Data

  Fra data til pædagogisk praksis

  Alle kommuner og skoler har i dag nem adgang til data, der giver information om elevernes trivsel og læringsudbytte. Spørgsmålet er blot, i hvilken grad disse data bliver analyseret og brugt til at forbedre praksis? Hvad skal der til, for at data kan blive et værktøj i skolen, som kan medvirke til udvikling af pædagogisk praksis, der fremmer elevernes læring og trivsel? Og hvordan medvirker forvaltningen til at fremme en datainformeret kultur på skolerne?
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Børn på bog
  © Helge Skielboe

  Kvalitetsrapporten – et redskab i arbejdet med data- og resultatstyring

  En kommunes kvalitetsrapport fungerer som et værktøj til at styre mål og resultater, der kan understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau. Det sker med baggrund i de data, som kommunerne og skolerne har adgang til nationalt og lokalt. Kvalitetsrapporten er et væsentligt grundlag for dialog på alle niveauer i det kommunale styringshierarki med henblik på kvalitetsudvikling og fremadrettede tiltag på skoleområdet.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleledelse
  Forside EVA-hæfte: Det gode spørgeskema
  © EVA

  Det gode spørgeskema

  Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har gennem mange undersøgelser og evalueringer oparbejdet megen viden om, hvordan man formulerer spørgeskemaer, der svarer på netop det, man gerne vil belyse. EVA har samlet deres viden og erfaringer i et hæfte: Det gode spørgeskema.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleledelse
  billede af nerver

  Nerveimpulser

  Eleverne undersøger og visualiserer reaktionstider.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Forsiden af bogen naturvidenskabeligt grundforløb
  © Forlaget Malling Beck

  Naturvidenskabeligt grundforløb - en introduktion til naturvidenskabelig metodik

  Dette er en af de bøger som benyttes i naturvidenskabeligt grundforløb. Bogen kan også fåes som e-bog.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer