Skoleelever

  Styrket trivsel er et væsentligt mål med folkeskolereformen

  Et af målene med folkeskolereformen er at styrke elevernes trivsel. Med en obligatorisk, national trivselsmåling for alle elever og en national indsats for at styrke skolernes arbejde med trivsel, ro og klasseledelse kan du som forælder følge med i trivslen i dit barns klasse – og bidrage til skolens arbejde med at styrke den.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Teksten folkeskole skrevet med kridt

  Velkommen til folkeskolen i Danmark

  Den danske folkeskole bygger på mange års traditioner og har gennem mange årtier været til offentlig debat. Folkeskolen har udviklet sig meget gennem tiden. Her får du en kort introduktion til folkeskolen, som den ser ud i dag og dens formål.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Undervisningsministeriets logo

  En varieret skoledag

  I august 2014 trådte folkeskolereformen i kraft. Her får du en kort introduktion til reformens formål og den nye skoledag.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Elev i fagligfordybelse

  Lektiehjælp og faglig fordybelse er en del af din skoledag

  Lektiehjælp og faglig fordybelse er en fast del af din skoledag. Det blev det med folkeskolereformen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Ny praksis i folkeskolen
  © Kommunernes Landsforening

  Ny praksis i folkeskolen

  Børne- og kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL har taget initiativ til at udarbejde et inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Ledelse
  Eksempel på nytænkt ugeskema fra Mellervangsskolen, Aalborg Kommune
  © Mellervangsskolen, Aalborg Kommune

  Nytænkt ugeskema

  Mellervangsskolen i Aalborg Kommune har ændret ugeskemaet.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Teamspættebogen fra Mønsted/Sparkær Skole, Viborg Kommune
  © Mønsted/Sparkær Skole, Viborg Kommune

  Teamspættebogen

  Mønsted/Sparkær skole er organiseret i selvstyrende lærerteam med høj grad af ansvars- og kompetenceområder.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Digital læringsplatform på Stolpedalsskolen
  © Stolpedalsskolen, Aalborg Kommune

  Digital læringsplatform

  Stolpedalsskolen anvender 'Elevtavlen' til at opsætte læringsmål.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Den faseinddelte skole, Stoledalsskolen, Aalborg Kommune
  © Stoledalsskolen, Aalborg Kommune

  Den faseinddelte skole

  Stoledalsskolen har fokus på den faglige progression og røde tråd mellem faserne.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  webinar

  2015: Webinar fra gå-hjem møde 17. november

  Se eller gense webinaret fra d. 17. november 2015 om status på folkeskolereformen
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Forvaltning
  Forældre
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Elever arbejder koncentreret

  En længere og mere varieret skoledag - 2015

  Rapporten er udarbejdet af KORA og analyserer besvarelser fra cirka 3.000 lærere/pædagoger fra foråret 2015 om den længere og mere varierede skoledag, herunder ro og orden, brug af Fælles Mål og læringsmål, undervisningsformer, undervisningsfokus, feedback til eleverne, teamsamarbejde samt pædagogisk faglig sparring.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Forvaltning
  Forældre
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Elev
  close-up af elev

  Pædagogiske medarbejderes oplevelser og erfaringer i den nye folkeskole

  Rapporten er udarbejdet af KORA og giver dybdegående indsigt i, hvordan særligt det pædagogiske personale, men også skolelederne, oplever den nye folkeskole knap ét år efter indførelsen af reformen og de nye arbejdstidsregler.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Forvaltning
  Forældre
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Elev
  ledelsens syn på reformen

  Skoleledelse i folkeskolereformens første år

  Denne rapport er udarbejdet af SFI og har fokus på skoleledernes implementering og oplevelse af den nye folkeskole. Rapporten er baseret på besvarelser fra foråret 2011, efteråret 2013, foråret 2014 og foråret 2015. Desuden undersøges det pædagogiske personales syn på skoleledelse i 2014 og 2015 baseret på svar fra ca. 3.000-4.000 lærere.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Forældre
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Forside publikation: Læring i en varieret skoledag
  © KL

  Læring i en varieret skoledag

  Ny praksis i folkeskolen II er det andet hæfte i en serie om, hvordan og på hvilke måder skoler og kommuner arbejder med at implementere folkeskolereformen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleledelse
  Viden og forskning

  En længere og mere varieret skoledag - 2016

  Denne kortlægningsrapport er udarbejdet af KORA som led i ministeriets evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen. Rapporten viser, at lærerne efter reformen lægger stor vægt på trivsel og i langt højere grad inddrager motion og bevægelse i undervisningen. Derudover har pædagogerne fået flere undervisningsrelaterede opgaver.
  Indholdstype: 
  Andet
  Elever
  © Ricky John Molloy

  Fælles ledelse og holddannelse

  Kun et begrænset antal skoler har oprettet fælles ledelse mellem skoler og andre institutioner og der er stor variation i, hvor meget den enkelte skole anvender holddannelse. Det viser en rapport udarbejdet af KORA, som del i ministeriets evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever
  © Ricky John Molloy

  Inddragelse af pædagoger i skoledagen – de økonomiske overvejelser og konsekvenser

  Pædagoger varetager en større del af undervisningen i folkeskolen efter to år med folkeskolereformen. De varetager cirka halvdelen af den understøttende undervisning. Det viser en rapport udarbejdet af KORA som del i ministeriets evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Viden og forskning

  Midtvejs i folkeskolereformen

  Denne rapport er en midtvejsmåling af den kommunale styring i forbindelse med folkeskolereformen. Flere kommuner har formuleret resultatmål, og den øgede målregulering bruges i høj grad til dialog. Det viser en kortlægningsrapport udarbejdet af KORA som led i ministeriets evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Viden og forskning

  Kortlægningsrapport: Skolebestyrelsens rolle i den nye skole

  Skolebestyrelsesformændene vurderer, at skolebestyrelsen har indflydelse på skolens udvikling, især med hensyn til de overordnede rammer for skolens arbejde og den retning skolen udvikler sig i. Det viser en kortlægningsrapport udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut som led i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Viden og forskning

  Skoleledelse i folkeskolereformens andet år

  Graden af skolelederens deltagelse i pædagogiske ledelsesopgaver, er højere end i 2011 og flere skoleledere har gennemført en diplom- eller masteruddannelse. Det viser en kortlægningsrapport udarbejdet af SFI som led i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer