COLOURBOX5425611.jpg
  © COLOURBOX

  It og digitale læremidler er en naturlig del af skoledagen

  Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Det stiller krav til skolen, til digitale læremidler, it-udstyret og til hvad dit barn skal lære ved at arbejder med it.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Elever arbejder med computere

  It i undervisningen

  Her finder du en række digitale ressourcer og værktøjer, der kan understøtte arbejdet med it og medier på tværs af fagene.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  koder_indskoling.jpg
  © Malene Erkmann

  Eksempler på brug af QR-koder i undervisningen

  Tre eksempler på brug af koder i indskolingen eller fremmedsprogsundervisningen eller i lokalområdet.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  QR.jpg

  Skattejagt og QR-koder

  Med QR-koder og elevernes mobiltelefoner kan du nemt lave koder til et opgaveløb eller en skattejagt. Se her hvordan du kan producerer dine egne koder eller hente en færdig kodejagt med tilhørende krydsord og facitliste.
  Indholdstype: 
  Værktøjer
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Jellingstenen.JPG
  © natmus.dk

  Jellingstenen – skab dit eget formidlingsprodukt

  Formålet er at lade eleverne lave deres egen formidling af Jellingstenen, som efterfølgende kan anvendes i den historiefaglige sammenhæng. Aktiviteten præsenterer flere former for læringsstile og formidlingsprodukter. Aktiviteten er velegnet, fordi den på en enkel måde kan danne afsæt for at arbejde videre med brugen af kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  solvognen.jpg
  © natmus.dk

  Historiekanon - 29 indholdsemner til historieundervisningen.

  Kanonpunkterne inddrages, hvor det skønnes hensigtsmæssigt med henblik på at støtte elevernes kronologiske overblik og sammenhængsforståelse. Ved afslutningen af 9. klasse skal samtlige kanonpunkter have været inddraget i undervisningen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  COLOURBOX1214176.jpg

  Vikingetiden – Kend vikingernes sande ansigt

  Formålet er at lade eleverne arbejde med en webguest, der giver forståelse for, hvordan synet på vikinger og –tiden har ændret sig. Gennem opgaver og links til udvalgte hjemmesider, føres eleverne på handels- og opdagelsesrejser, hvor de møder andre bosættelser. Kong Harald Blåtand inviterer på togt for at øge folkets viden om vikingerne. Efter hjemkomsten skal runesten rejses over togtet og dets bedrifter. Aktiviteten er velegnet, fordi den på en enkel måde opstiller kriterier for valg af historiske scenarier.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  COLOURBOX2906964.jpg

  Berlin-murens fald – find grinets grænser i humor og betonmur

  Formålet er at lade eleverne arbejde med humorens magt og udtryk i et forløb, som efterfølgende kan anvendes til perspektivering af magt og censur. Aktiviteten er velegnet fordi den kan forklare forandringers påvirkning af samfund og dets mennesker.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Københavns bombardement
  © Styrelsen for It og Læring

  Københavns Bombardement 1807 – Vælg din egen strategi i belejringen af København

  Formålet er at lade eleverne skabe deres egen fortælling, der omhandler alternativt forestillede, men mulige forløb af Københavns belejring. Aktiviteten er velegnet, fordi den på en enkel måde åbner for at arbejde med handlerum og muligheder i fortiden og nutiden.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Magtens segl.JPG
  © Danmarkshistorien.dk

  Magtens segl - Få magten i middelalderen

  Formålet i onlinespillet Magtens Segl er at give eleverne en forståelse af alle de aktører, der havde magten i middelalderen og som havde afgørende indflydelse på det enkelte menneskes liv og livsvilkår. Det handler om nutidspigen Bea, der ved et uheld bliver sendt tilbage til det Herrens år 1458. I middelalderbyen kæmper mange om magten og man skal hjælpe Bea med at sno sig mellem de stridende parter og finde Magtens Segl, så hun kan komme hjem igen. Aktiviteten er velegnet, da den på en levende og visuel måde engagerer eleven i at foretage historiske valg.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  1 verdenskrig.JPG
  © DR Skole

  Første verdenskrig

  ”Den Store Krig” blev 1. Verdenskrig kaldt i mellemkrigstiden, fordi folk troede, at nu kunne krige ikke blive værre og større. Se mere om 1. verdenskrig i dette modul.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  frederik-den-anden-gobelin.jpg
  © Natmus.dk

  Renæssancen i Danmark

  Renæssancen (genfødsel) er den kulturperiode, som opstod i Italien i 1300-tallet som en reaktion på den sorte død. I den senere europæiske renæssance fra 1500 til 1600 vokser verden, og horisonten bliver større. Marco Polo rejser mod øst og finder Asien, mens Christoffer Columbus rejser mod vest og finder Nordamerika
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Kahoot
  © Kahoot.it

  Tag en Kahootquiz om EU

  Brug "kahoot" til at lave quizzer til klassen. Se hvordan du gør og prøv en kahoot, der allerede er klar med 20 spørgsmål om EU.
  Indholdstype: 
  Andet
  visum_COLOURBOX3360527.jpg

  Flygtninge og integration - et undervisningsforløb i 4 dele

  Dette undervisningsforløb handler om flygtninge, integration og demokrati. Forløbet er opdelt i 4 dele, med hver sit tema og indgangsvinkel til undervisningen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Nummer_1_COLOURBOX5638073.jpg
  © Colourbox

  EU - Det forjættede land - EU's lande og grænser

  Dette er første lektion i undervisningsforløbet "EU - det forjættede land".
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Filmstribe
  © Styrelsen for It og Læring / Sonja Salminen

  Forbrydelse og straf - og filmen "Iwawa"

  I dette undervisningsforløb arbejdes der med begrebet forbrydelse og straf ud fra filmen "Iwawa", som er en af Danidas Verdensfilm. Udgangspunktet er Jean De Dieu og Nsengiyaremye Gilbert, der begge har overtrådt loven. De er blevet sendt til en lille ø i Rwanda for at blive genopdraget. Undervisningsforløbet består af 4 dele. Der er både film, klasseundervisning og individuelt arbejde med web 2.0. Scroll nedad for at se forløbet. Forløbet er udarbejdet for Danida.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  EU_institutioner_COLOURBOX3119325.jpg

  EU's institutioner

  EU's institutioner danner rammen om det europæiske samarbejde.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  DR_statusopdateringsside.jpg
  © DR

  Statustinget - hvad siger Folketingsmedlemmerne på de sociale medier

  Følg med og tjek politikernes statusopdateringer fra Twitter og Facebook.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  storify.jpg
  © storify.com

  Storify - lav en online fortælling

  Denne undervisningside handler om at lave en online fortælling med webtjenesten storify.com. Storify er en tjeneste, der kan samle historier fra de sociale medier, så som Twitter, Facebook, Youtube og mange andre. Disse historier kan så samles i en stor fortælling via Storify. Resultatet kan selvfølgelig deles med andre og indlejres på andre websteder.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Ordspil
  © PedagoNet

  Mots cachés

  Gå på ordjagt ved at lave egne ”grilles de mots cachés”, så eleverne kan træne deres ordforråd.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale