En cirkel af hænder der er lagt over hinanden

  Hvordan kan jeg bidrage til et godt samarbejde med skolen om mit barn?

  Her i artiklen får du konkrete idéer og værktøjer til, hvordan du kan hjælpe skolen med at skabe et godt samarbejde om dit eget barn og de børnefællesskaber, barnet er en del af.
  Indholdstype: 
  Situationer
  Målgruppe: 
  Forældre
  Fagprofessionelle

  2. ledelsesfelt: Fag- og tværprofessionelt samarbejde

  Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Etablering og udvikling af tværprofessionelt samarbejde på kommune- og skoleniveau, PPR’s rolle i udvikling af inkluderende læringsmiljøer samt eksempler fra praksis.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  730783_.jpg

  Belbins roller i gruppearbejdet (For gymnasieelever)

  Gruppearbejdet glider lettere, hvis du er bevidst om din egen og andres rolle i gruppen. Dr. Meredith Belbin: “I en gruppe er det balancen, der er afgørende. Det, der er brug for, er ikke velafbalancerede individer, men individer, som er godt afbalanceret i forhold til hinanden. På den måde kan menneskers svage sider stives af og de stærke udnyttes fuldt ud”.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Elev
  Kursist
  Teamwork

  Gruppearbejde, læsegrupper (For gymnasieelever/kursister)

  Hvad kan du bruge studiegrupper til - hvorfor er det en god idé? Og hvilke faldgruber er der? Hvilken rolle spiller du i en gruppe - og hvad er gruppearbejde godt for
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Elev
  Kursist
  Elev og lærer planlægger

  Du skal også være med til at bestemme i skolen

  Hvorfor er det vigtigt, at du bliver inddraget som elev?
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Dialog

  Ledelse tæt på undervisning og læring

  Når skoleledelserne involverer sig i at udvikle undervisningens kvalitet, har det en gavnlig effekt for elevernes læring. Rapport fra EVA 2015.
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Alle lærere er DSA-lærere

  Alle lærere er dansk som andetsprogs-lærere

  Mange tosprogede elever savner fortrolighed med de flere måder at anvende sproget på: At samme ord og vendinger kan betyde flere ting alt afhængig af konteksten. Hvis eleverne ikke forstår den fagspecifikke og kreative brug af sproget, risikerer de at miste væsentlige budskaber i undervisningen. Med introduktionen af forenklede Fælles Mål bliver den sproglige dimension et tværgående element i undervisningen. Det betyder, at alle lærere skal sikre fokus på sproget i deres undervisning.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Tyskflag og tyskunderviser

  Faglig sparring for Tysklærere

  Facebook-gruppe for tyskundervisere på alle niveauer.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Spil til bevægelse
  © Irene Egeskov Andersen

  Lav spil til bevægelse

  Lad eleverne selv lave spil til brug i bevægelse. Forløbet er venligst stillet til rådighed af Frederiksberg skole.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Spil til bevægelse-Produktrealisering
  © Irene Egeskov Andersen

  Lav spil til bevægelse - produktrealisering

  Eleverne arbejder med at producere deres spil til brug i forbindelse med bevægelse, med udgangspunkt i deres egne tegninger og beskrivelser. Der er fokus på tilrettelæggelse og gennemførelse af produktionsfasen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Spil til bevægelse-Ideen konkretiseres
  © Irene Egeskov Andersen

  Lav spil til bevægelse – Ideen konkretiseres

  Afgrænsning og præcisering af elevens ide, herunder udarbejdelse af skitser og tegninger.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Spil til bevægelse-Idefasen
  © Irene Egeskov Andersen

  Lav spil til bevægelse – Idefasen

  I første aktivitet idegenererer eleverne på forskellige spil og deres muligheder for at kunne omarbejdes til spil, der kan anvendes i forbindelse med bevægelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever Munkebjergskolens 2. klasse
  © Elever Munkebjergskolens 2. klasse, Fjernsynsforsyningen

  Lærere og pædagoger samarbejder om inklusion

  Film viser, hvordan lærere og pædagoger kan samarbejde om at skabe inkluderende fællesskaber og et trygt læringsmiljø for alle børn.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  maxiflet - snorefletning i bevægelse
  © Kirsten Brandt Olesen

  Maxiflet - snorefletning i bevægelse

  Bevægelse i undervisningen - snorefletning, hvor eleverne samarbejder om at flette snore. Udover den valgte fletteteknik, stilles der krav til elevernes samarbejde.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  maxiflet - snorefletning i bevægelse
  © Kirsten Brandt Olesen

  Maxiflet - snorefletning i bevægelse - komplicerede mønstre

  Bevægelse i undervisningen - snorefletning, hvor eleverne samarbejder om at flette snore. Udover den valgte fletteteknik, stilles der krav til elevernes samarbejde. Ind imellem må det vi gør godt være for sjov og uden et produkt, der venter forude. Bare alle er klar over, hvad det faktisk er vi leger/gør. Og det er de fleste. Har haft mere end en elev, der højt sagde " over, under,over, under" bare for at være sikker på at gøre det rigtige. Mentalt har mange måttet holde tungen lige i munden. Forløbet er venligst udlånt af Kirsten Brandt Olesen, Ikast.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  børn griner

  Opmærksomhedspunkter når to faggrupper skal samarbejde

  Samarbejdet mellem lærere og pædagoger styrker inklusionen, men der er forhold, som det indledningsvis er væsentligt at afklare.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Pædagogisk personale
  Træningsprogram

  Opvarmning

  På siden her er begrebet opvarmning defineret og du kan desuden finde forslag til, hvordan en opvarmning bygges op og hvordan man finder musik til opvarmningen. Undervisningsforløbet på siden lægger op til at eleverne selv skal planlægge og organisere opvarmningen for deres klassekammerater.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  elev i skole

  Samarbejdet mellem lærere og pædagoger styrker inklusionen

  Samarbejdet mellem lærere og pædagoger giver de professionelle flere perspektiver på børnene og øger muligheden for at skabe inklusion i praksis. Samtidig giver pædagogernes kontakt til forældrene også lærerne adgang til viden om hjemmeforhold, der kan have betydning for barnets liv i skolen.
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Pædagogisk personale
  COLOURBOX2270768.jpg

  Tal og antal fangeleg

  Fangeleg med fokus på sammenhængen mellem antal og tal.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Dans 4. klasse
  © Colourbox

  Vi designer vores egen dans

  Eleverne arbejde i grupper med at lave en dans. Musiknumret får de af læreren. Læreren stiller enkelte krav, der gør opgaven mere konkret og derfor nemmere at gå til.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale