: det er dig, der tager initiativ til møder og producerer mindmap, plan for informationssøgning, grovskitse til struktur og evt. synopsis.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Elev
  Lærer
  COLOURBOX851884 (1).jpg

  Studieretningsprojektet - SRP (For stx-elever)

  Studieretningsprojektet i 3g kaldes SRP. Opgaven skrives i to fag og har fokus på samspil mellem fagspecifikke og tværfaglige mål. Du skal undervejs lige standse op og overveje, om din besvarelse viser, at du har haft brug for begge fag sammen til at besvare opgaven.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Elev
  Bog

  SRP - Studieretningsprojektet (efter 2013-læreplanen)

  Formålet med studieretningsprojektet (SRP) er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område i tilknytning til deres studieretning. Ved at kombinere forskellige faglige tilgange og discipliner, som forstærker den faglige fordybelse, skal eleverne demonstrere, at de er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant baggrundsstof, og at de er i stand til at gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt og metodisk grundlag.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriets logo

  Materialer og bilag fra to konferencer om studieretningsprojekt afholdt i august og september 2011

  Undervisningsministeriet holdt i 2011 to konferencer om studieretningsprojektet på stx, hhx og htx. Materialet er stadigvæk relevant i forhold til at arbejde med studieretningsprojekter og som inspiration til AT.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  CLTIM1.jpg

  SRP international økonomi - formuleringer, vejledning og fremgangsmåde

  Her er en samling af materialer til brug for arbejdet med SRP. - Her er en samling af SRP-formuleringer brugt i 2013-14 i international økonomi. Tak til de lærere der har bidraget. - Her er endvidere et netbrev om SRP i relation til IØ og VØ. Claus
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  CLTIM1.jpg

  Studieretningsprojekt (SRP)

  Studieretningsprojekter (SRP) med International økonomi som udgangspunkt. Indeholder primært eksempler på opgaveformuleringer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Udsnit af en stak opgaver med ringryg

  SRP

  Eksempler på opgaveformuleringer med mediefag i SRP.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kemi

  SRP kemi - eksempler på samarbejde med fysik og matematik

  En række eksempler på formulering af studieretningsprojekter med fysik-kemi-matematik.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Blodbøg Marianske Lazne
  © Jørgen Wilhelmsen

  Studieretningsprojektet

  Formålet med studieretningsprojektet er at give eleven lejlighed til selvstændigt og dybdegående at arbejde inden for et selvvalgt område i flere fag og at udvikle evnen til gennem skriftlig fremstilling at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en flerfaglig problemstilling.(Citat fra læreplanen for studieretningsprojektet Stx)
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Billede af Aktuel Naturvidenskabs hjemmeside
  © Aktuel Naturvidenskab

  Aktuel Naturvidenskab: Datalogi

  Tidsskrift udgivet i samarbejde mellem 7 danske forskningsinstitutioner. Gode artikler til større projekter om bl.a. logik, simulering, visualisering, gode gæt m.m.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  vurdering1200_0.png
  © Nana Michelsen

  AT-SRP: Hvad er forskellen? (For stx-elever)

  Her er en forklaring på forskellen mellem SRP og AT. Bag den mundtlige præstation i AT ligger der et arbejde, som svarer til det, du præsterede til SRP. Læs mere i filen!
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Elev
  FAQ på sort tavle

  Brug af fiktion i tværfaglige opgaver

  Må man inddrage fiktive cases i psykologi? Hvordan samarbejder man med et sprogfag i en tværfaglig opgave? Få fagkonsulentens svar her.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Computer_c962304.jpg

  Design og dansk

  Opgaveformuleringer til SRP
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Rigtigt forkert

  Design og innovation

  Opgaveformuleringer til SRP.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tal

  Design og matematik

  Opgaveformuleringer til SRP
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  COLOURBOX2299931.jpg

  Design og mediefag

  Opgaveformuleringer til SRP
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  COLOURBOX851884 (1).jpg

  Design og samfundsfag

  Opgaveformuleringer til SRP
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  COLOURBOX4250382.jpg

  DTU: Transporthorisonter

  Inspirations- og øvelsesbog til gymnasiet af DTU om transport med it-relevante afsnit om optimering og logistik.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kursus i biofysik
  © Jan Geertsen

  Eksempler på bioteknologi-fysik samarbejdsområder

  Inspiration til fagsamarbejdet.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer