Cover til inspirationsforløbet "Cultural Encounters"

  Cultural Encounters

  Undervisningsforløbet "Cultural Encounters" er et inspirationsforløb, der beskriver læringsmålstyret undervisning i faget engelsk i 8.-9. klasse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Figuren er en relationsmodel, der viser fire indbyrdes afhængige faktorer i læringsmålstyret undervisning.

  Planlægning af undervisningsforløb

  I denne fase udvælges Fælles Mål i forhold til, hvad der er det nye, eleverne skal kunne og vide efter forløbet.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Illustration af nedbrydning af Fælles Mål til læringsmål

  Fra forenklede Fælles Mål til læringsmål i forløbet

  Kompetencemål, færdigheds- og vidensmål omsættes til læringsmål for forløbet.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tankebobler og tegn, der illustrerer tegn på læring

  Tegn på læring

  Tegn på læring tydeliggør eleverne opnåede læring i forhold til det nye de skal lære og niveauet for elevernes målopfyldelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Tegning af fem hænder i forskellige farver

  Undervisningsaktiviteter

  Undervisningsaktiviteter er de planlagte aktiviteter, som skaber læringsmuligheder for alle elever, så de kan nå læringsmålene for forløbet.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Praktikant

  Lektion 1 og 2: Assumptions, Stereotypes and Self-awareness

  De første to lektioner introducerer eleverne til det dynamiske syn på kulturer og kulturmøder.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Et fotografi af den ghanesiske rapper M.anifest
  © Jason Williamson

  Lektion 3 og 4: Popular Culture from Ghana

  I 3. og 4. lektion anvender eleverne deres viden om kulturmøder i mødet med ghanesisk populærkultur – her eksemplificeret ved den - i Ghana og Vestafrika - særdeles populære rapper M.anifests tekster og musikvideoer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  En illustration, der viser fællesskab
  © Colourbox

  Lektion 5 og 6: Global Citizenship and Cultural Encounters

  I 3. og 4. lektion anvender eleverne deres viden om kulturmøder i mødet med ghanesisk populærkultur – her eksemplificeret ved den - i Ghana og Vestafrika - særdeles populære rapper M.anifests tekster og musikvideoer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Evaluering med smileys

  Evaluering

  Efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte både af eleverne selv og af læreren. Denne vurdering foretages på baggrund af læringsmål og tegn på læring.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Foto fra Danidas Verdensfilm "Otgon"
  © Frigge Volander Himmelstrup og Emil Aagaard

  Mellemtrin - faglig inspiration

  Find inspiration til din undervisning. I oversigten er der ressourcer og værktøjer, læringsmålstyrede undervisningsaktiviteter til Danidas Verdensfilm samt andre materialer, som er målrettet forskellige fag på mellemtrinnet.
  Indholdstype: 
  Andet
  Foto fra Danidas Verdensfilm "Otgon"
  © Frigge Volander Himmelstrup og Emil Aagaard

  Indskoling - faglig inspiration

  Find inspiration til din undervisning. I oversigten er der ressourcer og værktøjer, læringsmålstyrede undervisningsaktiviteter til Danidas Verdensfilm samt andre materialer, som er målrettet forskellige fag i indskolingen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Forside af publikation
  © UNESCO

  Undervisning i globalt medborgerskab

  UNESCO's pædagogiske vejledning til undervisning i globalt medborgerskab fra 2017.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Lærer
  Et fotografi fra SamirNepal.dk
  © SamirNepal.dk

  SamirNepal.dk

  Websitet SamirNepal.dk er et gratis undervisningsmateriale til engelsk i 1. klasse. Materialet er udarbejdet af Grethe Grønkjær og Bo Westersø.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Forsiden af lærervejledningen
  © MUNDU

  Global Undervisning - en lærervejledning

  Vejledningen indeholder en introduktion til teorier og værdier bag global undervisning samt et katalog over konkrete ideer til at inddrage det globale perspektiv i fagene.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Penanernes børn bader i floden
  © Dorte Servé, John Bomand, Henrik Egede-Lassen og Søren Brix - Copenhagen Film & TV

  Yhonny fra La Paz i Bolivia - film

  Yhonny er 15 år og bor i Bolivias højst beliggende by. Han arbejder som skopudser 5-6 timer dagligt og går i skole. I filmen fortæller han om sin hverdag og drømme. Målgruppen er elever på 3.-9. klassetrin.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisning i globalt medborgerskab søger at danne eleven i et globalt perspektiv

  Hvad er globalt medborgerskab?

  Globalt medborgerskab handler om aktiv og kritisk stillingtagen, forståelse mellem kulturer, stille spørgsmålstegn ved egne værdier og indgå i verden på en ansvarlig måde.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Screendump fra det interaktive rollespil "Deadline Athen"
  © Story Engine, Die Asta Experience, FUDF og Red Barnet

  Deadline Athen - et interaktivt rollespil

  Du er journalisten. Din mission er at samle materiale til en artikel, som du skal skrive, når du har talt med forskellige kilder i Athen. Interaktivt rollespil til dansk og samfundsfag i udskolingen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Danida,
  © Danida, Dansk AV Produktion v. Anders Dencker Christensen

  Danmark og verdens fattige - film

  Udvikling og udviklingsbistand behandlet i små lettilgængelige film. 16 små film om Danmarks deltagelse i internationalt udviklingsarbejde.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer