EU_lande_kort_COLOURBOX4903650.jpg

  EU - Det forjættede land

  I dette forslag til undervisning om EU arbejdes ud fra filmen "Transit Tanger", som er en del af Danidas Verdensbilledlegatfilm. I Marokko stirrer folk ud over Middelhavet for at få et glimt af det forjættede land i EU, nemlig Spanien. Hvad får folk til at sætte livet på spil, selv i små både, for at krydse havet og snige sig i land på den spanske kyst? Dette forløb sætter fokus på EU og landene omkring.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Evaluering
  © Amnesty

  Evaluering - Tortur

  Under og efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte, både af eleverne selv og af læreren. Denne vurdering foretages på baggrund af læringsmål og tegn på læring.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Ytringsfrihed og informationsfrihed evaluering
  © Amnesty

  Evaluering - Ytringsfrihed og informationsfrihed

  Under og efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte, både af eleverne selv og af læreren. Denne vurdering foretages på baggrund af læringsmål og tegn på læring.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  FN flag malet på mur

  FN - "den store mægler"

  Igennem dette undervisningsforløb kommer eleverne til at lære om FN's arbejde, arbejde med FN´s opgave som konfliktmægler, samt gå i dybden med eksempler på internationale konflikter.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  menneskerettighederne.jpg
  © Amnesty International

  FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder - en del af historiekanonen

  Med menneskerettighedserklæringen fra 1948 som omdrejningspunk kan der undervises i menneskenes basale behov for frihed og retfærdighed, i samfundsudvikling, i FN og internationalt samarbejde.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Auschwitz

  Folkedrab – ”de huskede og de glemte”

  Igennem dette undervisningsforløb kommer eleverne til at lære om begrebet folkedrab, arbejde med FN´s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, samt gå i dybden med historiske eksempler på folkedrab.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Filmstribe
  © Styrelsen for It og Læring / Sonja Salminen

  Forbrydelse og straf - og filmen "Iwawa"

  I dette undervisningsforløb arbejdes der med begrebet forbrydelse og straf ud fra filmen "Iwawa", som er en af Danidas Verdensfilm. Udgangspunktet er Jean De Dieu og Nsengiyaremye Gilbert, der begge har overtrådt loven. De er blevet sendt til en lille ø i Rwanda for at blive genopdraget. Undervisningsforløbet består af 4 dele. Der er både film, klasseundervisning og individuelt arbejde med web 2.0. Scroll nedad for at se forløbet. Forløbet er udarbejdet for Danida.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Gennemførelse - Tortur
  © Amnesty

  Gennemførelse - Tortur

  Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Ytringsfrihed og informationsfrihed gennemførelse
  © Amnesty

  Gennemførelse - Ytringsfrihed og informationsfrihed

  Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  En gade i Dhaka set oppefra. Trafikken i Bagladesh’s hovedstad er kaotisk og fyldt med biler og Rickshaws ­ cykeltaxa’er.
  © Troels Rasmus Jensen, Danida

  Geografi: Affolkning og overbefolkning

  Dokumentarfilmen "Selv Hvis Jeg Hvisker" danner i denne aktivitet udgangspunkt for at beskæftige sig med kompetenceområdet Perspektivering/Demografi og erhverv i Geografi i 7.-9. klasse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Katrine blev sat til at hjælpe pigerne med at optage en lille reklame for en online-live-koncert, de skulle spille
  © Andrea Storm Henriksen og Katrine Buchhave Andersen

  Jeg protesterer mod... (Musik - valgfag)

  Musik er en direkte vej til følelser. I denne læringsaktivitet skal eleverne i 7.-9. klasse komponere en protestsang med inspiration fra det indiske punkband i "The Vinyl Records". Bandet består af fire piger.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  dommer hammer COLOURBOX1755208(1).jpg

  Kriminalitet og retsvæsen

  Mange vælger at berøre emnet kriminalitet og retsvæsen i undervisningen. På denne side finder du gode links, konkrete forslag til at gøre undervisningen sjovere og henvisninger til materialer til emnet.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Screendump fra Gapminders "Wealth & Health of Nations"
  © Gapminder.org

  Kvinders udvikling i tal (Matematik)

  Lighed og ulighed mellem kønnene kan opgøres ved hjælp af forskellige indikatorer og statistikker. I denne læringsaktivitet skal eleverne i 7.-9. klasse undersøge, hvordan ulighed bliver målt og præsenteret via Gapminder, Human Development Index og Gender Development Index.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Fra en lille families hytte, kan man se ud over det tågede landskab i Chittagong Hill Tracts.
  © Troels Rasmus Jensen, Danida

  Matematik: Tal på undertrykkelse

  Dokumentarfilmen "Selv Hvis Jeg Hvisker" danner i denne aktivitet udgangspunkt for at beskæftige sig med kompetenceområdet Matematiske kompetencer/Modellering i Matematik i 7.-9. klasse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  menneskerettighederne.jpg
  © Amnesty International

  Menneskerettigheder - film og undervisningsmateriale

  Hvad er diskrimination? Hvorfor beskytter menneskerettighederne dit privatliv? Hvad betyder retfærdig rettergang? Spørgsmålene omkring menneskerettighederne er mange. Tre videoer fra Institut for menneskerettigheder forklarer kort historien om og meningen med menneskerettighederne.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  flygtninge og skrøbelige stater evaluering
  © Rambøll

  Menneskerettigheder i et globalt perspektiv - evaluering

  Under og efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte, både af eleverne selv og af læreren. Denne vurdering foretages på baggrund af læringsmål og tegn på læring.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  flygtninge og skrøbelige stater gennemførelse
  © Rambøll

  Menneskerettigheder i et globalt perspektiv - gennemførelse

  Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  flygtninge og skrøbelige stater planlægning
  © Rambøll

  Menneskerettigheder i et globalt perspektiv - planlægning

  Planlæg forløbet med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Globalt perspektiv logo rambøll
  © Rambøll

  Menneskerettigheder i et globalt perspektiv - undervisningsforløb med globalt fokus

  Dette undervisningsforløb i historie har fokus på de globale perspektiver i forhold til FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder og er særligt rettet mod, hvordan der arbejdes med overholdelse af menneskerettighederne i udviklingslande med fokus på uddannelse.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Danske soldater i Irak
  © forsvaret.dk

  Om krigens dilemmaer - Talk Krig

  Talk Krig fortæller gennem ord og billeder om krig, krigens regler, børn i krig og ikke mindst Danmarks rolle i fx Afghanistan.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale