Ting på hovedet
  © Dansk AV Produktion

  Eud: Opgave film 1: Grøn energi til bæredygtig udvikling - Kenya viser vej

  Film 1 introducerer hele temaet Grøn energi til bæredygtig udvikling og bør derfor være den første film eleverne ser. Hvis fattigdommen i Kenya og andre udviklingslande skal udryddes, skal landene bruge mere energi. Hvis de gør som Vesten og Kina – bruger sort/fossil energi, løber den globale opvarmning løbsk. Rige og fattige har en fælles interesse i grøn udvikling – og Kenya er i fuld gang med et grønt tigerspring, der viser vejen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Det er dyrt at være fattig
  © Dansk AV Produktion

  Eud: Opgave film 2: Det er dyrt at være fattig – fanget i energifælden

  Fattige er tvunget til at vælge de billigste her og nu- løsninger. Også når det gælder energi. Og også selv om de billigste her og nu-løsninger er dyre på lang sigt, slider på de lokale naturressourcer, truer klodens klima og de fattiges helbred.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
   Trækul er de fattiges brændsel
  © Dansk AV Produktion

  Eud: Opgave film 3: Trækul er de fattiges brændsel – Men truer miljø og helbred

  Trækul er fattigmandens brændsel i Kenya og mange andre udviklingslande. Men det er også en trussel mod skovene, miljøet og klimaet.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Generatoren – en forbandet nødvendighed
  © Dansk AV Produktion

  Eud: Opgave film 4: Generatoren – en forbandet nødvendighed

  Det kenyanske el-net er ofte nede. Den ustabile strømforsyning gør det nødvendigt for virksomheder, hoteller mm. at investere i back up i form af dyre, larmende og forurenende generatorer. Men bedre tider er på vej.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  De lokale og vindmøllerne
  © Dansk AV Produktion

  Eud: Opgave til film 5, 6 og 7: Turkana-vindmøllerne

  Opgaver til tre film om Turkana-vindmøllerne. Arbejdet med at etablere Afrikas største vindmøllepark er i fuld gang i et tørt og forblæst område i det nordlige Kenya. Projektet betegnes som et gennembrud for grøn energi – ikke bare i Kenya, men i Afrika.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
   Dk pensioner og Kenyas skjulte skat
  © Dansk AV Produktion

  Eud: Opgave film 8 og 9: Geotermisk energi – bæredygtig udvikling

  Geotermisk energi er udnyttelse af vand og varme fra jordens indre. Det udnyttes ved at pumpe varmt vand op fra vandførende lag i undergrunden.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
   Der er penge i skidtet
  © Dansk AV Produktion

  Eud: Opgave film 10: Der er penge i skidtet - profit i det grønne

  En af Kenyas mest kendte forretningsfolk, Vimal Shah, er lykkeligt fri for flere store elregninger på adskillige af sine fabrikker. Nu udnytter de energien i det affald, der tidligere blot var – affald. Det giver god mening – for forretningen, for miljøet og for klimaet.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Lort til lys
  © Dansk AV Produktion

  Eud: Opgave film 12: Vand fra solens stråler og Grundfos

  Millioner af Kenyanere mangler let adgang til rent drikkevand. Den danske pumpegigant Grundfos har kombineret sine vandpumper med grøn energi.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Lort til lys
  © Dansk AV Produktion

  Eud: Opgave film 13: Lort til lys – sådan bliver slummen grønnere

  Det lyder ulækkert – og det er det også: I årevis er afføringen fra flere hundredetusinde mennesker i et af Afrikas største slumkvarterer, Kibera i Nairobi, endt i de små vandløb, der gennemstrømmer slummen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Biogasslagter dreng
  © Dansk AV Produktion

  Eud: Opgave film 14: Kenyas grønne slagter - laver biogas af slagteriaffald

  Blod og andet slagteriaffald røg tidligere urenset ud i vandløb og kloakker fra slagtehuset i Keekonyokie uden for Nairobi.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kenyas grønne vand
  © Dansk AV Produktion

  Eud: Opgave film 16: Kenyas grønne vand

  Kenyas bjerge og floder giver masser af muligheder for at udnytte vandkraft, og halvdelen af Kenyas elforsyning kommer da også fra vandkraft.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  For langt ude til el
  © Dansk AV Produktion

  Eud: Opgave film 17: For langt ude til el?

  7 ud af 10 kenyanere bor på landet. Mange af dem bor så spredt, at det vil tage år, før de kan gøre sig håb om at blive koblet på det nationale el net. Skal de snydes for strøm?
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Grøn energi skaber jobs
  © Dansk AV Produktion

  Eud: Opgave film 18: Grøn energi skaber jobs – også til kenyanere

  Grøn energi udnytter lokale, grønne ressourcer. Derfor er der også masser af jobmuligheder i at udnytte grøn energi.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Solfanger
  © Dansk AV Produktion

  Eud: Introduktion og lærervejledning til GEBU - "Grøn energi til bæredygtig udvikling"

  Lærervejledning til filmbaseret undervisningsmateriale til erhvervsuddannelserne. Særligt målrettet hovedområdet Teknologi, byggeri og transport.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Lokale turkana
  © Dansk AV Produktion

  Eud: Samlet oversigt over GEBU - "Grøn energi til bæredygtig udvikling"

  Fokus på grøn energi til bæredygtig udvikling skaber vækst og arbejdspladser, både i ulandene og i Danmark. I undervisningsmaterialet GEBU bruges Kenya som eksempel på et udviklingsland, der målrettet satser på bæredygtig energi til at understøtte den positive udvikling, landet er godt i gang med.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Newsletter from UNECE, Education for Sustainable Development (ESD)
  © UNECE

  UNECE ESD newsletter 4/2013

  Newsletter for UNECE Strategy for Education for Sustainable Development
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Frokostpause hos familie i Piplantri. Kirstine snakker om dagens optagelser med Manoj, der både var vores tolk og fixer.
  © Kirstine Jacobsen og Rikke Kolind Mathiassen, Danida

  Biologi: Fra kvinderettigheder til 111 træer

  Dokumentarfilmen "Pigerne med de 111 træer" danner i denne aktivitet udgangspunkt for at beskæftige sig med kompetenceområdet Perspektivering/Perspektivering i naturfag i biologi i 7.-9. klasse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Bæredygtig turisme
  © Peter Bejder, Erika Brenner, Kaare Øster og Turbine.

  Bæredygtig turisme - i en global verden

  Bog og websted om, hvordan man bliver en bæredygtig turist. Udgangspunktet for materialet er forenklede Fælles Mål i geografi og samfundsfag samt tværfaglighed i grundskolens 8.-10. klasse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Foto fra Danidas Verdensfilm "Lion Lights"
  © Iben Fog Saxe og André Rothschild.

  Engelsk: An Inspiring Story

  Dokumentarfilmen "Lion Lights" danner i denne aktivitet udgangspunkt for at beskæf-tige sig med kompetenceområderne Mundtlig Kommunikation/Lytning og Kultur og samfund/Interkulturel kontakt i engelsk i 5.-7. klasse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Evaluering med smileys

  Fra sol til elektricitet - Evaluering

  Efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte både af eleverne selv og af læreren. Denne vurdering foretages på baggrund af læringsmål og tegn på læring.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale