Museum of London, The Wall
  © Jørgen Wilhelmsen

  Bæredygtige byer et tema, DAC og Learning

  Bæredygtige Byer er et undervisningsforløb for elever på ungdomsuddannelserne. Eleverne skal gennem et særlig udviklet spilkoncept spille sig igennem en række problemstillinger, som er centrale for begrebet bæredygtighed, samt for fremtidens bæredygtige byer.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Den grænseløse by
  © Tom Nielsen

  Den grænseløse by

  Center for strategisk Byforskning har udgivet bogen "Den grænseløs by", der netop handler om, hvordan den urbane struktur i planlægningen - også breder sig i det åbne land. Brug linket for at få materialet fra bogen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Der ligger stadig rester fra det gamle skinneanlæg på baneterrainet
  © Jørgen Wilhelmsen

  Den grænseløse by - det grænseløse landskab

  Godsbanen i Aalborg er et eksempel på udvikling af et nyt bykvarter, hvor der tages hensyn til skybrud. Er det muligt at gøre et bykvarter som Godsbanen bæredygtig? Eller spørgsmålet burde være, på hvilken måde kan Godsbanearealet indgå i Aalborg, som bæredygtig by?
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Logobillede for Center for Strategisk Byforskning
  © Center for Strategisk Byforskning

  Den grænseløse by - en publikation fra Center for Strategisk Byforskning (2013)

  Den Grænseløse by præsenterer en række centrale forskningsresulteter fra Center for Strategisk Byforskning. Bogen kan downloades gratis her.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Blodbøg Marianske Lazne
  © Jørgen Wilhelmsen

  Det grænseløse landskab

  Når den grænseløse by rammer det grænseløse landskab vil skelnen mellem by og land blive et spørgsmål om kvadratmeter mark eller antallet af højhuse. En bæredygtig tilgang vil være en gensidig respekt for kvaliteten af livet i byen, henholdsvis på landet. En respekt der bla. omfatter nødvendigheden af plads.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer