Elev

  Håndværkets differentieringsmulighed

  Differentiering med særlig fokus på, hvorledes det sker i håndværket.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Refleksioner i lærerteamet
  © Selandia CEU

  Refleksioner i lærerteamet

  De gode ideer, som læreren bringer med fra den formative evaluering i undervisningen, giver anledning til dialog og refleksion i lærerteamet. Refleksionerne medfører udvikling af lærerteamets pædagogiske praksis, forberedelse, didaktik og undervisning.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  Forside til bog om erhvervspædagogisk didaktik
  © Ole Dibbern Andersen og Albert Astrup Christensen

  Erhvervspædagogisk didaktik

  Erhvervspædagogisk didaktik er en anvendelsesorienteret bog, som er tæt relateret til praksis på erhvervsskolerne og især har fokus på, hvorledes det pædagogiske indhold i den seneste reform af erhvervsuddannelserne kan virke i undervisningen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  Det pædagogiske læringscenter

  Avu-didaktik og pædagogisk ledelse

  I denne rapport fra EVA evalueres kompetenceudviklingsforløbet Avu-didaktik og pædagogisk ledelse, som University College Lillebælt (UCL) har foretaget for Undervisningsministeriet.
  Indholdstype: 
  Andet
  Et billede der indgår i Kamma-casen
  © Ingeborg Nielsen

  Didaktik i praktik

  FoU-projektet "Didaktik i praktik" indeholder fire små film, som er lavet i samarbejde med PASS, og en samling redskaber til at styrke samspillet mellem skole og praktik.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  752927_.jpg

  Artikelserie om naturfagsdidaktik

  Korte praksisnære artikler om naturfagsdidaktiske temaer.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Begrebskort

  Begrebskort i natur/teknologi

  De naturfaglige begrebers betydning og sammenhæng.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Globalundervisning2.jpg
  © Sonja Salminen

  Det globale i undervisningen

  Noget om hvad global undervisning er - og ikke er - samt noget om de interkulturelle kompetencer, som undervisningen sigter mod at skabe.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Forside på power point præsentationen
  © O3V

  Global praksis

  Håndbog om global undervisning. Få inspiration til, hvordan du inddrager globale forhold og kulturmøder i undervisningen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Artikel
  © Historielab.dk

  Historielab - mere viden om historiefaget

  Historielab udgiver jævnligt artikler om didaktik, historisk bevidsthed, fælles mål og meget mere. om historieundervisningen. Se mere herunder.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Pige og dreng fisker med net
  © Jane Bøgelund

  Inquiry Based Science Education (IBSE)

  Undersøgelsesbaseret undervisning i naturfag og matematik.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Læreren foreviser en teknik for eleverne
  © Irene Egeskov Andersen

  Lærerrollen i håndværk og design - den kreativitetsbefordrende lærer?

  Hvordan kan lærerens rolle være i håndværk og design?
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Mindmap

  Mindmap i natur/teknologi

  Startsted og evaluering af undervisningen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  robot_lego_COLOURBOX2378699.jpg
  © Colourbox

  Onlinekurset Klog på Naturfag

  Lær at udvikle dine undervisningskompetencer i natur/teknologi.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Det økonomiske kredsløb.JPG
  © De økonomiske vismænd

  Resultater af første møder med diskussion vedrørende forsøg med udvikling af International Økonomi

  Skriv eller ring endelig til mig på mail: cltim1@uvm.dk, eller på telefon 25659211, hvis du har behov for afklaringer i forbindelse med forsøget.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  COLOURBOX5242439.jpg

  Resultater af og materialer fra FIP

  I efteråret 2015 blev der afholdt Faglig udvikling i Praksis i Virksomhedsøkonomi. Her er linket til materiale og resultater herfra.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Anerkendelse

  Anerkendelse fra et teoretisk perspektiv

  Hvad er anerkendelse, og hvordan kan man bruge det i undervisningen? Med udgangspunkt i Axel Honneths anerkendelsesteori, tages der her fat i det meget komplekse begreb.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Lærerstuderende
  Anerkendelse

  Anerkendelse i praksis

  Hvordan kan man inkorporere anerkendelse i sin undervisning?
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærerstuderende
  Lærer

  Procesdidaktik

  Teorien om at gribe de bolde eleverne kaster til dig som lærer. Læs mere her!
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærerstuderende
  Didaktik

  Naturfagsdidaktik

  Artikler og onlinematerialer om planlægning og udførelse af undervisningen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale