11 september terror.JPG

  11. september 2001 - en del af historiekanonen

  Med terrorhandlingen den 11. september 2001, hvor de to tvillingetårne i New York kollapsede, som omdrejningspunkt kan undervises i Den kolde Krigs afslutning, i USAs verdensdominans, om terrorisme, om islamisme, om civilisationskampe og om ytringsfrihed.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  rafleveldhiv.jpg
  © JPW

  Augustoprør og Jødeaktion 1943 - en del af historiekanonen

  En undervisning med omdrejningspunkt i den 29. august 1943 vil naturligt omhandle samarbejdspolitikken, modstandsbevægelsen, Nazismen og 2. Verdenskrig.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  COLOURBOX2906964.jpg

  Berlin-murens fald – find grinets grænser i humor og betonmur

  Formålet er at lade eleverne arbejde med humorens magt og udtryk i et forløb, som efterfølgende kan anvendes til perspektivering af magt og censur. Aktiviteten er velegnet fordi den kan forklare forandringers påvirkning af samfund og dets mennesker.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  COLOURBOX3259812.jpg

  Biskop Absalon - en del af historiekanonen

  Med Absalon som udgangspunkt kan fortælles om Valdemarerne, om korstog i almindelighed og om korstog mod venderne. Her kan også fortælles om middelalderen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Chr_4_ved_højen_mast.jpg
  © Steen Møller

  Christian IV - en del af historiekanonen

  Christian IV døde 1648, og levede som sådan i Renæssancen. Med Christian 4. som omdrejningspunkt kan undervisningen dreje sig om hans bygninger, hans tabte krige og hans bestræbelser på at sætte gang i Danmark og i Renæssancen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Demokratikanonen.JPG
  © uvm.dk

  Demokratikanonen - 35 kanonpunkter - fra demokratiets rødder til det globale demokrati

  Den 31. maj 2007 nedsatte regeringen et udvalg til udarbejdelse af en demokratikanon med det mål at styrke kendskabet til de principper om frihed og folkestyre, som det danske samfund bygger på. Udvalget udarbejdede 35 kanonpunkter.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Den Westfalske fred

  Den Westfalske fred - en del af historiekanonen

  Den westfalske fred er de aftaler, der kom ud af de forhandlinger, som foregik fra 15. maj til 24. oktober 1648 i de to byer Osnabrück og Münster i Westfalen i Tyskland.
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Olieboring

  Energikrisen 1973 - en del af historiekanonen

  I 1973-74 oplevede Danmark sin første energikrise. Priserne på olie steg voldsomt, og dermed blev benzin, opvarmning og produktion meget dyrere.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Ertebøllekulturen.JPG
  © Steenlille lokalhistoriske arkiv

  Ertebøllekulturen - en del af historiekanonen

  Med emnet Ertebøllekulturen som omdrejningspunkt er der åbnet op for undervisning i Danmarks ældste historie, i stenalderen, i kulturformer (jæger og bonde) og i arkæologi.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  menneskerettighederne.jpg
  © Amnesty International

  FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder - en del af historiekanonen

  Med menneskerettighedserklæringen fra 1948 som omdrejningspunk kan der undervises i menneskenes basale behov for frihed og retfærdighed, i samfundsudvikling, i FN og internationalt samarbejde.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  genforeningen afstemning
  © Statens Arkiver

  Genforeningen - en del af historiekanonen

  Genforeningen. I 1920 blev der trukket en ny grænse mellem Danmark og Tyskland ved en folkeafstemning.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  genfortalt.nu logo
  © Genfortalt.nu

  Genfortalt.nu -

  GenFortalt er levende og nærværende fortællinger om Danmarkshistorien for folkeskolens 4.-6. klassetrin. Materialet består af korte podcasts i et interaktivt undervisningshæfte, der kan downloades til telefoner og tablets. Materialet introducerer eleverne til blandt andet kildekritik og lever op til Fælles Mål. Materialet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  solvognen.jpg
  © natmus.dk

  Historiekanon - 29 indholdsemner til historieundervisningen.

  Kanonpunkterne inddrages, hvor det skønnes hensigtsmæssigt med henblik på at støtte elevernes kronologiske overblik og sammenhængsforståelse. Ved afslutningen af 9. klasse skal samtlige kanonpunkter have været inddraget i undervisningen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Jellingstenen.JPG
  © natmus.dk

  Jellingstenen – skab dit eget formidlingsprodukt

  Formålet er at lade eleverne lave deres egen formidling af Jellingstenen, som efterfølgende kan anvendes i den historiefaglige sammenhæng. Aktiviteten præsenterer flere former for læringsstile og formidlingsprodukter. Aktiviteten er velegnet, fordi den på en enkel måde kan danne afsæt for at arbejde videre med brugen af kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  COLOURBOX3326314.jpg

  Kalmarunionen - en del af historiekanonen

  Kalmarunionen var en personalunion mellem kongerigerne Danmark, Norge og Sverige, som blev oprettet i 1397 og varede til 1523.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  kanslergadeforliget.JPG
  © Arbejdermuseet.dk

  Kanslergadeforliget - en del af historiekanonen

  Med Kanslergadeforliget er der åbnet op for undervisning om den sociale nød i 30'erne, om velfærdssamfundet, om Socialdemokratiet, om arbejdere og om kampen mellem demokrati og totalitære styreformer.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  COLOURBOX3133235.jpg

  Kejser Augustus - en del af historiekanonen

  Augustus hører hjemme på "top 10-liste" over verdenshistoriens største herskerskikkelser.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  COLOURBOX559892.jpg

  Kvinders valgret – Find en forklaring

  Formålet er at elever finder holdninger og tendenser i perioden fra 1849 og frem til 1915, der kan være med til at forklare, hvorfor kvinder ikke fik stemmeret allerede fra 1915. Der skulle gå 66 år fra den første Grundlov, til at kvinder fik valgret. Aktiviteten er velegnet, fordi kontrafaktiske fortællinger kan vise, at historiske forløb kunne have udviklet sig anderledes, end de gjorde, og at det i nogle sammenhænge var tilfældigheder eller irrationelle handlinger, der førte til bestemt begivenheder eller hændelser.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Københavns bombardement
  © Styrelsen for It og Læring

  Københavns Bombardement 1807 – Vælg din egen strategi i belejringen af København

  Formålet er at lade eleverne skabe deres egen fortælling, der omhandler alternativt forestillede, men mulige forløb af Københavns belejring. Aktiviteten er velegnet, fordi den på en enkel måde åbner for at arbejde med handlerum og muligheder i fortiden og nutiden.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  541_.jpg

  Landboreformerne

  Formålet er at samle viden om arbejds-, familie-, og boligforhold i tiden omkring udflytningen. Kvostedgårdens historie følges til den i dag står på Hjerl Hedes Frilandsmuseum. Aktiviteten sker gennem et interaktivt spil, film, tekst og interviews, og er velegnet, fordi den på en enkel måde kan danne afsæt for at arbejde videre med konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale