Opstemt
  © Opstemt.dk

  #Opstemt - kærlighed, kendte og kommunalvalg - her tales unge og demokratiet op

  Hvordan får man unge til at stemme og interessere sig for lokalpolitik? #Opstemt er en kampagne, hvor en ny episode lander på de sociale medier hver dag.Selvfølgelig kan man også "teste sig selv" og finde ud af hvilken politikertype man egentlig er.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Sangundervisning

  Fokus og energi – stemme og krop

  Formålet er, at gøre eleverne klar til at kunne deltage opmærksomt i sang med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Børn der synger

  Gang i klangen

  Øvelserne bruges som opvarmning og smidiggørelse af stemmen. Ved at arbejde klangligt ud fra asso-ciationer og følelser, træner vi naturlig og sund stemmebrug.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  reaper mikrofon
  © Gert Uttenthal Jensen

  Goddag med puls

  Eleverne forholder sig til puls og periode, træner stemmekvaliteter og laver små improvisationer. Eleverne vænner sig til at bruge stemmen varieret og solistisk.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  valgurne

  Lær dine elever om valget til kommuner og regioner november 2017

  Et kommunalvalg er en gave til samfundsfagsundervisningen. EMU Samfundsfag giver her forslag til undervisningen samt bud på relevante undervisningssider om valget til kommuner og regioner.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Syngende børn

  Musikalske begreber med stemme og krop

  Formålet er at introducere og bevidstgøre følgende musikalske begreber: solo, tutti, ostinat og rondo gennem improvisation med stemme og krop.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever der synger

  Opvarmning

  Eleverne bliver i stand til at synge med god klang og intonation og at bruge stemmen hensigtsmæssigt. De får trænet og opvarmet stemmerne.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  TV-apparat

  Sådan kupper man en borgmester - og valgtv med kant

  Få en kant på valget med disse udsendelser, der viser hvordan man kupper en borgmester, Gintbergs kantede valg og et par unge, der i en serie fra DR3 prøver at finde ud af, hvorfor de overhovedet skal stemme.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Syngende børn

  Sang med klang

  I øvelsen synges samme ”Blæsten har så travlt i dag” med forskellige følelsesmæssige og klanglige udtryk.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Skolevalg 2019
  © skolevalg.dk

  Skolevalg 2019 - evaluering

  Under og efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte, både af eleverne selv og af læreren. Denne vurdering foretages på baggrund af læringsmål og tegn på læring.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Skolevalg 2019
  © skolevalg.dk

  Skolevalg 2019 - gennemførelse

  Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Skolevalg 2019
  © skolevalg.dk

  Skolevalg 2019 - grundmodul

  Skolevalg 2019 er virkelighedsnær demokrati undervisning i øjenhøjde. Det er et landsdækkende valg for elever i 8., 9. og 10. klasse, der gennemføres så autentisk som muligt, så de unge har prøvet en valghandling, inden de får stemmeret og det rigtig går løs. Valget arrangeres af Undervisningsministeriet og Folketinget for at modvirke den faldende valgdeltagelse blandt førstegangsvælgere. Skolevalg afholdes i januar 2019.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Skolevalg 2019
  © skolevalg.dk

  Skolevalg 2019 - planlægning

  Planlæg forløbet med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Syngende børn

  Solfa-kanon

  Formålet med øvelsen er, at eleverne kan synge flerstemmigt med god intonation og har bevidsthed om egen og andres rolle i den musikalske udfoldelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Noder

  Styr på stemmens funktioner

  Vi arbejder med stemmebevidsthed og stemmens grundlæggende funktioner – hviske, tale, synge og råbe. Øvelsen kan bruges til at arbejde med rim og remser.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale