Skilderhus på St Thomas
  © Styrelsen for It og Læring / Peder Wiben

  Dansk kolonihistorie

  Siden indeholder artikler med forskellige aspekter af dansk kolonihistorie. Fokus ligger på de tidligere danske kolonier i Grønland, Ghana, Vestindien og Tranquebar. Nogle artikler har tidligere været offentliggjort i Noter, Historielærerforeningens medlemsblad, mens andre ikke tidligere har været offentliggjort. Skulle nogle have artikler, der arbejder med emnet (særligt Grønland og Tranquebar), vil jeg blive glad for at modtage dem her til siden.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Dæmonisering
  © hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/

  Den Transatlantiske Slavehandel - 6. Dæmoniseringen af de sorte

  Frygten for slavernes 'sorte magi' (: ”obeah”)ses tydeligt i politi-og kriminalretsprotokoller fra det 18. og 19. århundredes Dansk Vestindien - når vi taler om 'dæmonisering', tænk også på vores og Europas behandling af mennesker ('de fremmede') fra andre kulturer. Jvf. også 'Det kulturelle møde' under pkt. 2.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Obeah
  © hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/

  Den Transatlantiske Slavehandel - 7. Slaveriet og tilknytningen til Afrika, slaverne får stemmer.

  Dette punkt fokuserer på den afrikanske baggrund af de danske slaver og deres helbredelsesformer i Dansk Vestindien. Vi ønsker at etablere en forståelse for spredningen og overførslen af helbredelsesformer fra Afrika til Vestindien. Som vores særlige fokus har vi slavernes behandling af sygdomme, især den afrikanske oprindelse af behandlingerne.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Ophævelse af slaveri
  © hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/

  Den Transatlantiske Slavehandel - 8. Ophævelsen af slaveriet og den samtidige debat herom.

  I årene 1788-92 fandt en intens debat om slavehandlen og dens omkostninger sted i det engelske under- og overhus. Denne debat blev nøje fulgt af danskerne og danner en hjørnesten i beslutningen om at afskaffe den danske slavehandel i 1792 (med effekt fra nytåret 1803). Debatten i England hjælper os med at fokusere på kompetence-spørgsmålet og den store indflydelse af 'eksterne' (ikke-medicinske) faktorer på behandling og slavernes dødelighed. En kopi af nogle af disse debatter findes i de Schimmelmannske Papirer på Rigsarkivet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Sukkertop
  © Peder Wiben

  Den Transatlantiske Slavehandel - 9. Ekskursion til København

  Der rigtigt gode muligheder for at arbejde med Det Transatlantiske Slaveri i København under en ekskursion.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  opkøb af slaver
  © hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/

  Den transatlantiske Slavehandel - 3. Den danske slavehandel og dens læger

  Det var generelt et behov for penge til at færdiggøre uddannelsen som læge eller til at etablere sig efter selve uddannelsen, som derfor foranledigede nogle læger til at søge en stilling på et slaveskib. Vi ved, at der fungerede alt i alt 31 læger på de forskellige sejladser i perioden 1712-1776.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Postkort Butlers Bay
  © Peder Wiben

  Butlers Bay. 13 retssager / trials fra Dansk Vestindien 1822-1844

  Det danske skolenetværk under UNESCO's Associated School Projects, der arbejder med Den Transatlantiske Slavehandel, har digitaliseret 13 retssager fra gotisk håndskrevet arkivmateriale, der alle viser forskellige aspekter af livet som slave i Dansk Vestindien. Alle retssagerne er samlet her på siden og ligger alle som pdf-filer. Arbejdet med retssagerne blev støttet af Tips- og Lotto midlerne.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Postkort, Peder Wiben
  © Postkort, Peder Wiben

  13 retssager / trials fra Dansk Vestindien 1822-1844. Introduktion.

  Det danske skolenetværk under UNESCO's Associated School Projects, der arbejder med Den Transatlantiske Slavehandel, har digitaliseret 12 retssager fra gotisk håndskrevet arkivmateriale, der alle viser forskellige aspekter af livet som slave i Dansk Vestindien. Alle retssagerne er samlet her på siden og ligger alle som pdf-filer. Arbejdet med retssagerne blev støttet af Tips- og Lotto midlerne.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Postkort, Peder Wiben
  © Postkort, Peder Wiben

  Estate Morning Star. 13 retssager / trials fra Dansk Vestindien 1822-1844.

  Det danske skolenetværk under UNESCO's Associated School Projects, der arbejder med Den Transatlantiske Slavehandel, har digitaliseret 12 retssager fra gotisk håndskrevet arkivmateriale, der alle viser forskellige aspekter af livet som slave i Dansk Vestindien. Alle retssagerne er samlet her på siden og ligger alle som pdf-filer. Arbejdet med retssagerne blev støttet af Tips- og Lotto midlerne.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Postkort, Peder Wiben
  © Postkort, Peder Wiben

  Betzy's Juvel og Strawberry Hill. 13 retssager / trials fra Dansk Vestindien 1822-1844.

  Det danske skolenetværk under UNESCO's Associated School Projects, der arbejder med Den Transatlantiske Slavehandel, har digitaliseret 12 retssager fra gotisk håndskrevet arkivmateriale, der alle viser forskellige aspekter af livet som slave i Dansk Vestindien. Alle retssagerne er samlet her på siden og ligger alle som pdf-filer. Arbejdet med retssagerne blev støttet af Tips- og Lotto midlerne.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Postkort, Peder Wiben
  © Postkort, Peder Wiben

  Estate Cane Bay. 13 retssager / trials fra Dansk Vestindien 1822-1844.

  Det danske skolenetværk under UNESCO's Associated School Projects, der arbejder med Den Transatlantiske Slavehandel, har digitaliseret 12 retssager fra gotisk håndskrevet arkivmateriale, der alle viser forskellige aspekter af livet som slave i Dansk Vestindien. Alle retssagerne er samlet her på siden og ligger alle som pdf-filer. Arbejdet med retssagerne blev støttet af Tips- og Lotto midlerne.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Postkort, Peder Wiben
  © Postkort, Peder Wiben

  Daniel - bortløben slave fra Estate Hope. 13 retssager / trials fra Dansk Vestindien 1822-1844.

  Det danske skolenetværk under UNESCO's Associated School Projects, der arbejder med Den Transatlantiske Slavehandel, har digitaliseret 12 retssager fra gotisk håndskrevet arkivmateriale, der alle viser forskellige aspekter af livet som slave i Dansk Vestindien. Alle retssagerne er samlet her på siden og ligger alle som pdf-filer. Arbejdet med retssagerne blev støttet af Tips- og Lotto midlerne.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Postkort, Peder Wiben
  © Postkort, Peder Wiben

  Nurse Sucky på Beeston Hill. 13 retssager / trials fra Dansk Vestindien 1822-1844.

  Det danske skolenetværk under UNESCO's Associated School Projects, der arbejder med Den Transatlantiske Slavehandel, har digitaliseret 12 retssager fra gotisk håndskrevet arkivmateriale, der alle viser forskellige aspekter af livet som slave i Dansk Vestindien. Alle retssagerne er samlet her på siden og ligger alle som pdf-filer. Arbejdet med retssagerne blev støttet af Tips- og Lotto midlerne.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Postkort fra Vestindien
  © Peder Wiben

  Martin - bortløben slave fra Estate Boetzberg.13 retssager / trials fra Dansk Vestindien 1822-1844.

  Det danske skolenetværk under UNESCO's Associated School Projects, der arbejder med Den Transatlantiske Slavehandel, har digitaliseret 12 retssager fra gotisk håndskrevet arkivmateriale, der alle viser forskellige aspekter af livet som slave i Dansk Vestindien. Alle retssagerne er samlet her på siden og ligger alle som pdf-filer. Arbejdet med retssagerne blev støttet af Tips- og Lotto midlerne.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Postkort, Peder Wiben
  © Postkort, Peder Wiben

  Peggy og Maria. 13 retssager / trials fra Dansk Vestindien 1822-1844.

  Det danske skolenetværk under UNESCO's Associated School Projects, der arbejder med Den Transatlantiske Slavehandel, har digitaliseret 12 retssager fra gotisk håndskrevet arkivmateriale, der alle viser forskellige aspekter af livet som slave i Dansk Vestindien. Alle retssagerne er samlet her på siden og ligger alle som pdf-filer. Arbejdet med retssagerne blev støttet af Tips- og Lotto midlerne.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Postkort, Peder Wiben
  © Postkort, Peder Wiben

  Estate Golden Grove – oprør. 13 retssager / trials fra Dansk Vestindien 1822-1844.

  Det danske skolenetværk under UNESCO's Associated School Projects, der arbejder med Den Transatlantiske Slavehandel, har digitaliseret 12 retssager fra gotisk håndskrevet arkivmateriale, der alle viser forskellige aspekter af livet som slave i Dansk Vestindien. Alle retssagerne er samlet her på siden og ligger alle som pdf-filer. Arbejdet med retssagerne blev støttet af Tips- og Lotto midlerne.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Postkort, Peder Wiben
  © Postkort, Peder Wiben

  Plot to run away from St. Croix. 13 retssager / trials fra Dansk Vestindien 1822-1844.

  Det danske skolenetværk under UNESCO's Associated School Projects, der arbejder med Den Transatlantiske Slavehandel, har digitaliseret 12 retssager fra gotisk håndskrevet arkivmateriale, der alle viser forskellige aspekter af livet som slave i Dansk Vestindien. Alle retssagerne er samlet her på siden og ligger alle som pdf-filer. Arbejdet med retssagerne blev støttet af Tips- og Lotto midlerne.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Postkort, Peder Wiben
  © Postkort, Peder Wiben

  John, Jim og William anklages for flugtforsøg. 13 retssager / trials fra Dansk Vestindien 1822-1844.

  Det danske skolenetværk under UNESCO's Associated School Projects, der arbejder med Den Transatlantiske Slavehandel, har digitaliseret 12 retssager fra gotisk håndskrevet arkivmateriale, der alle viser forskellige aspekter af livet som slave i Dansk Vestindien. Alle retssagerne er samlet her på siden og ligger alle som pdf-filer. Arbejdet med retssagerne blev støttet af Tips- og Lotto midlerne.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Postkort, Peder Wiben
  © Postkort, Peder Wiben

  Estate Spratt Hall. 13 retssager / trials fra Dansk Vestindien 1822-1844.

  Det danske skolenetværk under UNESCO's Associated School Projects, der arbejder med Den Transatlantiske Slavehandel, har digitaliseret 12 retssager fra gotisk håndskrevet arkivmateriale, der alle viser forskellige aspekter af livet som slave i Dansk Vestindien. Alle retssagerne er samlet her på siden og ligger alle som pdf-filer. Arbejdet med retssagerne blev støttet af Tips- og Lotto midlerne.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Postkort, Peder Wiben
  © Postkort, Peder Wiben

  Retsprotokollen i Frederiksted 1828. 13 retssager / trials fra Dansk Vestindien 1822-1844.

  Det danske skolenetværk under UNESCO's Associated School Projects, der arbejder med Den Transatlantiske Slavehandel, har digitaliseret 12 retssager fra gotisk håndskrevet arkivmateriale, der alle viser forskellige aspekter af livet som slave i Dansk Vestindien. Alle retssagerne er samlet her på siden og ligger alle som pdf-filer. Arbejdet med retssagerne blev støttet af Tips- og Lotto midlerne.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer