Søgning
  © Colourbox

  UVM's definition på "anvendelsesorienteret"

  De behandlede emner og problemstillinger, og de anvendte metoder skal så vidt muligt være hentet fra og rettet mod en anvendelse uden for skoleverdenen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  880494_.jpg

  Fire dimensioner af anvendelsesorienteret undervisning

  Anvendelsesorienteret undervisning er et kendetegn for hf-undervisningen. Det minder på mange måder om kompetencebaseret undervisning, idet læringen er koblet til handling.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningslokale med computere

  Virkeligheden ind i undervisningen

  Kursisterne er ofte mere lydhøre, når undervisningen tager udgangspunkt i deres egen virkelighed. Knud Illeris fremhæver i sin bog "Transformativ læring og identitet" fra 2013, at de unge ofte ser skolegangen som et led i deres egen identitetsudvikling. Formår man som lærer at vise, hvordan det faglige stof kan bidrage til denne proces, så bliver de både engagerede og nærværende.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  3814_.jpg

  En kultur under forandring i en digitaliseringsfase (klasseledelse)

  Her finder du et eksempel på et værktøj udviklet af Odense katedralskole: klasseledelse som værktøj til at øge elevernes studieparathed ved at fokusere på den gymnasiale uddannelses anvendelighed på de videregående uddannelser.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Dreng med kasket
  © Region Syddanmark

  Anvendelsesorienteret undervisning

  Find definition og inspiration til at koble skolen med virkelighedens problemstillinger
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  robot_lego_COLOURBOX2378699.jpg
  © Colourbox

  Velfærdsteknologi og sociale robotter

  Eksempel på et spændende projekt om samfundsaktualitet i filosofiundervisningen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  3854_.jpg

  Eksempel på anvendelsesorienteret undervisning

  Med relevans i forhold til afklaring af fremtid og udvikling af global kompetence er her et eksempel fra tysk B. Forløbet bruger de fire dimensioner, som er defineret af VUC Fyn.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisningsministeriet

  Konference om skriftlighed i afsætning

  Undervisningsministeriet har afholdt konference for afsætningslærere på hhx d. 16 april 2015. Konferencen handlede om, hvordan den skriftlige dimension i faget kan styrkes. Et centralt fokuspunkt var potentialet i at arbejde med det skriftlige som en integreret dimension i anvendelses- og produktorienterede undervisningsforløb.. Her finder du materialerne fra konferencen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Hav, isbjerg og indlandsis på Grønland

  At møde en fremmed kultur

  Anvendelsesorienteret undervisningsforløb til g-niveau.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Papir

  Hvad er jeg optaget af lige nu?

  Anvendelsesorienteret undervisningsforløb til g-niveau.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Unge ved bærbar computer udendørs

  Anvendelsesorientering i hf

  Her på siden kan du danne et overblik over links, materialer og information om anvendelsesorientering i hf.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  En mand til en konference

  Konferencemateriale 2007-2012

  Samling af materiale fra kurser og konferencer omhandlende Kultur- og samfundsfaggruppen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Pegende ingeniør

  Anvendelsesorienteret undervisning i filosofi

  Idéer til hvordan du kan lave anvendelsesorienteret undervisning i filosofi
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Robotkvinde

  Menneskesyn og Transhumanisme

  Undervisningsforløb om Transhumanisme og Menneskesyn på C-niveau. Transhumanisme er en fællesbetegnelse på teknologiske forsøg på at forbedre den menneskelige krop og psyke.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Talk Show
  © Final Cut for Real

  The Act of Killing - Dokumentarfilm

  Dokumentarfilmen The Act of Killing kan bruges i et anvendelsesorienteret undervisningsforløb med fokus på global kompetence.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Lærer