Signe Sloth

  Lærer for livet

  Se et interview med lærer Signe Sloth, Søndervangskolen i Hammel, lavet af Thorkild Thejsen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Idræt ringe

  Idræt i 3. - 5. klasse

  Undervisningen i idræt handler om at få viden om idræt og selv dyrke mange forskellige former for idræt.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Lærer
  770952_.jpg

  Idræt i 6. - 7. klasse

  I idræt skal du udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Du skal lære om idrætskultur og blive motiveret til at bevæge dig. I idræt får du også erfaring med og viden om, hvad idræt betyder for vores sundhed, trivsel og samfund.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Elev
  Atletik

  Idræt i 8. - 9. klasse

  I idræt skal du udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Du skal lære om idrætskultur og blive motiveret til at bevæge dig. I idræt får du også erfaring med og viden om, hvad idræt betyder for vores sundhed, trivsel og samfund.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Lærer
  Fremtidens Dagtilbud

  A-Sport

  A-Sports Idebank er et digitalt bibliotek, der er fyldt med inspiration og bevægelses-instruktioner til den måde at lære på. Man deltager og bevæger sig til viden, færdigheder og kompetencer.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Barn dykker i vandet

  AquaSafe – Livredning i folkeskolen

  I forløbet AquaSafe prøver og øver eleverne forskellige bjærgnings- og livredningsteknikker så de bliver i stand til at hjælpe andre i og på vand.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  dreng svømmer

  AquaSafe – Livredning i folkeskolen - Evaluering

  Efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte både af eleverne selv og af læreren. Denne vurdering foretages på baggrund af læringsmål og tegn på læring.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  dreng rygsvømmer

  AquaSafe – Livredning i folkeskolen - Gennemførelse

  Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Dame på skammel i svømmehal

  AquaSafe – Livredning i folkeskolen - Planlægning

  For at eleven er i stand til at gennemføre AquaSafe, er det en forudsætning, at eleven har tilegnet sig færdigheder og viden fra fase 1 i vandaktiviteter som foreskriver, at eleverne kan sikre sig selv i vand, samt at eleverne har viden om svømme- og flydeteknikker. Disse forudsætninger skal sikre, at eleven har de fornødne kompetencer og en tilstrækkelig forståelse for grundlæggende og sammensatte bevægelser i vand. Planlægningsmæssigt anbefales det derfor, at AquaSafe gennemføres i løbet af foråret.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Kvinde lander i sandet efter længdespring

  Atletik - Længdespring

  Længdespring er blot en af mange discipliner i atletikkens verden, men de mange facetter (løb, spring, timing, svævefase og landing), der er involveret i et godt længdespring gør denne disciplin ideel til undervisning i kropslig forståelse, styrke og motorik.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  mand svæver i sit længdespring

  Atletik - Længdespring - Gennemførelse

  Samlet beskrivelse af gennemførelsesdelen
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Afsæt i længdespring

  Atletik - Længdespring - Planlægning

  I planlægningsfasen skal du sikre dig, at I har adgang til en sandgrav. Hvis I ikke har en sandgrav på skolen eller adgang til et lokalt stadion, så kan I i stedet springe på en madras. Mange af øvelserne i træningsmaterialet kan også udføres uden en sandgrav.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Højdespring

  Atletikkens discipliner - løb, spring og kast - Undervisningsaktiviteter

  Her finder du overvejelser om undervisningsaktiviteter, arbejdsformer og undervisningsdifferentiering.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  En pige træner i en romaskine

  Attention ... GO! Rotaget – teori, praksis og fejlretning

  Dette undervisningsmateriale bringer roningen helt ind i klasselokalet. Der arbejdes med musklernes arbejde og leddenes bevægelser gennem hele rotaget, herunder videoanalyse.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Roning
  © svend@rowing.dk

  Attention ... GO! Rotaget – teori, praksis og fejlretning - Læringsmål

  Nedenfor er opstillet læringsmål for undervisningsforløbet på baggrund af Fælles Mål.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Mennesker der træner i romaskiner

  Attention ... GO! Rotaget – teori, praksis og fejlretning - Tegn på læring

  Her finder du en oversigt over tegn på læring for forløbets læringsmål.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Kvinde træner i roskine

  Attention ... GO! Rotaget – teori, praksis og fejlretning - Undervisningsaktiviteter

  Her finder du overvejelser om rammesætning og arbejdsprocesser i undervisningsforløbet
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Dreng i romaskine
  © Lars Møller

  Attention… Go! Roning – stafet og samarbejde - Gennemførelse

  Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan. Denne fremgår af et lærerhæfte samt et elevhæfte.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Kvinde der roer i romaskine
  © Foto credit: Lars Møller

  Attention… Go! Roning – stafet og samarbejde - Læringsmål

  Nedenfor er opstillet læringsmål for undervisningsforløbet på baggrund af Fælles Mål.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Pige der roer
  © Foto credit: Lars Møller

  Attention… Go! Roning – stafet og samarbejde - Tegn på læring

  Her finder du en oversigt over tegn på læring for forløbets læringsmål.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale