Skilt

  Demokratiformer og lovgivningsprocessen

  Samfundsfag niveau D. Undervisningsforløbet er rettet mod den pædagogiske assistentuddannelse, skoleperiode 1. Omfang: 8 lektioner.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  14462_.jpg

  Elevorganisationer (For gymnasieelever og kursister)

  Er du stx'er, hf’er eller IB’er? Så er du repræsenteret af DGS. Htx-elevernes organsation er EEO - Erhvervsskolernes Elevorganisation. Hhxerne er i LH - Landssammenslutningen af Handelsskoleelever.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elev
  Kursist
  Kanslergadeforliget

  Kanslergadeforliget 1933

  Kanslergadeforliget 1933 sætter fokus på den økonomiske krise i 1930'erne og politikernes håndtering af den.
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elevdemokrati og medbestemmelse
  © Philip Davali

  Elevdemokrati – før og nu

  For blot 60-70 år siden havde eleverne i de danske skoler begrænset indflydelse på deres skolegang. Det var læreren der satte dagsordenen helt frem til 1960’erne. Filmen Elevernes Stemme gennemgår den historiske udvikling i elevdemokratiet i Danmark, særligt i den nyeste tid.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Faglig læsning i matematik

  Alle de politiske og faglige udtryk - hvad betyder de?

  I samfundsfagsundervisningen er der utroligt mange fagudtryk. Og når man ser og hører nyheder, flyder det med udtryk fra den politiske verden: samråd, kommission, dommerundersøgelse, udvalgsarbejde, præsidium og alle de andre. Hvad betyder de? Få hjælp til den faglige læsning her.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  demokrati.jpg

  Dansk demokrati

  I dette undervisningsforløb arbejdes der med demokrati ud fra film, som Folketinget over en årrække har produceret om demokratiet i Danmark. I dette forløb fokuseres på filmen om Grundlovens tilblivelse.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  ideologier_dr_skole.JPG
  © DR Skole

  De politiske ideologier - liberalisme, socialisme og konservatisme

  DR Skole har udarbejdet dette site der via tekst, video og lyd beskriver de tre hoved ”ismer”: Liberalisme, socialisme og konservatisme.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Demokrati og diktatur evaluering

  Demokrati og diktatur - evaluering

  Lærer og elever evaluerer forløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Foto fra Danidas Verdensfilm "Learning to be Free"
  © Mads Volquartz & Cecilie Kallestrup

  Demokrati og diktatur - grundmodul

  I dette undervisningsforløb arbejdes der med styreformer og demokrati ud fra filmen "Learning to be free", som er en af Danidas Verdensfilm.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tortur forhør
  © Amnesty

  Demokrati og diktatur - grundmodul

  Forløbet er et eksempel på, hvordan man kan arbejde med elevernes forståelse af demokrati og forskellige styreformer.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever og lærer

  Demokrati under udvikling

  Demokrati opstår og udvikler sig ikke af sig selv. Derfor har Undervisningsministeriet nu lanceret en nationale kampagne med titlen ’Demokrati under udvikling’, der er rettet mod grundskoler, gymnasier, erhvervsskoler, produktionsskoler og almene voksenuddannelser.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Folketingssalen.ft_open_2010_0907.Fotograf_Anders Hviid.jpg
  © Anders Hviid, Folketinget.dk

  Den politiske beslutningsproces - rollespil fra folketinget om folketingets funktion

  I Spillet om lovforslag kan eleverne på 120 minutter gennemspille proessen i folketinget fra lovforslag til færdig lov. Spillet kan give en forståelse for lovgivningsprocessen og hvordan politikerne bliver forsøgt påvirket af forskellige interesseorganisationer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Præsidentvalg

  Det amerikanske og det danske valgsystem

  Valgsystemer er vigtige, fordi samme stemmetal til de i valget deltagende partier under forskellige valgsystemer kan medføre vidt forskellige mandattal. Se mere om det amerikanske valgsystem og sammenlign det med det danske i dette modul.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  730798_.jpg

  Elevernes egen valgdebat

  Et forløb med særlig vægt på temaet innovation og entreprenørskab, hvor eleverne selv planlægger og afholder en valgdebat med lokale politikere/ungdomspolitikere. Debatten skal planlægges, så andre end eleverne selv deltager.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Sproglig udvikling

  Elevforudsætninger og læringsmål

  Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Sproglig udvikling

  Evaluering

  Elevernes læringsudbytte evalueres både af eleverne selv og af læreren gennem forløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Sproglig udvikling

  Evaluering i planlægningsfasen

  Inspiration til, hvordan du løbende kan følge op på elevernes læreproces.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Folketingssalen.ft_open_2010_0907.Fotograf_Anders Hviid.jpg
  © Anders Hviid, Folketinget.dk

  Folketinget

  På denne temaside om folketinget findes, information, undervisningsmaterialer, quizz, video m.m. om det danske Folketing.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  2009_UP.Fotograf_AndersHviid_YU2F6314.jpg
  © Anders Hviid, Folketinget.dk

  Fra ide til lov - Folketinget på arbejde

  I dette temamateriale fra Folketinget Undervisning kan eleverne få indsigt i hvordan en ide bliver til lov i det danske Folketing. Temaet viser eksempler på, hvordan Folketinget arbejder med lovforslag i folketingssalen og i Folketingets udvalg.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Sproglig udvikling

  Gennemførelse lektion 1-8

  Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale