ELLIE
  © Ellie

  Engelsk i 1. klasse og internationalisering

  Forskningsprojekt viser, at det øger elevernes udbytte af tidlig sprogstart, hvis man samtidig inddrager den internationale dimension.
  Tema: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  icc-engelsek.jpg

  Engelsk i 5. - 7. klasse

  Målet med undervisningen i engelsk er, at du bliver god til at læse, skrive og tale engelsk og får en international forståelse.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Elev
  icc-engelsek.jpg

  Engelsk i 8. - 9. klasse

  Målet med undervisningen i engelsk er, at du bliver god til at læse, skrive og tale engelsk og får en international forståelse.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Lærer
  COLOURBOX5781941.jpg
  © Colurbox

  Øvelser i engelsk grammatik (for gymnasieelever og kursister)

  A, an eller ingenting? Hvad er forskellen mellem et tillægsord og et biord? Og kongruens? Lav øvelserne og bliv god til engelsk grammatik inden eksamen!
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Unge mennesker

  Danish Teenage Entrepreneur

  Formålet med opgaven er, at eleverne skal danne sig et indtryk af iværksætteri og gennem dets mangfoldige muligheder og herved opleve innovationen som meget praksisnært. Omfang: ca. 4 - 8 timer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Billedet illustrerer aktivering af forforståelse i engelsk
  © Lisbeth Bjerrum Jensen

  Korte film til engelsk på social- og sundhedsuddannelserne

  Korte film til brug i engelsk på social- og sundhedsuddannelserne. Filmene er gode til at aktivere forforståelse som indledning til et emne, til gloser, udtale og til grammatik. Filmene er samlet af læsevejledere Inge Hass Norlyk og Lisbeth Bjerrum Jensen
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Ann Katrine Rannestad
  © Ann Katrine Rannestad

  Få besøg fra andre lande i klassen

  Artikel på folkeskolen.dk med fokus på, hvordan sproglærerne kan få verden ind i klassen.
  Tema: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Cover til inspirationsforløbet "Cultural Encounters"

  Cultural Encounters

  Undervisningsforløbet "Cultural Encounters" er et inspirationsforløb, der beskriver læringsmålstyret undervisning i faget engelsk i 8.-9. klasse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Evaluering med smileys

  Evaluering

  Efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte både af eleverne selv og af læreren. Denne vurdering foretages på baggrund af læringsmål og tegn på læring.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Illustration af nedbrydning af Fælles Mål til læringsmål

  Fra forenklede Fælles Mål til læringsmål i forløbet

  Kompetencemål, færdigheds- og vidensmål omsættes til læringsmål for forløbet.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Praktikant

  Lektion 1 og 2: Assumptions, Stereotypes and Self-awareness

  De første to lektioner introducerer eleverne til det dynamiske syn på kulturer og kulturmøder.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Et fotografi af den ghanesiske rapper M.anifest
  © Jason Williamson

  Lektion 3 og 4: Popular Culture from Ghana

  I 3. og 4. lektion anvender eleverne deres viden om kulturmøder i mødet med ghanesisk populærkultur – her eksemplificeret ved den - i Ghana og Vestafrika - særdeles populære rapper M.anifests tekster og musikvideoer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  En illustration, der viser fællesskab
  © Colourbox

  Lektion 5 og 6: Global Citizenship and Cultural Encounters

  I 3. og 4. lektion anvender eleverne deres viden om kulturmøder i mødet med ghanesisk populærkultur – her eksemplificeret ved den - i Ghana og Vestafrika - særdeles populære rapper M.anifests tekster og musikvideoer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Figuren er en relationsmodel, der viser fire indbyrdes afhængige faktorer i læringsmålstyret undervisning.

  Planlægning af undervisningsforløb

  I denne fase udvælges Fælles Mål i forhold til, hvad der er det nye, eleverne skal kunne og vide efter forløbet.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tankebobler og tegn, der illustrerer tegn på læring

  Tegn på læring

  Tegn på læring tydeliggør eleverne opnåede læring i forhold til det nye de skal lære og niveauet for elevernes målopfyldelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tegning af fem hænder i forskellige farver

  Undervisningsaktiviteter

  Undervisningsaktiviteter er de planlagte aktiviteter, som skaber læringsmuligheder for alle elever, så de kan nå læringsmålene for forløbet.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  icc-engelsek.jpg

  Lyricstraining.com - online sprogøvelser

  Engelske sprogøvelser
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Salt
  © Jan Geertsen

  Innovationsforløb om salt

  Eksempler på salt som tema i forbindelse med innovative, faglige samspil.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer