Unge mennesker

  Danish Teenage Entrepreneur

  Formålet med opgaven er, at eleverne skal danne sig et indtryk af iværksætteri og gennem dets mangfoldige muligheder og herved opleve innovationen som meget praksisnært. Omfang: ca. 4 - 8 timer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Søgning
  © Colourbox

  UVM's definition på "anvendelsesorienteret"

  De behandlede emner og problemstillinger, og de anvendte metoder skal så vidt muligt være hentet fra og rettet mod en anvendelse uden for skoleverdenen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Lifeskills
  © Peter Rasmussen

  Entreprenørskab bygger bro

  På konferencen Ny Viden om Erhvervsuddannelser 2017 bidrog lektor Dorrit Sørensen og lektor Hans Koch, Nationalt Center for Erhvervspædagogik med en workshop om, hvordan elevernes entreprenante praksis i undervisningen kan bygge bro mellem f.eks. skole og praktik. Denne artikel præsenterer nogle hovedpointer fra workshoppen samt henvisninger til yderligere fordybelse i entreprenørskabsundervisning og eksperimentbaseret undervisning.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  Lærerstuderende
  Designproces
  © Mette Jørgensen

  Designprocesser - eksempler

  Hvad er en designproces? I denne tid bliver ord som design, designprocesser, idéudvikling, kreativitet, innovation, iværksætterri og entreprenørskab brugt ofte. Men hvad ligger der bag ordene og hvordan beskriver man fx. designprocesser?
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Frikvartersaktiviteter-sørøverspil
  © Rachel Zachariassen

  Frikvartersfornøjelser

  Eleverne skal designe og fremstille frikvartersfornøjelser, der er til glæde og gavn for de yngre elever på skolen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Innovation

  Innovation i praksis

  Find inspiration til forskellige arbejdsprocesser, som særligt i udskolingen kan understøtte innovation og entreprenørskab, som led i fx tværfagligt samarbejde, projektforløb, understøttende undervisning eller måske som brudstykker i den daglige undervisning. Forløbet er udviklet i samarbejde med Søren Peter Dalby Andersen og tager afsæt i en konkret designopgave, som kan tilpasses efter behov.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Innovation

  Innovation i praksis - Fase 1 - ”Forbered”

  I første fase tages udgangspunkt i ’forberedelsen’.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Innovation

  Innovation i praksis - Fase 2 - ”Forstå”

  I anden fase tages udgangspunkt i ’forståelsen’.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Innovation

  Innovation i praksis - Fase 3 - ”Formgiv”

  I tredje fase tages udgangspunkt i ’formgivning’.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Innovation

  Innovation i praksis - Fase 4 - ”Færdiggør”

  I fjerde fase tages udgangspunkt i ’færdiggørelsen’.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Pære

  Innovation og entreprenørskab i natur/teknologi

  Om at arbejde kreativt med værdiskabende tiltag i omverdenen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  innovation

  Inspiration til arbejdet med innovation og entreprenørskab i undervisningen

  Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer og arbejde løsnings- og anvendelsesorienteret med det faglige stof.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Brøkbrikopbevaring løsning

  Projekt Brøkbrikker – design en praktisk opbevaring.

  Hvad gør man, når den originale æske til et produkt ikke kan mere eller er blevet væk? I det flg. eksemplificeret gennem en opgave, hvor eleverne laver nye opbevaringer til skolens brøkbrikker.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Lyspære på tavle

  Undervisningsforløb fra Fonden for Entreprenørskab

  Komplette undervisningsforløb med elevmaterialer og lærervejledning.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Yedac,

  YEDAC - et projekt i I&E

  Projektet er et EU projekt med deltagelse af 6 lande. Projektet har som mål at udvikle en didaktisk model, der kan understøtte arbejdet med at integrere entreprenørskab i skolens fag på tværs i Europa.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Højdespring

  Innovation, virksomheders konkurrenceevne og organisationers udvikling

  Ressourcer om innovation, virksomheders konkurrenceevne og organisationers udvikling til undervisning i innovation på tværs af kernestof.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Design

  Kreativitet kan læres!

  Hvordan skaber du et miljø, hvor tankerne sprudler og idéerne står i kø? Her kan du lære teknikker og få tips om konkrete øvelser!
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elev
  Kursist
  731652_.jpg

  Projektstyring

  Før logbog, aftal planlægningsmøder - find flere forslag på denne side til, hvordan du styrer et længere projektforløb og styrker dine karriere kompetencer.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elev
  Kursist
  Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise
  © Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise

  Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise

  Find undervisningsforløb, aktiviteter og inspiration til entreprenørskabsundervisningen til erhvervsuddannelsesområdet på ffe-ye.dk
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Lyspære på tavle

  Idéudvikling og entreprenørskab

  Undervisningen i innovation indebærer blandt andet entreprenørskab og at fremme elevernes evne til at arbejde kreativt med idéudvikling. Læs mere om idéudvikling og entreprenørskab her, og få inspiration til, hvordan du kan indføre det i undervisningen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer