Elever foran skærm

  Projektopgaven

  Dette materiale er særligt henvendt til elever. I 9 klasse skal du lave den obligatoriske projektopgave. Her kan du læse mere om projektopgavens faser og hvilke krav der er til opgaven.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Kridttegning af hovede med spørgsmålstegn over

  Hvad er projektopgaven?

  Her kan du læse om kravene til projektopgaven i 9. klasse, og om hvornår du skal lave projektopgaven.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Paraply

  Valg af emne til projektopgaven

  Når klassen skal i gang med projektopgaven, skal I vælge et eller flere overordnede emner. Overemner skal altid være brede, fordi de skal gælde som paraply for alle jeres egne delemner.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  gruppearbejde

  Grupper og gruppedannelse

  Som elev kan du vælge at arbejde med din projektopgave alene eller i en gruppe. Hvis du gerne vil arbejde i gruppe, kan læreren hjælpe med at I får dannet nogle arbejdsgrupper i klassen, som er sat sammen efter interesser og ikke nødvendigvis efter, hvem der er venner.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  problemformuleringen driller

  Problemformulering

  Problemformuleringen er omdrejningspunktet for hele dit projektarbejde.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  informationssøgning

  Informationer, søgning og redskaber

  Du skal selv finde informationer og kilder til din projektopgave. Derfor skal du skal i god tid overveje, hvor du kan finde dine oplysninger.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Elever interviewer en person

  Ud af huset dag

  Så snart du har valgt dit emne til projektopgaven, skal du i gang med at indsamle materiale. Husk, at der er mange måder at skaffe sig viden på – også uden for skolen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Elever får vejledning

  Vejledning

  Vejlederens opgave er at hjælpe dig videre og få dig til selv at overveje forskellige muligheder og løsninger.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  COLOURBOX5214740 penge.jpg

  Penge til materialer

  Der er desværre ikke ubegrænsede midler til at lave projektopgave for. Der er også store forskelle fra skole til skole på, hvor mange penge, der er til materialer.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Maske males

  Projektopgavens produkt

  Under dit arbejde med projektopgaven skal du fremstille et produkt. Produktet skal være relevant for din projektopgavens problemformulering, og du skal bruge det i din fremlæggelse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Elev fremlægger

  Fremlæggelse af projektopgaven

  Fremlæggelsen af din projektopgave er vigtig.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  vejsklit

  Bedømmelse af projektopgaven

  Din projektopgave skal bedømmes med en karakter og en skriftlig udtalelse. Her kan du læse om kriterierne for bedømmelsen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  COLOURBOX1281507_1.jpg

  Litteraturliste

  Kilder er alt det materiale, du indsamler og bruger i din projektopgave: Bøger, artikler, hjemmesider, interviewpersoner, film, musik, billeder osv.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Elev
  COLOURBOX1703682_0.jpg
  © COLOURBOX

  Ring eller skriv

  Du kan bruge telefon eller mail/brev til at indhente informationer til dit projektarbejde.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Lærer
  bibliotek med computere

  Brug biblioteket

  På din skole har I måske et pædagogisk læringscenter hvor skolebibliotekaren kan hjælpe dig med at finde materiale til dit projekt. - Eller du kan gå på folkebiblioteket og finde materialer.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Lærer
  Design thinking

  "Design thinking" i projektopgaven

  Brug metoderne i "Design Thinking" til at dreje projektarbejdet i en innovativ retning.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Vejvisere

  Bekendtgørelse om projektopgave i 9. klasse

  De bindende regler om projektopgaven i 9. klasse findes i bekendtgørelse nr. 692 af 20. juni 2014.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Innovation

  Den innovative projektopgave

  Forslag til hvordan et innovativt projektarbejde kan forløbe. Eleverne fokuserer på at udvikle et produkt, som skal løse et samfundsmæssigt problem.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Mikrofon

  Det gode interview

  Elevark om det gode interview.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Ur

  Elevark om projektopgave

  Eksempel på elevark om projektopgaveforløbet. Elevarket indeholder en tidsplan, en beskrivelse af bedømmelseskriterierne, rammerne for synopse og produkt, samt tips og tricks til den gode fremlæggelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale