Højtlæsning for en gruppe elever i indskolingen.

  Hvad er demokrati

  Eleverne skal her se en kortfilm, hvori en 3. klasse diskuterer begrebet demokrati. Bagefter taler I om, hvad eleverne ved om demokrati, og du præsenterer klassen for, hvad I skal arbejde med i kampagnen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Planche om fællesskaber

  Hvilke fællesskaber indgår vi i

  Eleverne præsenteres for begrebet fællesskab og arbejder i grupper med at karakterisere et konkret fællesskab.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Elever kigger på udstilling af mini-by

  Fra fællesskab til samfund

  Her skal eleverne arbejde med alle de fællesskaber, som de og deres familier indgår i, og hvordan fællesskaberne overlapper hinanden.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Observerende elever

  Bevægelseslegen: Gæt et fællesskab

  Eleverne skal på skift mime et fællesskab, som de andre skal gætte.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Elever står i rundkreds og holder i hånd

  Slå knude på klassen

  Eleverne oplever fællesskabet via en konkret bevægelsesøvelse, der kun kan løses, hvis de samarbejder.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Planche

  Foreningspakke om fællesskab og foreningsdemokrati

  Eleverne får besøg af en forening og får et indblik i, hvad foreningskulturen betyder for fællesskabet og demokratiet i Danmark.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Elever ligger i rundkreds

  Demokratiske fællesskaber

  Dette tema omhandler samfundets fællesskaber, og de fællesskaber eleverne til dagligt indgår i og er en del af. Under temaet finder du inspirationsmateriale til, hvordan I kan sætte fokus på gode og demokratiske fællesskaber. Derudover kan I arbejde med fællesskaber trods forskelle, hvor eleverne stifter bekendtskab med mennesker, der er anderledes end dem selv.
  Indholdstype: 
  Andet
  Lærer og elever læser sammen

  Samtalesalon: Fællesskab trods forskelle

  Eleverne deltager i en samtalesalon med mennesker, der er anderledes, eksempelvis beboere på et plejehjem, børn/unge fra andre uddannelsesinstitutioner, skoler eller børnehaver.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Elever ligger i rundkreds

  Demokratiske fællesskaber

  Dette tema omhandler samfundets fællesskaber, og de fællesskaber eleverne til dagligt indgår i og er en del af. Under temaet finder du inspirationsmateriale til at introducere eleverne for demokrati og andre styreformer. Ligeledes finder du eksempler på, hvordan I kan arbejde med fællesskaber og samarbejde på trods af forskelle ved at arrangere samtalesalon, booktalks eller invitere en lokal forening på besøg.
  Indholdstype: 
  Andet
  En lærer og fire elever står med armene om hinanden

  Hvad er demokrati

  Eleverne ser en kortfilm, hvor en 3. klasse diskuterer begrebet demokrati. Bagefter taler I om, hvad eleverne ved om demokrati, og du præsenterer klassen for, hvad I skal arbejde med.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Samtale mellem tre elever

  Demokrati og andre styreformer

  Eleverne inddeles i grupper. Hver gruppe skal med udgangspunkt i en regel (eksempelvis flertallet bestemmer, eller den højeste bestemmer) tage stilling til, hvad pengene i klassekassen skal bruges til.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  En gruppe af elever står i ring med armen om hinanden

  Vores fællesskaber

  Eleverne arbejder med, hvilke fællesskaber de hver især indgår i, hvad der karakteriserer dem, og hvordan fællesskaberne rækker ind i hinanden.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Forsamling af elever

  Foreningspakke om fællesskab og foreningsdemokrati

  I denne øvelse får eleverne besøg af en forening og får et indblik i, hvor mange forskellige foreninger, som findes i Danmark, og hvor meget hele foreningskulturen betyder for fællesskabet og demokratiet. Dermed får eleverne en forståelse for, hvor vigtigt foreningsfrihed er i Danmark.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  En gruppe af elever har samtaler i makkerpar

  Samtalesalon: Fællesskab trods forskelle

  Eleverne deltager i en samtalesalon med mennesker, der er anderledes, eksempelvis beboere på et plejehjem, børn/unge fra andre uddannelsesinstitutioner, skoler eller børnehaver (eksempelvis en friskole med et særligt værdigrundlag) og så videre.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  En stor gruppe elever diskuterer i fællesskab

  Fællesskab gennem booktalks

  Fællesskab gennem booktalks er en materialepakke, der inviterer eleverne med ind i bøgernes univers, hvor de møder forskellige karakterer og deres følelser og udfordringer. Dette skal give eleverne en oplevelse af forskellige fællesskaber.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Elever ligger i rundkreds

  Demokratiske fællesskaber

  Dette tema handler om samfundets fællesskaber, og de fællesskaber eleverne dagligt indgår i og er en del af. Under temaet finder du inspirationsmateriale til, hvordan I kan arbejde med fællesskaber og samarbejde på trods af forskelle ved at arrangere samtalesalon, booktalks eller invitere en lokal forening på besøg.
  Indholdstype: 
  Andet
  Samtale i en gruppe på fire elever

  Vores fællesskaber

  Eleverne taler om, hvilke fællesskaber de hver især indgår i, hvad der karakteriserer dem, og hvordan fællesskaberne rækker ind i hinanden.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  En gruppe piger har en samtale

  Samtalesalon: Fællesskab trods forskelle

  Eleverne deltager i en samtalesalon med mennesker, der er anderledes, eksempelvis beboere på et plejehjem, børn/unge fra andre uddannelsesinstitutioner, skoler eller børnehaver.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Lærer giver instrukser til elever

  Foreningspakke om fællesskab og foreningsdemokrati

  I dette undervisningsforløb får eleverne besøg af en forening og får et indblik i hvad foreningskulturen betyder for fællesskabet og demokratiet i Danmark.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Tre piger gennemgår en opgave

  Fællesskab gennem booktalk

  Fællesskab gennem booktalks er en materialepakke, der inviterer eleverne med ind i bøgernes univers, hvor de møder forskellige karakterer og deres følelser og udfordringer. Dette giver eleverne en oplevelse af forskellige fællesskaber.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration