hænder, hovede, tandhjul

  1. Planlægning

  I denne fase udvælges Fælles Mål i forhold til, hvad der er det nye, eleverne skal kunne og vide efter forløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Elever arbejder sammen

  2. Undervisningsaktiviteter

  Der sættes i forløbet fokus på elevernes tilegnelse af viden om Tysklands geografi med fokus på Bundesländer og hovedbyer primært ud fra fælles aktiviteter og siden formidlingsopgaver i forlængelse deraf.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tankebobler og tegn, der illustrerer tegn på læring

  3. Tegn på læring

  Tegn på læring tydeliggør elevernes opnåede læring i forhold til det nye, de skal lære, og niveauet for elevernes målopfyldelse.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Udråbstegn

  4. Vurdering af elevforudsætninger

  Det forudsættes, at læringsmiljøet indgyder eleverne mod til at mobilisere eventuel viden om Tysklands geografi og anvende det i deres fortsatte læring.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Viden symboliseret

  Baggrundsviden

  Eleverne vil efter forløbet have et afsæt for senere at dykke dybere ned i de kulturelle karakteristika, de forskelle og varianter, der er i Tyskland og i andre tysktalende lande.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  vue1201.jpg
  © Colourbox

  Berlin

  Dine elever skal her arbejde med Berlin ud fra byens seværdigheder og kulturelle tilbud!
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  purple light

  Bøj udsagnsord med CitiBois

  I dette forløb tages der udgangspunkt i en kendt popsang, nemlig CityBois Purple Light, som eleverne måske kender. Sangen afspilles, og eleverne skal finde regelmæssigt bøjede udsagnsord i sangteksten, og disse skal senere i forløbet bl.a. bruges til at skrive sms beskeder.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  elever

  Bøj udsagnsord med CitiBois - Undervisningsaktiviteter

  Her finder du overvejelser om rammesætning, arbejdsproces og undervisningsdifferentiering.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  SMS_på_gulvet.jpg

  Bøj udsagnsord med CitiBois - Elevforudsætninger

  Hvad dine elever bør kunne og vide, inden I går i gang med forløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  elever

  Bøj udsagnsord med CitiBois - Gennemførelse

  Samlet beskrivelse af gennemførelsesdelen med afsæt i en lektionsplan (redigerbart dokument).
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  verb

  Bøj udsagnsord med CitiBois - Læringsmål

  Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tankebobler og tegn, der illustrerer tegn på læring

  Bøj udsagnsord med CitiBois - Tegn på læring

  Her finder du en oversigt over tegn på læring for forløbets læringsmål.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Evaluering

  Bøj udsagnsord med CitiBois- Evaluering

  Her beskrives de forskellige stadier af evalueringsfasen.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tommel op og ned

  Bøjning af udsagnsord med CitiBois - Evaluering i planlægningsfasen

  Her kan du finde vejledning i, hvordan du løbende kan følge op på elevernes læreproces.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Julelandskab

  Christmas - webquest

  Lær om den britiske jul i denne webquest.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  julemand

  Christmas på mellemtrinnet

  Her bringer vi masser af inspiration, materiale, links og andre ideer til sjove og spændende undervisningsforløb om Christmas i tiden op til jul. Merry Christmas!
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Julefigurer
  © Colourbox

  Christmas webquest - evaluering

  Lærer og elever evaluerer forløbet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  julemand

  Christmas webquest - gennemførelse

  Gennemførelsen af Christmas webquest forløbet er beskrevet med udgangspunkt i en lektionsplan.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  julecollage

  Christmas webquest - planlægning

  Planlæg forløbet med afsæt i læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  mauer1201.jpg
  © Colourbox

  Die Berliner Mauer

  Berlinmuren er et fascinerende emne, der kan inddrages i den almindelige tyskundervisning og til selvstændigt arbejde.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale