EUD

  SIP-EUD 1: Tværfaglig og helhedsorienteret undervisning på grundforløbet

  Formål: Input og sparring til skolernes arbejde med implementering af grundforløbets første og anden del med udgangspunkt i den enkelte skoles mest centrale udviklingsbehov. Endvidere er formålet, at den enkelte skole efter endt kursusdag har udarbejdet en skitse til den videre implementering af grundforløbets første og anden del.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Mennesker med maske om munden

  SIR-modeller

  SIR-modeller beskriver spredningen af en smitsom sygdom. De kan danne udgangspunkt for SRP-opgaver med matematik i kombination med biologi eller historie, hvor man i matematik kan opstille modeller for, hvordan antallet af smittede udvikler sig.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Twitter Ny EMU.jpg
  © Rasmus Sune Jørgensen

  Skriftlighed i SO og engelsk

  Fagkonsulenten giver her inspiration til arbejdet med den skriftlige dimension i SO på htx. Idékataloget indeholder forslag til skriftlighed på tværs af fag og kan derfor læses af andre faglærere end engelsklærere.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  logo_scoopit_bg-black.jpg
  © Scoopit

  Skriftlighed i SO og dansk på htx

  Inspiration til arbejdet med den skriftlige dimension i SO på htx. Idékataloget indeholder forslag til skriftlighed på tværs af fag og kan derfor læses af andre faglærere end dansklærere.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  4635_.jpg

  Studieområdeforløb i kemi og teknologihistorie

  Få inspiration til et SO-forløb, som kombinerer fagenes metoder og teori og praksis. Forløbets overordnede emne er krudt, dets teknologihistoriske oprindelse, udbredelse og anvendelse gennem tiden. Derudover handler det om krudtets kemiske egenskaber og sammensætning.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  COLOURBOX2411088(1).jpg
  © Colorbox

  Innovationsprojekt med idræt, dramatik og billedkunst

  Eleverne skal vise en bevægelsessekvens til selvvalgt musik og dokumentere den fotografisk: Et spændende projekt med innovation udviklet på Bagsværd Kostskole og Gymnasium.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  767956_.jpg

  Grundforløbets skriftlighed

  Alle kender vi til, hvor vigtigt det er at koordinere samarbejdet i grundforløbet, således at alle klasser har lært nogenlunde det samme.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  formel

  SRP: Musik og matematik

  Samarbejdsmuligheder mellem matematik og musik
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Farvede piler, som overlapper hinanden

  Studieretningstoning i psykologi

  Psykologi er i princippet tværfagligt, idet faget inddrager viden og metoder fra de tre videnskabelige hovedområder. Men hvilke oplagte koblinger er der til andre fags stofområder og analyseformer?
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  边界 grænse

  AT-2016 Kinesisk

  Find inspiration til hvordan kinesisk kan indgå i elevernes AT-projekt. I modulet giver jeg eksempler på sager, hvor kinesisk kan spille sammen med flere af gymnasieskolens øvrige fag.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tværprofessionelt-inklusion
  © EVA

  Fortællinger om tværprofessionelt samarbejde om inklusion

  Inklusionsvejledere, lærere og pædagoger deler deres erfaringer med at understøtte inkluderende læringsmiljøer.
  Indholdstype: 
  Andet
  Tegneredskaber

  Klassisk geometri

  Klassisk geometri bygger på konstruktioner med passer og lineal. Det er et emne der er smukt i sig selv, men det kan også indgå i AT og SRP fx i samarbejde med historie.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Dannebrog

  Matematik og dansk

  Få inspiration til, hvordan dansk og matematik i fællesskab kan undersøge f.eks. argumentation, centralperspektivet i renæssancen eller forskellene på det naturvidenskabelige og humanistiske verdenssyn.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Engelsk flag

  Matematik og engelsk

  Et spændende fagprojekt udarbejdet af Line Marie Svensson og Tina Su Lyn Lim, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet med Kjeld Bagger Laursen som vejleder.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Glas

  Matematik og kemi

  Samarbejdsmuligheder mellem matematik og kemi
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Statistik
  © Statistik

  Matematik og samfundsfag

  Samarbejdsmuligheder mellem matematik og samfundsfag
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Bøger og laptop

  Studieretningsprojekter med matematik

  Matematik kan indgå i mange spændende sammenhænge i studieretningsprojekter.
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Elev
  Lærer
  Engelsk bulldog

  The curious incident of the dog in the night-time

  Den måske lidt overraskende overskrift er titlen på en bestseller-roman af den britiske forfatter Mark Haddon. Den handler om en dreng med en psykisk diagnose. I romanen spiller matematik en væsentlig rolle, så den er velgenet i et samarbejde med matematik på den ene side og engelsk eller psykologi på den anden side.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kemi
  Rødt fortæppe

  Dramatisk dansk

  Brug teatervirkemidler, når du læser dramaer
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer