Klasse set bag fra globus

  Undervisning og læring

  Børn er forskellige og har derfor forskellige forudsætninger for at lære. I skolen er dit barns læring i centrum, og læreren planlægger og tilpasser derfor sin undervisning, så den tager udgangspunkt i det enkelte barn.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  mor læser for datter

  Hvordan støtter jeg mit barns læring i hjemmet?

  Som forældre kan du støtte op om dit barns faglige og sociale udvikling på mange forskellige måder. På denne side kan du finde eksempler på situationer og metoder, der kan styrke dit barns læring og udvikling.
  Indholdstype: 
  Situationer
  Målgruppe: 
  Forældre
  skoletaske med indhold

  Forberedelse skaber gode skoledage

  Dit barn har brug for din støtte til at forberede skoledagen. Er du positiv indstillet overfor skolen og er tasken pakket med bøger og madpakke, kan du skabe grundlaget for en god skoledag
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Hjernen

  Dit barns læring er centrum for undervisningen

  Undervisningen i skolen har fokus på dit barns læring. Derfor tager læreren udgangspunkt i det, dit barn allerede ved og kan. Læreren sætter mål for det nye, dit barn skal lære, og tilpasser hele tiden sin undervisning ved at bruge feedback og evaluering. På den måde bliver dit barn mere bevidst om, hvad det skal lære, og denne bevidsthed styrker læringen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Elevplan

  Få overblik over dit barns læring med elevplanen

  Alle elever i folkeskolen skal have en elevplan. En elevplan beskriver og dokumenterer dit barns læring i skolen. En elevplan er med til at fastholde, at udviklingen i dit barns læring bliver vurderet og evalueret et antal gange hen over skoleåret.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Elever har forskellige behov

  Undervisningsdifferentiering - når undervisningen er tilpasset elevens faglige niveau

  Børn har forskellige forudsætninger for at lære. Derfor differentierer og tilrettelægger læreren sin undervisning, så den tilpasses den enkelte elev.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Lærer hjælper elevgruppe

  Understøttende undervisning

  Understøttende undervisning er et nyt element i skoledagen. Gennem den understøttende undervisning møder dit barn en lang række forskellige aktiviteter, der alle har til formål at spille sammen med og støtte op om undervisningen i fagene.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Elever i undervisningssituation

  Læring

  Folkeskolereformen giver mere tid til undervisning og fordybelse i fagene. Antallet af undervisningstimer i fagene er øget, så det i højere grad bliver muligt at udvikle de enkelte fag og inddrage nye og anderledes måder at undervise på.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  solur af træ

  Læring du kan bruge

  En gammel talemåde siger, at det man hører, det glemmer man, det man ser, det husker man, men det man gør, det forstår man. Der er egentlig ikke noget nyt eller overraskende ved den talemåde, for du kender sikkert mange eksempler på, at du har haft nemmere ved at lære noget, når du selv er aktiv og ikke kun passiv.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Læring
  © Alinea

  BlivKlog.dk

  Find både ny viden, grundlæggende teori og praksisnære tips, når blivklog.dk giver dig gratis artikler til din undervisning.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  grafiske figurer der viser udvikling

  Den fleksible erhvervsskole

  På CELF arbejdes der med et koncept om fleksibilitet i uddannelserne. Konceptet bygger på fleksibel levering, fleksibel læring, fleksibel tilstedeværelse og fleksible roller for lærer og elever.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  Elev med medie

  Taksonomier: Bevægelsen fra nem til svær

  Fagenes bevægelse fra nem til svær er ikke ens, hvilket kan vanskeliggøre fagligt samspil. Men en bevidsthed om fagenes taksonomiske forestillinger, letter samarbejdet. Er det Bloom, SOLO, Kolb? Hvilke vidensniveauer er der tale om?
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Flow i undervisningen

  Fleksibel og dynamisk flow læring

  På CELF er lærere og ledelse i gang med at udvikle et koncept om dynamisk flow læring. Meningen er, at eleverne ikke skal stoppes i deres læring bare, fordi de skal skifte fag, skifte klasse eller skifte lærer. De skal heller ikke stoppes i deres uddannelse, blot fordi der er for få elever til at uddannelsen kan gennemføres. Konceptet om dynamisk flow læring indeholder overvejelser over anvendelse af digitale platforme i undervisningen, sammenhænge mellem teori og praksis, en ny lærerrolle og en ny organisering.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  Roning i romaskine
  © Foto credit: Lars Møller

  Attention… Go! Roning – stafet og samarbejde

  Dette undervisningsmateriale bringer roningen helt ind i klasselokalet. Temaet er stafet og samarbejde, som er to grundpiller i roning. Forløbet bidrager til tre vigtige elementer i idrætsundervisningen: sundhed, trivsel og læring.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Heppekor til udøver i romaskine
  © Lars Møller

  Attention… Go! Roning – stafet og samarbejde - Evaluering

  Lærer og elever evaluerer forløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Dreng i romaskine
  © Lars Møller

  Attention… Go! Roning – stafet og samarbejde - Planlægning

  Planlæg forløbet med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Børn graver roe op
  © Frank Juel Pedersen

  Den længere og mere varierede skoledag - generelt

  Den længere og mere varierede skoledag skal give skolerne mere tid til undervisning ved flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Farvet skydeskive med pil

  I mål med læring

  Et udviklingsprojekt om arbejdet med mål og rubrics med eksempler fra naturfag.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Eckersberg overværede den skildrede manøvre om bord på kongens dampskib "Ægir" den 2. maj 1843
  © C.W. Eckersberg (Dansk, 1783 - 1853), Christian VIII med følge overværer på sit dampskib "Ægir" den 2. maj 1843 manøvreringen af en eskadre på Københavns ydre red, 1844, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

  Interaktive websites til leg og læring

  Her kan du finde inspiration til at inddrage interaktive websites og spil i billedkunstundervisningen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  To hænder som holder læringsbegrebet

  Kroppen i fokus (kropsbasis) - Tegn på læring

  Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej – eller har nået målet. Nedenfor er opstillet tegn på læring for hvert læringsmål i tre niveauer.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale