Boligmodelbyggeri
  © Dansk Arkitektur Center

  Arkitektur - den midlertidige bolig

  Eleverne skal i grupper undersøge forskellige midlertidige og alternative boligformer, designe og fremstille en arkitekturmodel af en midlertidig bolig ud fra givne materialer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Frikvartersaktiviteter-sørøverspil
  © Rachel Zachariassen

  Frikvartersfornøjelser

  Eleverne skal designe og fremstille frikvartersfornøjelser, der er til glæde og gavn for de yngre elever på skolen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Syede fugle
  © Irene Egeskov Andersen

  Fugle med lange ben

  Designopgaven, en fugl med lange ben, kan løses i bløde, i hårde eller i en kombination af bløde og hårde materialer. Med udgangspunkt i de vilde fugle, reflekterer eleverne over begrebet fugle, og udformer derudfra deres eget produkt. Det karakteristiske ved fugle skal tydeligt fremgå af elevernes produkter. Eleverne lærer at tilrettelægge deres arbejde fra deres ide til det færdige produkt.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Hvad er der indeni?
  © Irene Egeskov Andersen

  Hvad er der indeni?

  En emballage samt sanseting; en aktivitet med fokus på innovation og entreprenørskab. Produkterne skal bruges i børnehaveklassen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Spil til bevægelse-Produktrealisering
  © Irene Egeskov Andersen

  Lav spil til bevægelse - produktrealisering

  Eleverne arbejder med at producere deres spil til brug i forbindelse med bevægelse, med udgangspunkt i deres egne tegninger og beskrivelser. Der er fokus på tilrettelæggelse og gennemførelse af produktionsfasen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tekstiltryk
  © Heidi Bruus

  Maritime opbevaringer

  Flere forskellige aktiviteter, der alle har det maritime som ramme.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Maritim opbevaring - proces
  © Heidi Brylle

  Maritime opbevaringer - En redskabskasse

  Lav en redskabskasse ud fra instruktion
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tekstiltryk
  © Heidi Bruus

  Maritime opbevaringer – materialekombination og produktrealisering

  - Et designnedslag: at fremstille en pose til en bruger
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Inspiration fra naturen omsættes til stencil til brug til tekstiltryk

  Mønsterdesign og rammetryk

  Brug naturen som inspiration til at arbejde med mønstre gennem rammetryk.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Brøkbrikopbevaring løsning

  Projekt Brøkbrikker – design en praktisk opbevaring.

  Hvad gør man, når den originale æske til et produkt ikke kan mere eller er blevet væk? I det flg. eksemplificeret gennem en opgave, hvor eleverne laver nye opbevaringer til skolens brøkbrikker.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  sko_0.jpg
  © Mette Jørgensen

  Sko - ideudvikling og produktion

  Denne ide er stillet til rådighed af Benedikte Rathmann / læreruddannelsen Bornholm og gennemført i et praktikforløb i håndværk og design på Kildegårdskolen i Herlev. Der lægges vægt på elevernes egen idéudvikling, men opgaven skal ikke være for åben. Elevernes valgte idé omsættes til et produkt; en inde-klip-klap.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Storm P som inspiration
  © Irene Egeskov Andersen

  Storm P konstruktion.

  Gå på opdagelse i Storm P' univers og lav din egen Storm P konstruktion.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Arbejdsproces
  © Mette Jørgensen

  Tøjdyr på sneglejagt

  Afslutningen på et forløb med at sy tøjdyr, blev her til en lille film, hvor figurerne for alvor kom i aktion. Det blev til en lille historie om to venner, der skulle på sneglejagt og en superhelt.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Skammel med hylde og individuelt særpræg
  © Irene Egeskov Andersen

  Unikke skamler

  Elevens skammel gøres unik gennem materialekombination.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Skammel med hylde og individuelt særpræg

  Unikke skamler - elevforudsætninger.

  Elevforudsætninger forud for forløbet med skamler.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Skammel med hylde og individuelt særpræg
  © Irene Egeskov Andersen

  Unikke skamler - Evaluering

  Evalueringsspørgsmål til elever og lærer, der understøtter læringsmålene.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Skamler med hylde og individuelt særpræg
  © Irene Egeskov Andersen

  Unikke skamler - Evaluering i planlægningsfasen

  Opmærksomhedspunkter undervejs i forløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Skammel med hylde og individuelt særpræg
  © Irene Egeskov Andersen

  Unikke skamler - Gennemførelse

  Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med angivelse af en mulig opdeling af forløbet i lektionsblokke.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Skammel med hylde og individuelt særpræg

  Unikke skamler - Læringsmål

  Hvad eleverne skal lære gennem forløbet med skamler.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Skammel med hylde og individuelt særpræg
  © Irene Egeskov Andersen

  Unikke skamler - Tegn på læring

  Elevernes vej mod målet.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale