Motion og bevægelse
  © Stig Guldberg, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) - Metropol

  Motion som morgenaktivitet

  Motion i form af morgenaktivitet, der indleder dagen, sætter gang i kroppen og skaber energi.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  billede til manchet

  Ud af klasseværelset - brug mobiltelefonen til små hurtige opgaver

  Langt de fleste elever har smartphones som de meget gerne vil bruge – de kan alle tage billeder, screenshots eller optage korte videoer. Meget enkelt kan man anvende dette til at skabe noget bevægelse i undervisningen, samtidig med at der arbejdes fagligt.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Screendump af Horsens Kommunes hjemmeside om motion og bevægelse
  © Horsens Kommune

  Horsens inspirerer til motion og bevægelse

  En kommunal forankret hjemmeside er et godt værktøj for skolerne til deres arbejde med at integrere bevægelse i skoledagen. Hjemmesiden giver gode ideer, videndeling og værktøjer til at komme i gang med bevægelse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Elever fra Bellahøj Skole i bevægelse
  © Bellahøj Skole

  Bellahøj Skole: Bevægelse får alle elever med

  Fra lukningstruet skole til fordobling af elevtallet gennem satsning på bevægelsesprofil. Leg og bevægelse kan være en metode til at nå målet om at lave en god skole for alle.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Forvaltning
  Elever fra Kornmarkskolen i bevægelse i undervisningen
  © Kornmarkskolen

  Kornmarkskolen: IT og grønne klasseværelser inspirerer til bevægelse

  Bevægelsesskabeloner, digital inspiration og fokus på at løse udfordringer i fællesskab lagde grunden for mere bevægelse i undervisningen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Forvaltning
  Sydskolens elever deltager i motionsløb
  © Sydskolen, Vig

  Sydskolen: Den åbne skole giver inspiration til arbejdet med bevægelse

  Skolerne kan styrke arbejdet med bevægelse ved at samarbejde med foreningslivet. Idrætsorganisationer kan fx klæde elever på som trænere og rollemodeller, der kan motivere de yngre elever.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Forvaltning
  Elever fra Vibeskolen i bevægelse
  © Vibeskolen

  Vibeskolen: Bevægelsespolitik skal sikre fokus på bevægelse

  En bevægelsespolitik skal synliggøre og fastholde Vibeskolens gode udvikling med implementering af bevægelse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Forvaltning
  Boksplot.jpg
  © Troels Gannerup Christensen

  Kropsliggørelse af boksplot

  En øvelse, hvor målet er, at eleverne opnår forståelse for, hvorledes boksplot tegnes og anvendes. Kropsliggørelsen af deskriptorer, der knytter sig til boksplottet (minimum, 1. kvartil, median, 3. kvartil og maksimum) gør, at eleverne har kropsbundet erfaringsgrundlag til at kunne redegøre for boksplottet.
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever i række

  Kropsliggørelse af syntaktiske leds afgrænsning og placering i sætningen

  I øvelsen her lærer eleverne, ved hjælp af den kropslige erfaring, at afgrænse og flytte rundt på de enkelte led. Øvelsen giver dem en grundlæggende fornemmelse for syntaks, som de kan overføre til dansk, engelsk og 2. fremmedsprog.
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever danser

  At danse litterære genrer

  Øvelsen er et eksempel på, hvordan eleverne via dansen kan udtrykke de forskellige genrer. Eleverne reflekterer over, hvordan deres kropslige erfaringer kommer til udtryk i forhold til de forskellige genrer. Øvelsen opøver og skærper hermed specifik og generel genrebevidsthed / sociolingvistisk fokus.
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  Månen Jorden Solen

  Beskrivelse af Solens, Jordens og Månens bevægelser

  Bevægelsesaktivitet der lærer eleverne, hvordan Solens, Jordens og Månens bevægelser er.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Højby Skole - Spejlingsstopdans
  © Bo Kristensen

  Bevægelse - Spejlingsstopdans

  Her er en aktivitet, som inddrager bevægelse inden for geometri og måling. Eleverne skal bevæge sig parvis på hver deres side af en spejlingsakse.
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Børn leger

  Bevægelse i matematikundervisningen

  Bevægelse står på skoleskemaet. Men hvorfor og hvordan? Her finder du idéer til, hvordan arbejdet med bevægelse kan foregå i matematikundervisningen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Gæt en tid
  © Troels Gannerup Christensen

  Gæt en tid!

  Giv eleverne en fornemmelse for og forståelse af minutter og sekunder ved at lade dem anslå tider for forskellige aktiviteter.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Spil til bevægelse
  © Irene Egeskov Andersen

  Lav spil til bevægelse

  Lad eleverne selv lave spil til brug i bevægelse. Forløbet er venligst stillet til rådighed af Frederiksberg skole.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Addition og subtraktion med naturlige tal
  © Troels Gannerup Christensen

  Lektion 7-8: Addition og subtraktion med naturlige tal

  I 7.-8. lektion arbejder eleverne gennem en todelt proces. Først arbejder de med tallinjen og derefter introduceres de for et spil, der benytter sig af den tomme tallinje.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Barn og bøger

  Spurtlæsning

  En læseaktivitet hvor eleverne kombinerer læsning, løb og feedback.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Stafetløber

  Stafet med præpositionerne

  Kombinér træning af kasus og præpositioner med bevægelse i undervisningen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Diktatord
  © Signe Bøtter-Jensen

  Stavning og bevægelse

  Arbejd med diktatord eller svære ord fra en læsetekst i en øvelse, der har fokus på bevægelse og samarbejde eleverne imellem.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Løb

  Sæt bevægelse i naturfagene

  En temaside og et inspirationshæfte om hvordan bevægelse kan inddrages i naturfagene.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale