EUD

  SIP-EUD 1: Tværfaglig og helhedsorienteret undervisning på grundforløbet

  Formål: Input og sparring til skolernes arbejde med implementering af grundforløbets første og anden del med udgangspunkt i den enkelte skoles mest centrale udviklingsbehov. Endvidere er formålet, at den enkelte skole efter endt kursusdag har udarbejdet en skitse til den videre implementering af grundforløbets første og anden del.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Twitter Ny EMU.jpg
  © Rasmus Sune Jørgensen

  Skriftlighed i SO og engelsk

  Fagkonsulenten giver her inspiration til arbejdet med den skriftlige dimension i SO på htx. Idékataloget indeholder forslag til skriftlighed på tværs af fag og kan derfor læses af andre faglærere end engelsklærere.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  COLOURBOX2411088(1).jpg
  © Colorbox

  Innovationsprojekt med idræt, dramatik og billedkunst

  Eleverne skal vise en bevægelsessekvens til selvvalgt musik og dokumentere den fotografisk: Et spændende projekt med innovation udviklet på Bagsværd Kostskole og Gymnasium.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  767956_.jpg

  Grundforløbets skriftlighed

  Alle kender vi til, hvor vigtigt det er at koordinere samarbejdet i grundforløbet, således at alle klasser har lært nogenlunde det samme.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Farvede piler, som overlapper hinanden

  Studieretningstoning i psykologi

  Psykologi er i princippet tværfagligt, idet faget inddrager viden og metoder fra de tre videnskabelige hovedområder. Men hvilke oplagte koblinger er der til andre fags stofområder og analyseformer?
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  边界 grænse

  AT-2016 Kinesisk

  Find inspiration til hvordan kinesisk kan indgå i elevernes AT-projekt. I modulet giver jeg eksempler på sager, hvor kinesisk kan spille sammen med flere af gymnasieskolens øvrige fag.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tegneredskaber

  Klassisk geometri

  Klassisk geometri bygger på konstruktioner med passer og lineal. Det er et emne der er smukt i sig selv, men det kan også indgå i AT og SRP fx i samarbejde med historie.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Engelsk flag

  Matematik og engelsk

  Et spændende fagprojekt udarbejdet af Line Marie Svensson og Tina Su Lyn Lim, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet med Kjeld Bagger Laursen som vejleder.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Bøger og laptop

  Studieretningsprojekter med matematik

  Matematik kan indgå i mange spændende sammenhænge i studieretningsprojekter.
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Elev
  Lærer
  Kemi
  Kemi
  Kemi

  SRP kemi - hvad er kemifagets særtræk i studieretningsprojektet?

  Fagkonsulentens skrivelse om kemis rolle i studieretningsprojektetet samt om metoder og redskaber.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kemi

  SRP kemi - inspirationsmateriale

  Inspirationsmateriale til SRP i kemi med gode råd og ideer til både lærere og elever.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kemi

  SRP kemi - eksempler på samarbejde med fysik og matematik

  En række eksempler på formulering af studieretningsprojekter med fysik-kemi-matematik.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kemi

  SSO kemi - formalia

  Bekendtgørelser og vejledninger (hf).
  Fag: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kemi
  En mand til en konference

  Konferencemateriale 2007-2012

  Samling af materiale fra kurser og konferencer omhandlende Kultur- og samfundsfaggruppen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer