Skoleelever

  Styrket trivsel er et væsentligt mål med folkeskolereformen

  Et af målene med folkeskolereformen er at styrke elevernes trivsel. Med en obligatorisk, national trivselsmåling for alle elever og en national indsats for at styrke skolernes arbejde med trivsel, ro og klasseledelse kan du som forælder følge med i trivslen i dit barns klasse – og bidrage til skolens arbejde med at styrke den.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Handleplan

  Opfølgning ved brug af handleplan

  Hvis jeres vurdering af trivselsmålingens resultater peger på, at der er områder i elevernes trivsel, undervisningsmiljø eller ro og orden, I bør arbejde videre med, så er det en god idé at lave en handleplan for jeres opfølgende indsats.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Information

  Information til relevante grupper

  De forskellige grupper, som er involveret i arbejdet med trivselsmålingen, har behov for at blive informeret om, hvad trivselsmålingen er, samt hvilken rolle de skal spille i arbejdet med den. Klare rammer og forventninger giver de bedste arbejdsbetingelser. Her kan du læse om, hvem der har behov for at vide hvad.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  termometer på omkring 25 grader

  Hvad er trivselsmålingen?

  En gang om året, skal alle elever i folkeskolen svare på en trivselsmåling. Skolelederne og lærerne skal bruge trivselsmålingerne til at gøre det rart for alle at være i skole.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Hvad er Trivselsmålingen

  Hvad er Trivselsmålingen?

  Trivselsmålingens formål, indhold, fortrolighed, resultater og lovkrav.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Din rolle som forældre

  Din rolle som forælder

  Få gode råd til at understøtte trivslen i dit barns klasse samt inspiration til arbejdet med trivsel i forældregruppen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Trivsel elever
  © DCUM

  Planlæg Trivselsmålingen

  Planlæg jeres arbejde med trivselsmålingen, herunder at skabe et overblik over processen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Video om trivselsmåling

  Hvorfor er trivselsmålingen vigtig?

  Se og hør komiker Nikolaj Stokholm fortælle om, hvorfor trivselsmålingen er vigtig for jer.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Glad skoledreng

  Trivselsmålingen

  Vejledning til skoleledelsens - og skolebestyrelsens - rolle og opgaver i arbejdet med trivselsmålingen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Pige holdes uden for fællesskabet

  Trivselsmåling og undervisningsmiljøvurdering på én gang

  Sådan kombineres trivselsmålingen med undervisningsmiljøvurderingen i Undervisningsministeriets Trivselsværktøj.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Kvalitetsrapport

  Notat om trivselsmåling på papir

  Mulighed for gennemførsel af den nationale trivselsmåling på papir i skoleåret 2017/2018. Du kan finde notatet herunder.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Kvalitetsrapport

  Spørgeskema til trivselsmåling til elev i 0.-3. klasse

  Spørgeskema til den nationale trivselsmåling 2018.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Kvalitetsrapport

  Spørgeskema til trivselsmåling til elev i 4.-9. klasse

  Spørgeskema til den nationale trivselsmåling 2018.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Kvalitetsrapport

  Til skolens forældre og elever

  Information om anvendelsen af data i den nationale trivselsmåling i folkeskolen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale