Lærer hjælper elevgruppe

  Understøttende undervisning

  Understøttende undervisning er et nyt element i skoledagen. Gennem den understøttende undervisning møder dit barn en lang række forskellige aktiviteter, der alle har til formål at spille sammen med og støtte op om undervisningen i fagene.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Dreng spiller violin

  Eksempler på understøttende undervisning

  Den understøttende undervisning er baseret på, at der er mange måder at lære på samt at det skal være muligt for den enkelte elev at fordybe sig fagligt. Her præsenteres en række konkrete eksempler på hvordan den understøttende undervisning kan finde sted
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Pige klatrer

  Understøttende undervisning

  Læs ministeriets vejlednings- og inspirationsmateriale om en varieret skoledag
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Tre piger vander græs

  Hvad kendetegner god understøttende undervisning?

  Hvordan forvaltningen kan støtte skolerne i understøttende undervisning.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Børn arbejder i grupper

  Sætte rammer og mål for arbejdet på alle niveauer

  Forvaltningen skal understøtte skolernes ledelse i at sætte faglige og organisatoriske rammer for læringsmålstyret undervisning som led i ledelse af læringsmiljøer.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Team holder møde

  Understøtte skoleledelsens planlægning

  Optimale rammer for understøttende undervisning kræver bl.a. klare mål, en stærk organisering og personaleallokering samt fleksibel planlægning.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Elev trøstes

  Understøtte pædagogisk ledelse

  En del af at skabe en stærk læringskultur er at sikre, at læringsmålstyret undervisning og systematisk viden om undervisningens læringseffekt bliver grundlaget for al undervisning – også den understøttende undervisning.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Leder planlægger

  Sætte rammer og mål for arbejdet på alle niveauer

  Find eksempler på praksis om rammesætning og organisering af understøttende undervisning.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  SIV
  © Skolen I Virkeligheden

  Fredensborg: Nem kontakt til autentiske læringsmiljøer

  I Fredensborg gør læringscentret ’Skolen i Virkeligheden’ det nemt for skolerne at tilrettelægge understøttende undervisning med eksterne formidlere og autentiske læringsmiljøer.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Kursus

  Frederiksberg Kommune: Kommunal støtte til skolerne i den understøttende undervisning

  Kommunal støtte til skoler kan gavne skoler individuelt, såvel som samarbejdet og videndelingen mellem dem, hvilket kan øge det overordnede niveau på kommunens skoler
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Luftfoto over Aalborg

  Aalborg Kommune: Bred inddragelse sikrer ejerskab og god implementering

  Både skoleledere, repræsentanter fra faglige organisationer, fritidsforvaltningen og foreningslivet blev inddraget i arbejdet med at skabe rammerne for understøttende undervisning i Aalborg Kommune. Og det skabte ejerskab
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  elever i gruppe

  Hvad er understøttende undervisning?

  Den understøttende undervisning skal bidrage til at skabe variation i skoledagen med god tid til, at alle elever kan udfordres fagligt og undervisningen kan differentieres, så den imødekommer den enkelte elev.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Børn i gruppe

  Understøtte skoleledelsens planlægning

  Find eksempler på kommuner og skolers organisering af understøttende undervisning og samarbejdet mellem lærere og pædagogisk personale.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  farveblyanter

  Understøtte pædagogisk ledelse

  Find eksempler på arbejdet med pædagogisk ledelse og fag- og tværprofessionelt samarbejde
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Pige holder oplæg

  Alle skal kende målet med den understøttende undervisning

  Når både forældre og elever kender målet med den understøttende undervisning, giver det mere mening. Det er indstillingen på Skovbyskolen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Understøttende undervisning

  Hvad kendetegner god understøttende undervisning?

  Hvordan støtter du op om god understøttende undervisning?
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  To drenge der kigger op

  Organisering af understøttende undervisning: Sætte rammer og mål for arbejdet

  Skoleledelsen kan opstille klare mål for understøttende undervisning.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Ringbind

  Eksempler på læringsforløb

  Find eksempler på understøttende undervisningsforløb der bidrager til læring gennem en mere varieret skoledag.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Fire piger på et landkort

  Skab kultur for understøttende undervisning

  Hvordan kan skoleledelsen skabe kultur for understøttende undervisning?
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Planlægning

  Fleksibel planlægning og prioritering

  Hvordan kan skoleledelsen hjælpe med fleksibel planlægning og prioritering.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Skoleledelse