Nybyggeri på Godsbanearealet, efteråret 2013
  © Jørgen Wilhelmsen

  Godsbanen - byfornyelse i Aalborg - hvorfor bo der? (3)

  Den biologisk og psykologisk baserede indledning om byøkologi og hvilke biologiske krav vi som beboere må stille til byen.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  København

  Byøkologi

  I dette tværfaglige forløb skal eleverne arbejde med byen som et økosystem og samspillet mellem levende og døde faktorer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  IR.jpg

  Den urbane varmeø - albedo

  Via to øvelser skal eleverne arbejde med den urbane varmeø og måle varmeafgivelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Temaet_er_vand_COLOURBOX1725191_0.jpg

  Ekskursion til et rensningsanlæg

  Tag eleverne med til et rensningsanlæg og lad dem udarbejde en tværfaglig rapport om spildevand.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  fotosyntese.jpg

  Fotosyntese - iltbobler og vandpest

  Eksperiment om fotosyntesens afhængighed af temperatur med perspektiverende spørgsmål til byer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Affald_COLOURBOX1201297.jpg

  Genbrug af metal

  Affald er en ressource, som vi i højere grad er nødt til at udnytte. Lad eleverne udarbejde en rapport om genbrug og affald som en ressource.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Hus ved Sct Cecilia i Trastevere, Rom
  © Jørgen Wilhelmsen

  Godsbanen - byfornyelse i Aalborg - et historisk perspektiv (4)

  Indledningen her er historisk funderet, og handler om byen som den var før 1900 og hvad der skete frem til 1. Verdenskrig, En historie om et bymæssigt paradigmeskift. Men selvfølgelig også det fundamentale, hvad skal en by indeholde for at være et godt sted at bo.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Træ og himmel.jpg
  © Hanne Heimbürger

  Luftforurening

  På baggrund af målinger af forskellige gasser skal eleverne analysere problemet og komme med løsningsforslag.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Olieboring

  Olieforurening

  I dette lille forsøg skal eleverne lave en bestsemmelse af olie i jord.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  globus.jpg

  Rapportøvelse om regionale forskelle i Danmark

  I dette geografiforsøg skal eleverne undersøge regionale forskelle og socioøkonomiske forhold.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Nybyggeri på Godsbanearealet, efteråret 2013
  © Jørgen Wilhelmsen

  Byfornyelse i Aalborg - Godsbanearealet - kort forløb.

  Godsbanearealet i Aalborg er et eksempel på en byudvikling, hvor tidligere DSB sporarealer inddrages i byen. Dette modul introducerer undervisningsforløbet "Byfornyelse i Aalborg - Godsbanen", som et eksempel på hvordan en ny bydel skabes på gamle industriarealer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Aalborg Studenterkursus. En vidensvirksomhed
  © Jørgen Wilhelmsen

  Byfornyelse i Aalborg, byens økologi (2)

  Hvordan underviser man i byøkologi? Modulet her indeholder nogle overvejelser om byøkologis placeringen i forhold til biologi fagets faglige mål og kernestof. Desuden er der to eksempler på, hvordan man kan lave et flerfagligt samarbejde mellem biologi og henholdsvis historie og psykologi.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Gadebillede fra nørrebrogade i København

  Byforskning - forløb om Byøkologi

  Byøkologi: Et naturfagligt forløb over 9 hele undervisningsdage samt ½ års undervisning. Ved udgangen af 2011 var over halvdelen af jordens befolkningen bosat i byområder. I Danmark - og resten af Europa - er andelen meget større. Det giver selvsagt nogle udfordringer af forskellig art, når forbrug og produktion er adskilt, samt når spredningen af arten mennesket bliver så ujævn.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Den grænseløse by
  © Tom Nielsen

  Den grænseløse by

  Center for strategisk Byforskning har udgivet bogen "Den grænseløs by", der netop handler om, hvordan den urbane struktur i planlægningen - også breder sig i det åbne land. Brug linket for at få materialet fra bogen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Der ligger stadig rester fra det gamle skinneanlæg på baneterrainet
  © Jørgen Wilhelmsen

  Den grænseløse by - det grænseløse landskab

  Godsbanen i Aalborg er et eksempel på udvikling af et nyt bykvarter, hvor der tages hensyn til skybrud. Er det muligt at gøre et bykvarter som Godsbanen bæredygtig? Eller spørgsmålet burde være, på hvilken måde kan Godsbanearealet indgå i Aalborg, som bæredygtig by?
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Blodbøg Marianske Lazne
  © Jørgen Wilhelmsen

  Det grænseløse landskab

  Når den grænseløse by rammer det grænseløse landskab vil skelnen mellem by og land blive et spørgsmål om kvadratmeter mark eller antallet af højhuse. En bæredygtig tilgang vil være en gensidig respekt for kvaliteten af livet i byen, henholdsvis på landet. En respekt der bla. omfatter nødvendigheden af plads.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Berlin Potsdamer Platz
  © Jørgen Wilhelmsen

  Godsbanen - byfornyelse i Aalborg - Dansk Byplanlaboratoriums materiale (8)

  Dansk Byplanlaboratorium har en hjemmeside, hvor der findes en hel del materiale beregnet til undervisning på gymnasialt niveau. Materialet præsenteres på hjemmesiden. Der findes en mulighed for at downloade flere af materialerne, og de kan også købes for små penge.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Marienbad, konsol i promenadebygningen
  © Jørgen Wilhelmsen

  Godsbanen - byfornyelse i Aalborg, AT, ressourcerum (9)

  Der findes en rimelig stor mængde af materialer om Øster Å projektet, her er summeret nogle materialer, der kan downloades som pdf. Desuden findes en video om et af delprojekterne, som det anbefales at starte med. Desuden findes en litteraturliste over velegnede lærebøger i biologi. Mht. feltudstyr henvises til skolernes eget udstyr til måling af fx. ilt.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer