Midnatssol på Sommarøy
  © John Kraaer

  Tip: Nordplus Junior

  Søg om midler fra Nordplus til en klasseudveksling med en nordisk skole - gælder også de baltiske lande.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Fly i solnedgang
  © John Kraaer

  Ti tips til den internationale dimension

  Det er tanken, at begyndere inden for det internationale skal kunne gå frem fra det lette og ukomplicerede henover mere ressourcekrævende aktiviteter og ende med en fuldt internationaliseret skole. Undervejs vil du få mulighed for at drage nytte af andre skolers erfaringer med at give undervisningen en international dimension. Held og lykke med internationaliseringen!
  Tema: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Atlantbib
  © Atlantbib

  Atlantbib - små nordiske fagbøger

  Atlantbib.org er et skoleprojekt med deltagere fra Danmark, Norge, Sverige og Færøerne. Projektet er økonomisk støttet gennem Nordplus Sprog 2015.
  Tema: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Vindue med flag
  © Lisbeth Kodal

  Wonders in the Country of Science

  Sct Jacobi Skole i Varde har haft besøg af 12 lærere fra Norge, Island, Letland og Litauen.
  Tema: 
  Indholdstype: 
  Andet