wordle

  Børnehaveklasse

  Børnehaveklasse
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Almindelige indvandrersprog i 7.-9. klasse

  Almindelige indvandrersprog er et etårigt valgfag og kan vælges mellem 7.-9. klasse. Hvis eleven vælger faget i 9. klasse, skal faget indgå i den obligatoriske projektopgave.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Arbejdskendskab i 7.-9. klasse

  Arbejdskendskab er et etårigt valgfag og kan vælges mellem 7.-9. klasse. Hvis eleven læser valgfaget på 9. klassetrin, skal valgfaget indgå i den obligatoriske projektopgave.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Billedkunst som valgfag i 7.-9. klasse

  Billedkunst som valgfag er etårigt og kan placeres i 7.-9. klasse. Eleverne kan efter eget ønske vælge valgfaget på flere klassetrin. Hvis eleven vælger faget i 9. klasse, skal faget indgå i den obligatoriske projektopgave.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Biologi i 7. - 9. klasse

  Undervisningen i biologi er inddelt i et trinforløb (7.-9. klasse), som eleven skal følge.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Dansk i 7. - 9. klasse

  Undervisningen i dansk er inddelt i fire trinforløb (1.-2., 3.-4., 5.-6. og 7.-9. klasse), som eleven skal følge.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Dansk som andetsprog i 6. - 7. klasse

  Undervisningen i dansk som andetsprog er inddelt i fire trinforløb (1.-2., 3.-5., 6.-7. og 8.-9. klasse), som eleven skal følge.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Drama som valgfag i 7.-9. klasse

  Drama som valgfag er etårigt og kan placeres i 7.-9. klasse. Eleven kan efter eget ønske vælge valgfaget på flere klassetrin. Hvis eleven vælger faget i 9. klasse, skal faget indgå i den obligatoriske projektopgave.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Engelsk i 5. - 7. klasse

  Undervisningen i engelsk er inddelt i tre trinforløb (1.-4., 5.-7. og 8.-9. klasse), som eleven skal følge.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Filmkundskab i 7.-9. klasse

  Filmkundskab er et etårigt valgfag og kan vælges mellem 7.-9. klasse. Eleven kan efter eget ønske vælge valgfaget på flere klassetrin. Hvis eleven vælger faget i 9. klasse, skal faget indgå i den obligatoriske projektopgave.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Fransk 5. - 7. klasse

  Undervisningen i fransk er inddelt i to trinforløb (5.-7. og 8.-9. klasse), som eleven skal følge. Faget fransk er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 5.-9. klasse, dog kan eleven i stedet vælge tysk, hvor skolen udbyder det.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Fransk som valgfag i 7.-9. klasse

  Faget fransk som valgfag kan udbydes i folkeskolen fra 7.-9. klasse. Undervisningen omfatter ét trinforløb (7.–9. klasse). Forløbet kan afsluttes med folkeskolens afgangsprøve i fransk.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Fysik/kemi i 7. - 9. klasse

  Undervisningen i fysik/kemi er inddelt i et trinforløb (7.-9. klasse), som eleven skal følge.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Færdselslære i 7. - 9. klasse

  Undervisningen i færdselslære er inddelt i tre trinforløb (børnehaveklassen-3., 4.-6. og 7.-9. klasse), som eleven skal følge.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Geografi i 7. - 9. klasse

  Undervisningen i geografi er inddelt i et trinforløb (7.-9. klasse), som eleven skal følge.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Håndværk og design i 4. - 7. klasse

  Undervisningen i faget er inddelt i et trinforløb (4.-7. klasse), som eleven skal følge.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Historie i 7. - 9. klasse

  Undervisningen i historie er inddelt tre trinforløb (3.-4., 5.-6. og 7.-9. klasse), som eleven skal følge.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Håndværk og design som valgfag i 7.-9. klasse

  Faget håndværk og design som valgfag er toårigt og kan placeres fra 7. klassetrin. Elever, der har deltaget i to års undervisning i valgfaget håndværk og design, kan vælge at gå til folkeskolens 9.-klasseprøve efter de gældende regler.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Idræt i 6. - 7. klasse

  Undervisningen i idræt er inddelt i fire antal trinforløb (1.-2., 3.-5., 6.-7. og 8.-9. klasse), som eleven skal følge.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  wordle

  Kristendomskundskab i 7. - 9. klasse

  Undervisningen i kristendomskundskab er inddelt i tre trinforløb (1.-3., 4.-6. og 7.-9. klasse), som eleven skal følge.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre