Rapporten

  Gør skoleledelse en forskel?

  Ledelsesforhold tæt på skolens undervisning gør en væsentlig forskel og lærere er mest effektive til at påvirke implementeringen af folkeskolereformen i skolernes undervisning. Det viser en rapport udgivet af SFI.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever
  © Ulrik Jantzen

  En længere og mere varieret skoledag - 2017

  Der er stor variation i den måde skolerne arbejder med de nye elementer i den længere og mere varierede skoledag. En rapport fra KORA viser, at der stadig er udfordringer i implementeringen, men også at elevernes læring og trivsel bliver styrket gennem mere motion og bevægelse i undervisningen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Skole
  © Ulrik Jantzen

  Forældreperspektiver på folkeskolen

  Langt størstedelen af forældrene synes, at deres barn har en varieret og afvekslende skoledag, hvor barnet klarer sig godt fagligt og trives. Det viser en rapport udarbejdet af EVA.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever
  © Ulrik Jantzen

  Den pædagogiske praksis i indskolingen

  Skolerne opbygger skoledagen i indskolingen meget forskelligt, og der er stor variation i, hvordan lærerne og pædagogerne samarbejder om undervisningen i indskolingen. Det viser et notat , udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Skole
  © Ulrik Jantzen

  Skolernes arbejde med holddannelse

  Denne rapport af EVA viser overordnet, at der ikke er en stigning i brugen af holddannelse i folkeskolen, siden reformen trådte i kraft. Derudover at det mest udbredte princip for inddeling af eleverne i hold er baseret i på deres faglige niveau, hvilket også var tendensen inden folkeskolereformen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Skole
  © Ulrik Jantzen

  Skolebestyrelsens rolle i den nye skole

  I en rapport om skolebestyrelsens rolle i den nye skole udarbejdet af EVA, ses en stigning i andelen af skolebestyrelsesformænd, der har oplevet at have indflydelse på den retning, som skolen udvikler sig i, og at skolebestyrelserne i høj grad stadig er i gang med at formulere og revidere skolernes principper.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Rapporten

  Elevernes faglige deltagelse og interesse før og efter folkeskolereformen

  En rapport udgivet af SFI viser at piger, elever fra uddannelsesfremmede hjem og etniske minoritetselever har haft en særlig positiv udvikling i deres faglige deltagelse og interesse siden implementeringen af folkeskolereformen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Pjeceforside
  © SFI

  2017: Mellemtid for folkeskolen - hvad gør en forskel i praksis?

  SFI og KORA har udgivet et hæfte, der giver skoler og kommuner et indblik i de erfaringer, der gøres med folkeskolereformen, og hvad der gør en forskel for elevernes læring og trivsel.
  Indholdstype: 
  Andet
  Elever
  © Nationalt Videncenter for Læsning

  Modellering som skriveværktøj

  I videoen viser historielærer Rikke, hvordan hun modellerer en fælles tekst med en 6.-klasse. Denne modelleringmetode kan hjælpe eleverne til benytte nye fagord og skrive bedre tekster.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Lærere
  © Nationalt Videncenter for Læsning

  Fælles sprog, teamsamarbejde og skrivedidaktik

  Hør lærere fra Vibeholmskolen i Ishøj fortælle om betydningen af deres teamsamarbejde for implementeringen af nye undervisningsmetoder så som modellering og skriveordre.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Billede af lærer og elev

  Læreruddannedes mobilitet på arbejdsmarkedet

  En undersøgelse fra Epinion giver ny viden om, hvorfor læreruddannede vælger at arbejde i eller uden for folkeskolen og hvilke forhold forskellige typer af lærere lægger vægt på i deres arbejdsliv.
  Indholdstype: 
  Andet
  Gymnasieelever

  Gymnasiernes arbejde med formativ feedback

  En rapport fra EVA viser, at formativ evaluering og feedback er kerneelementer i undervisningen og elevernes læreproces. Det er derudover en vigtig del af elevernes udvikling af studiekompetencer.
  Indholdstype: 
  Andet
  Lærer vejleder elev

  Dansk- og matematiklæreres undervisning med Fælles Mål

  En undersøgelse udarbejdet af DPU og VIA UC viser at lærerne bruger Fælles Mål, men de oplever også udfordringer. Nogle lærere udtrykker bekymring for, at arbejdet med Fælles Mål kan reducere opmærksomheden på elevernes trivsel.
  Indholdstype: 
  Andet
  Lærere
  © Ulrik Jantzen

  Folkeskoleledere efterlyser vejledning om forvaltningsloven

  En undersøgelse fra KORA viser, at folkeskoleledere er opmærksomme på forvaltningsloven, dog er de ofte i tvivl om, hvornår og hvordan reglerne skal anvendes.
  Indholdstype: 
  Andet
  Pige får hjælp til lektierne

  Undersøgelse af undervisning i specialundervisningstilbud

  Rapporten giver et statusbillede af specialundervisningstilbuddene i forhold til organisering, undervisning samt elevernes faglige og sociale udvikling og trivsel. Rapporten viser, at langt hovedparten af eleverne trives og møder en differentieret og varieret undervisning.
  Indholdstype: 
  Andet
  Digitale læringsplatforme

  Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler

  Viden og forskning om implementering og anvendelse af digitale læringsplatforme på 15 danske folkeskoler. Projektets medarbejdere har sammen med det pædagogiske personale udviklet meningsfulde tilgange til arbejdet med læringsplatforme.
  Indholdstype: 
  Andet
  Digitale læringsplarforme

  Om projektet “Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler”

  Rapporten formidler resultater og erfaringer fra forskningsprojektet “Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler”
  Indholdstype: 
  Andet
  Digitale læringsplarforme

  Delrapport 1: International forskningslitteratur om anvendelsen af digitale læringsplatforme

  Review af international forskning inden for brug af digitale læringsplatforme i skoler, hvor temaerne i: Implementering, kompetenceudvikling og elevers læring er centrale. Undersøgelsen danner udgangspunkt for resten af projektet.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Digitale læringsplarforme

  Delrapport 2: Fremtidsværksted, brugerindflydelse og ejerskab i brug af læringsplatforme

  En undersøgelse med udgangspunkt i en ‘Participatory design’ metode, hvor fremtidsværksted og designeksperimenter i videreudviklingen af læringsplatformen på en konkret skole.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Digitale læringsplarforme

  Delrapport 3: Designviden og -eksperimenter som afsæt for brugerinddragende implementering af læringsplatforme

  Projektets erfaringer med at inddrage det pædagogiske personale i designeksperimenter, ved at gøre brug af den designviden der allerede foreligger hos det pædagogiske personale.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer