Skitsetegning af personer i farver

  Forældregruppen kan styrke fællesskabet i klassen

  Du har som forælder en stor betydning for at bidrage til at skabe et inkluderende børnefællesskab i dit barns klasse. Her i artiklen kan du læse om konkrete aktiviteter som ”præsentationsrunder” og om at have en ”makkerordning”.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  En cirkel af hænder der er lagt over hinanden

  Hvordan kan jeg bidrage til et godt samarbejde med skolen om mit barn?

  Her i artiklen får du konkrete idéer og værktøjer til, hvordan du kan hjælpe skolen med at skabe et godt samarbejde om dit eget barn og de børnefællesskaber, barnet er en del af.
  Indholdstype: 
  Situationer
  Målgruppe: 
  Forældre
  Hænder med puslespilsbrikker i farver

  Dialogspil skaber forståelse og medansvar

  Du og de andre forældre har forskellige holdninger, meninger og baggrunde. Dialog kan bygge bro mellem jeres forskelligheder og skabe forståelse og accept af hinanden. Et konkret redskab til at skabe denne dialog er dialogspil.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  speach cloud

  Udform jeres eget dialogspil om inklusion

  Her i artiklen kan du finde inspiration til, hvordan et dialogspil kan udformes, og hvordan dialogkort kan indgå som en del af spillet.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  3D figurer med farvede puslespilsbrikker

  Brug et færdigudviklet dialogspil

  I dag er der udviklet flere forskellige dialogspil med inklusion og trivsel som omdrejningspunkt. Her kan du finde fire eksempler på dialogspil, som både kan spilles af dig som forælder og lærere.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Underviser og elever i rundkreds

  Sæt få, klare og fælles mål

  For mange mål på samme tid medvirker ofte til en stor spredning af indsatser og aktiviteter på flere områder. Det kan gøre det svært at se en tydelig effekt af de igangsatte indsatser og aktiviteter – og kan medføre, at både ledelse og medarbejdere kan miste fokus, ejerskab og opbakning til en forandrings- og udviklingsproces.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleskilt

  Rød tråd fra politisk vision til skoledag

  Arbejdet med inklusion kræver fælles fodslag i hele ledelseskæden - fra politikere og forvaltningschefer til lederne og de enkelte medarbejdere. ”Inklusion skal gennemsyre alle de valg, vi træffer,” siger Anders-Peter Østergaard, der er direktør for Børn, Skoler, Familier og Kultur i Hillerød Kommune.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  En stak af gule ringbind

  Kvalitetsrapporter som styrings- og opfølgningsredskab - også for inklusion

  Kvalitetsrapporten er et velkendt status- og evalueringsværktøj, som bruges til at sikre systematisk dokumentation og samarbejde mellem lokale politikere, forvaltning og skoler om evaluering og udvikling af kvaliteten i folkeskolen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Elever poserer for kameraet

  Spørg brugerne, hvad de har brug for fra PPR

  Hvad har lærere og pædagoger egentlig brug for fra PPR? Det spørgsmål stiller PPR i Greve Kommune løbende og skræddersyr tilbuddene efter, hvad lærere, pædagoger og ledere af skoler og dagtilbud ønsker.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skolemøde

  Pejlemærker for udviklingen af PPR

  KLs syv pejlemærker, der viser hvordan, for udvikling af PPR, så funktionen bedst muligt understøtter inklusionsindsatsen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skolemøde

  Lær af jeres bedste praksis med Appreciative Inquiry

  Når en forvaltningschef eller skoleleder vil skabe mere inkluderende børnefællesskaber, er det en fordel at lade ledere og fagpersonale i fællesskab tage afsæt i at lære af deres bedste praksis.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Underviser i fokus

  PPR i Greve tilbyder hjælp i pakker

  Temapakker gør det mere overskueligt, hvad skoler og dagtilbud kan finde på hylderne hos PPR i Greve Kommune, når lærere og pædagoger har brug for støtte til at arbejde mere inkluderende.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Gruppesamtale over et bord

  De 5 faser i Appreciative Inquiry

  Appreciative inquiry bygger på fem faser: Fokuser, forstå, forestil, fastslå og frigør.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skilt: Administration

  Helhed og sammenhæng i styringskæden

  Bevidst og målrettet styring spiller en helt afgørende rolle i inklusionsarbejdet. For at nå målet skal der styres efter både kommunens segregeringsgrad, børnenes faglighed og trivsel – og de decentrale aktører skal opleve sammenhæng mellem styring og visioner.
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Far med søn

  Teamsamarbejde om inklusion

  Inklusion kan kun lykkes i fællesskab. Hvis det pædagogiske personales teamsamarbejde ikke fungerer, så fungerer inklusionen heller ikke, og det skal ledelsen tage højde for, når rammerne for forandringsprocessen skal tilrettelægges.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Billede af pige med hue

  Mit barn skal udredes af PPR

  Her kan du læse mere om, hvordan du som forælder kan forholde dig, hvis dit barn skal undersøges af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
  Indholdstype: 
  Situationer
  Målgruppe: 
  Forældre
  Lærer peger i elevs bog

  Mit barn modtager specialundervisning

  Hvis dit barn modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, er der en række muligheder for at justere støtten til dit barn.
  Indholdstype: 
  Situationer
  Målgruppe: 
  Forældre
  Børn der leger sammen

  Legegrupper forebygger mobning

  Legegrupper kan være med til at skabe et godt sammenhold i klassen, så alle elever trives og er glade for at gå i skole.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  FFF-logo
  © Skole og Forældre, Det Centrale Handicapråd

  Forældre fremmer fællesskabet

  Forældre bidrager til inklusion og fællesskab ved at deltage aktivt i samarbejdet omkring skolen og klassen. Det kræver ikke kun, at du som forælder søger indflydelse og samarbejde, men også at skolen og kommunen inviterer og opfordrer forældre til at støtte op om de inkluderende børnefællesskaber.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Formidling

  PPR giver viden og proces

  PPR har redskaberne til at hjælpe inklusionsprocessen på vej.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Forvaltning