EUD

  SIP-EUD 1: Tværfaglig og helhedsorienteret undervisning på grundforløbet

  Formål: Input og sparring til skolernes arbejde med implementering af grundforløbets første og anden del med udgangspunkt i den enkelte skoles mest centrale udviklingsbehov. Endvidere er formålet, at den enkelte skole efter endt kursusdag har udarbejdet en skitse til den videre implementering af grundforløbets første og anden del.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Twitter Ny EMU.jpg
  © Rasmus Sune Jørgensen

  Skriftlighed i SO og engelsk

  Fagkonsulenten giver her inspiration til arbejdet med den skriftlige dimension i SO på htx. Idékataloget indeholder forslag til skriftlighed på tværs af fag og kan derfor læses af andre faglærere end engelsklærere.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  767956_.jpg

  Grundforløbets skriftlighed

  Alle kender vi til, hvor vigtigt det er at koordinere samarbejdet i grundforløbet, således at alle klasser har lært nogenlunde det samme.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever
  © Syddansk Erhvervsskole

  Street Food

  Dette læringsforløb gennemføres som et helhedsorienteret, differentieret, tværfagligt og praksisnært projekt ved grundforløb 2 for gastronomer på Syddansk Erhvervsskole. Eleverne skal, i grupper af fire, åbne en bod med salg af Street Food.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Ko og kalv
  © Laust Wium Olesen

  Succes med tværfaglighed og helhedsorientering i eux-landbrugsuddannelse

  Asmildkloster Landbrugsskole og Viborg Gymnasie og HF har udbudt eux-uddannelsen til landmænd i fem år og har høstet værdifulde erfaringer samt skabt god praksis for, hvordan man kan tilrettelægge helhedsorienterede undervisningsforløb på eux. Eux er en forkortelse af "studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse".
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Drager flyver i luften

  Ideer til tværfaglige emner

  Overordnede emner kan belyses fra mange fagvinkler.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  logo_scoopit_bg-black.jpg
  © Scoopit

  Skriftlighed i SO og dansk på htx

  Inspiration til arbejdet med den skriftlige dimension i SO på htx. Idékataloget indeholder forslag til skriftlighed på tværs af fag og kan derfor læses af andre faglærere end dansklærere.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  4635_.jpg

  Studieområdeforløb i kemi og teknologihistorie

  Få inspiration til et SO-forløb, som kombinerer fagenes metoder og teori og praksis. Forløbets overordnede emne er krudt, dets teknologihistoriske oprindelse, udbredelse og anvendelse gennem tiden. Derudover handler det om krudtets kemiske egenskaber og sammensætning.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tværprofessionelt-inklusion
  © EVA

  Fortællinger om tværprofessionelt samarbejde om inklusion

  Inklusionsvejledere, lærere og pædagoger deler deres erfaringer med at understøtte inkluderende læringsmiljøer.
  Indholdstype: 
  Andet
  Elever fra innovationsværkstedet Campus Bornholm
  © Anne Knudsen

  Innovationsværksted

  På Campus Bornholm går skole og hobby op i en højere enhed. Her mødes elever på tværs af gymnasie- og erhvervsuddannelser for at arbejde med forskellige kreative projekter og dyrke deres talent. Alt sammen med hjælp fra hinanden og underviserne i en god og afslappet stemning.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Teknologisk hotelkøkken Kold College
  © Metropol

  Teknologisk hotelkøkken - erfaringer fra Kold College

  Få inspiration fra Kold College’s spændende koncept med et teknologisk hotelkøkken. Her understøtter it undervisningen i det daglige med høj grad af elevdifferentiering og interaktion mellem elever på flere niveauer samt en større sammenhæng mellem teori og praksis.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tegneredskaber

  Klassisk geometri

  Klassisk geometri bygger på konstruktioner med passer og lineal. Det er et emne der er smukt i sig selv, men det kan også indgå i AT og SRP fx i samarbejde med historie.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  En mand til en konference

  Konferencemateriale 2007-2012

  Samling af materiale fra kurser og konferencer omhandlende Kultur- og samfundsfaggruppen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kemi

  SRP kemi - eksempler på samarbejde med fysik og matematik

  En række eksempler på formulering af studieretningsprojekter med fysik-kemi-matematik.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kemi

  SSO kemi - formalia

  Bekendtgørelser og vejledninger (hf).
  Fag: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  边界 grænse

  AT-2016 Kinesisk

  Find inspiration til hvordan kinesisk kan indgå i elevernes AT-projekt. I modulet giver jeg eksempler på sager, hvor kinesisk kan spille sammen med flere af gymnasieskolens øvrige fag.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisning
  © Ulrik Jantzen

  Fagligt samspil

  Her kan du finde inspiration til det faglige samspil mellem tysk og øvrige fag.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Fire hænder
  © Colurbox og Jan Boysen Billund

  Fagligt samspil

  Inspiration til arbejdet med fagligt samspil i engelskundervisningen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  COLOURBOX2411088(1).jpg
  © Colorbox

  Innovationsprojekt med idræt, dramatik og billedkunst

  Eleverne skal vise en bevægelsessekvens til selvvalgt musik og dokumentere den fotografisk: Et spændende projekt med innovation udviklet på Bagsværd Kostskole og Gymnasium.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Dannebrog

  Matematik og dansk

  Få inspiration til, hvordan dansk og matematik i fællesskab kan undersøge f.eks. argumentation, centralperspektivet i renæssancen eller forskellene på det naturvidenskabelige og humanistiske verdenssyn.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer