Skitsetegning af personer i farver

  Forældregruppen kan styrke fællesskabet i klassen

  Du har som forælder en stor betydning for at bidrage til at skabe et inkluderende børnefællesskab i dit barns klasse. Her i artiklen kan du læse om konkrete aktiviteter som ”præsentationsrunder” og om at have en ”makkerordning”.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  En cirkel af hænder der er lagt over hinanden

  Hvordan kan jeg bidrage til et godt samarbejde med skolen om mit barn?

  Her i artiklen får du konkrete idéer og værktøjer til, hvordan du kan hjælpe skolen med at skabe et godt samarbejde om dit eget barn og de børnefællesskaber, barnet er en del af.
  Indholdstype: 
  Situationer
  Målgruppe: 
  Forældre
  Vejleder

  Praksisfortællinger

  Praksisfortællinger beskriver udvalgte episoder fra den pædagogiske hverdag og kan bruges til at undersøge og udvikle den pædagogiske praksis.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Børn

  Børnefællesskabet er afgørende for det enkelte barns trivsel og læring

  Det er vigtigt, at vi som professionelle er opmærksomme på, om vi hjælper børnene på den rigtige måde – eller om vi gør vejen til fællesskabet endnu sværere for det enkelte barn.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Børn

  Fakta om diagnoser

  Det er vigtigt, at læringsmiljøet og konteksten indrettes efter barnet og fællesskabet – og ikke udelukkende efter diagnosen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  793040_.jpg

  Klasseobservation gav ny adfærd på Nørrebro

  Klasseobservationer og klare beskrivelser af, hvad læreren ville have eleverne til at gøre, fik 7. klasse på Blågård skole i København til at ændre adfærd.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Forvaltning
  Lærere

  PPR - hvordan i praksis

  PPR kan rådgive og støtte skoler og dagtilbud i at arbejde inkluderende. Men hvad vil lærere og pædagoger egentlig gerne have fra PPR?
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Vejleder

  Vejledningsteam i Horsens

  Når lærere og pædagoger i Horsens har brug for hjælp kontakter de kommunens vejledningsteam.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Hænder med puslespilsbrikker i farver

  Dialogspil skaber forståelse og medansvar

  Du og de andre forældre har forskellige holdninger, meninger og baggrunde. Dialog kan bygge bro mellem jeres forskelligheder og skabe forståelse og accept af hinanden. Et konkret redskab til at skabe denne dialog er dialogspil.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  speach cloud

  Udform jeres eget dialogspil om inklusion

  Her i artiklen kan du finde inspiration til, hvordan et dialogspil kan udformes, og hvordan dialogkort kan indgå som en del af spillet.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  3D figurer med farvede puslespilsbrikker

  Brug et færdigudviklet dialogspil

  I dag er der udviklet flere forskellige dialogspil med inklusion og trivsel som omdrejningspunkt. Her kan du finde fire eksempler på dialogspil, som både kan spilles af dig som forælder og lærere.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  7-Aktionslæren.jpg

  Aktionslæring

  Gennem aktionslæring kan kolleger blive bedre til at arbejde mere inkluderende og differentieret i undervisningen og den pædagogiske praksis.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  LP

  LP-modellen - et værktøj til udvikling og kulturændring i organisationer

  LP-modellen er en pædagogisk analysemodel. Modellen har til formål at give lærere og pædagoger redskaber til at opnå en utvetydig forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Lærere i diskussion

  Ledelse af inklusion

  Ledelse af inklusion er en kulturforandring, der blandt andet bygger på anerkendelse, dialog, ny viden, nye praksisformer, samarbejde og fællesskab.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Forvaltning
  Inklusion og skoleledelse

  Skoler går sammen om at udvikle inkluderende læringsmiljøer

  Siden 2011 og to år frem har femten skoler i fire kommuner været en del af projektet ”Ledelse af inkluderende læringsmiljøer. Gennem projektet er der høstet ny viden om, hvordan forvaltning og skoleledelser i en skolekontekst ’oversætter’, udvikler og implementerer denne udfordring til konkrete handlinger. De væsentligste erfaringer og konklusioner kan du læse mere om her.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Skænderi

  Forældres indflydelse på klassens trivsel (1)

  Fire film og ledsagende materiale sætter fokus på forældres roller og ansvar i forbindelse med skabelsen af den gode klasse i den rummelige skole, så færre børn udskilles.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  elev i skole

  Samarbejdet mellem lærere og pædagoger styrker inklusionen

  Samarbejdet mellem lærere og pædagoger giver de professionelle flere perspektiver på børnene og øger muligheden for at skabe inklusion i praksis. Samtidig giver pædagogernes kontakt til forældrene også lærerne adgang til viden om hjemmeforhold, der kan have betydning for barnets liv i skolen.
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Pædagogisk personale
  Underviser og elever i rundkreds

  Sæt få, klare og fælles mål

  For mange mål på samme tid medvirker ofte til en stor spredning af indsatser og aktiviteter på flere områder. Det kan gøre det svært at se en tydelig effekt af de igangsatte indsatser og aktiviteter – og kan medføre, at både ledelse og medarbejdere kan miste fokus, ejerskab og opbakning til en forandrings- og udviklingsproces.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleskilt

  Rød tråd fra politisk vision til skoledag

  Arbejdet med inklusion kræver fælles fodslag i hele ledelseskæden - fra politikere og forvaltningschefer til lederne og de enkelte medarbejdere. ”Inklusion skal gennemsyre alle de valg, vi træffer,” siger Anders-Peter Østergaard, der er direktør for Børn, Skoler, Familier og Kultur i Hillerød Kommune.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  En stak af gule ringbind

  Kvalitetsrapporter som styrings- og opfølgningsredskab - også for inklusion

  Kvalitetsrapporten er et velkendt status- og evalueringsværktøj, som bruges til at sikre systematisk dokumentation og samarbejde mellem lokale politikere, forvaltning og skoler om evaluering og udvikling af kvaliteten i folkeskolen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning