Far og datter kigger på computerskærm

  Ordblindhed i grundskolen - Forældre

  Forældre har et engagement i deres barns læring, og de vil gerne bidrage til, at læringen går så godt som muligt.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Dreng sidder på en mur i en park

  Sig til og del jeres bekymring

  Samarbejde med skolen og lærerne er vigtigt.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  4 voksne i samtale

  Advokat for barnet

  I vil blive meget involveret i barnets skolegang – forbered jer på et intensivt samarbejde med skolen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Forældre læser med deres barn

  Samarbejdet med skolen

  Det er en god idé at bede om, at der i samarbejde mellem jer, jeres barn og skolen udarbejdes en handleplan, som løbende revideres.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Knust grøn kop

  Hvis det alligevel går galt

  Det kan ske, at I på trods af jeres samarbejdsvilje og åbenhed føler, at I som forældre bliver mødt med lukkethed og mangel på forståelse.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forældre
  Drengegruppe hygger sig

  Ordblindhed i grundskolen - Elever

  På denne side får du viden om, hvad du som ordblind elev kan gøre for at hjælpe dig selv i grundskolen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Elev
  Teenager i gul t-shirt

  Du er ikke alene

  Der sidder i gennemsnit 1-2 ordblinde elever i hver klasse, så du er ikke den eneste.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Elev
  Elever i klassen

  Du vil selv noget

  Der er nogen, der bliver bange, hver gang de føler, at de skal præstere noget foran klassen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Elever
  Lærer
  Bogstaver i spiral

  Ordblindhed

  Få viden om ordblindhed, tidlig identifikation, Ordblindetesten og opfølgning på Ordblindetesten.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleledelse
  nøgle

  Definitionens centrale nøglebegreber

  Om de centrale nøglebegreber
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Lærer
  Pige med mange bøger

  Tidlig identifikation og Ordblinderisikotesten

  Læs om Identifikation af forudsætninger og færdigheder for læseudvikling samt afdækning af basale afkodningsfærdigheder.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Byskilt

  Eksempler fra praksis på udredningsprocedurer

  Det er vigtigt, at kommunerne har en udredningsprocedure for tidlig identifikation, så man kan følge elevernes udvikling og progression og forebygge ordblindhed.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  bogstaverne a,b,c

  Ordblindetesten

  Siden februar 2015 har Undervisningsministeriet stillet en gratis, national ordblindetest til rådighed, ”Ordblindetesten”.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  trafiklys

  Opfølgning på ordblindetesten

  Videre forløb efter ordblindetesten er gennemført
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Lærer
  Dreng i skolegård med taske på ryggen

  Case - Jonas

  Dette er et eksempel på en testrapport. Først fremlægges observationer og elevens resultater på de indledende test, derefter fremlægges Ordblindetesten, og til sidst beskrives handleplanen for eleven:
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  3 personer i mødesituation

  Et eksempel på møde med familien om Ordblindetesten

  Møde med familie om resultater og gennemgang af handleplan.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Lærer hjælper elev

  Undervisning af ordblinde elever

  Få viden om undervisning af ordblinde elever, generelle kendetegn ved effektiv undervisning, om tidlig indsats og om specialiseret undervisning.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Piger der arbejder sammen

  Undervisning med dokumenteret effekt

  Undervisningsindholdet i det følgende er til at arbejde med i klassen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Skoleledelse
  Elev og lærer

  Udfordrende færdigheder og færdigheder, der kan være påvirket af ordblindhed

  I tilrettelæggelsen af undervisningen for ordblinde elever kan man med fordel sondre mellem udfordrende færdigheder og færdigheder, der kan blive påvirket af ordblindhed – og ofte bliver det.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Bogstavark på snor

  Indsats i Børnehaveklasse

  I Fælles Mål for Børnehaveklassen kan man læse, hvad der forventes af alle elever på en række kompetenceområder.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale