Klasselokale

  Systematisk evaluering af elevers læring

  Rapporten ”Et bevidst blik for alle elevers læring” beskriver, hvorledes skolerne kan arbejde med systematisk evaluering af data om elevernes faglige progression og udbytte af undervisningen, således at tilrettelæggelse af efterfølgende ny undervisning vil være baseret på et solidt vidensgrundlag.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Vejledning
  © Colourbox

  Landsdækkende vejledning

  Kommuner og skoler kan trække på ministeriets korps af læringskonsulenter, når folkeskolereformen skal blive til virkelighed i daglig praksis.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  771973_.jpg

  Selvevaluering kan give bedre karakterer (For gymnasieelever/kursister)

  Brug tid på at reflektere over, hvordan din indsats var i en time. Der er måske en sammenhæng mellem din aktivitet og dit udbytte – og din karakter?
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Elev
  Kursist
  Lærer
  Chi2-test

  Oversigt over evaluering (For gymnasieelever)

  Se denne oversigtsside om evalueringsteknikker og -metoder på de gymnasiale ungdomsuddannelser: Her finder du evalueringsteorier især til eksamen i studieområdet: Formativ og summativ evaluering, mundtlig og skriftlig evaluering samt selvevaluering.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elev
  728601_.jpg

  Øve fremlæggelser med video

  Lad eleverne filme sig selv som del af forberedelsen til en fremlæggelse, en prøve eller en eksamen.
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  Bøger_computer
  © Colourbox

  Evalueringsteori for elever

  Hvordan får man evalueringsteori til at fænge hos eleverne? Se et eksempel fra biologi.
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  2459_.jpg

  Tutor? Her er det hele!

  Inspiration fra Gentofte HF's Studieværksted. Savner du idéer til spørgeskemaer, har du fundet det rette sted!
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  339_.jpg

  Målrettet indsats i danske stile

  Giv eleverne en rettet stil tilbage og lad dem udfylde skemaet "Følgende 6 ting husker jeg i mine næste stile". Så får de fokus på både succeser og udviklingsområder. Desuden giver teknikken de svage elever mulighed for at fokusere på enkelte ting. Skemaet bruges fremadrettet i de kommende stile.
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  Bøger_computer
  © Colourbox
  Emne
  © Colourbox

  Afmelding hver dag

  At slutte hver dag i en projektuge med at eleverne udfylder en afmelding kan give eleverne en bevidsthed om, hvad de har lært og hvilke studiemetoder, de har benyttet.
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  Opgave

  Evaluering af projektuge

  Et eksempel på, hvordan man evaluerer en uges arbejde.
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  Lav egne jeopardys

  Jeopardy i matematik

  Denne aktivitet er god i de situationer, hvor der skriftligt og mundtligt skal kommunikeres om/med matematik. Her får du let eleverne i gang med skriftligt at formulere deres egne spørgsmål/regnehistorier og efterfølgende mundtligt besvare hinandens.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  webinar

  2015: Webinar fra gå-hjem møde 17. november

  Se eller gense webinaret fra d. 17. november 2015 om status på folkeskolereformen
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Forvaltning
  Forældre
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Evaluering

  Evaluering - i erhvervsskolernes arbejde med kvalitetsudvikling

  Skolernes indsendte bidrag om evaluering i kvalitetsarbejdet.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Statistik

  Evaluering - erhvervsskolernes initiativer for fastholdelse

  Skolernes indsendte bidrag om initiativer for fastholdelse og øget gennemførelse, herunder også arbejdet med handlingsplanerne.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Billede med teksten online survey

  Løbende evaluering

  Hvad skal evalueres? Med hvilket formål? Hvordan vil man bruge resultatet? Her kan du hente inspiration til metoder og overvejelser.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Forside EVA-hæfte: Det gode spørgeskema
  © EVA

  Det gode spørgeskema

  Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har gennem mange undersøgelser og evalueringer oparbejdet megen viden om, hvordan man formulerer spørgeskemaer, der svarer på netop det, man gerne vil belyse. EVA har samlet deres viden og erfaringer i et hæfte: Det gode spørgeskema.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleledelse
  Socrative,
  © Hans Jørn Schmidt

  Alle rækker hånden op!

  Men quick respons programmet Socrative rækker alle hånden op på samme tid. Oplev hvordan du kan producere eller importere quizzer, meningsmålinger og evalueringer,der aktiverer hele klassen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Dartskive med pil i midten

  Atletikkens discipliner - løb, spring og kast - Evaluering

  Her beskrives de forskellige stadier af evalueringsfasen.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Mand der løber

  Atletikkens discipliner - løb, spring og kast - Evaluering i planlægningsfasen

  Her kan du finde vejledning i, hvordan du løbende kan følge op på elevernes læreproces.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale