høst med mejetærsker

  Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget - Evaluering i planlægningsfasen

  Inspiration til, hvordan du løbende kan følge op på elevernes læreproces.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  gylletank

  Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget - Undervisningsaktiviteter

  Overvejelser om rammesætning, arbejdsproces og undervisningsdifferentiering.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tegning af højhuse

  Bedre byliv

  Undervisningsforløbet beskriver arbejdet med læringsmål i undervisningen i faget biologi i 8. klasse, hvor der både arbejdes med kompetenceområdet ”undersøgelser” i naturfag” samt ”modellering”. Derudover arbejdes der med det tværgående tema: entreprenørskab.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tegning af sol og plante

  Planter skal have lys

  Eleverne undersøger planters vækstvilkår med og uden lys.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  høst af majsmark
  traktor med måger omkring

  Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget - Evaluering

  Her beskrives evalueringsfasen.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Billede af en bille
  © Jane Bøgelund

  Tegn dyr og planter fra hverdagen

  I dette undervisningsforløb skal eleverne iagttage og tegne små dyr fra skoven eller fra andre steder i den nære omverden. Forløbet er fra Skoven i Skolen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  6748_.jpg

  Undersøgelse af dyreliv i og ved søen

  Lad eleverne undersøge dyrelivet i og ved en sø og bruge forskellige værktøjer til at artsbestemme dyrene.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Pædagogisk personale