En gruppe drenge arbejder sammen

  Den demokratiske samtale

  Dette tema sætter fokus på, hvordan eleverne er med til at bidrage til fællesskabet i deres samtaler og dialog. Under temaet finder du inspirationsmateriale til, hvordan I kan arbejde med regler for den gode samtale og håndtering af uenigheder. Derudover bruges rollespil som et redskab til at lære eleverne om betydningen af måden, vi taler med hinanden på.
  Indholdstype: 
  Andet
  Elever der tegner

  Alle påvirker stemningen i fællesskabet

  Eleverne får tildelt forskellige roller, hvor de skal tale henholdsvist grimt og pænt.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Elever der taler og tegner

  Regler for den gode samtale

  Eleverne introduceres for nogle enkle regler for, hvordan vi taler ordentligt med hinanden.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Rollespil

  Rollespillet: Dragen og kaninen

  Via et rollespil øver eleverne sig på at bruge ‘Regler for den gode samtale’ og får erfaring med, hvordan det at tale henholdsvis pænt og grimt til hinanden kan ændre en situation.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Lærer giver instrukser til sin klasse

  Demokratisk deltagelse

  Dette tema sætter fokus på elevernes muligheder for indflydelse og deltagelse i deres hverdag. Under temaet finder du inspirationsmateriale til, hvordan eleverne kan gøre sig konkrete erfaringer med at træffe beslutninger og sætte deres præg på skolen og i undervisningen via leg, bevægelse og øvelser.
  Indholdstype: 
  Andet
  En gruppe drenge arbejder sammen

  Den demokratiske samtale

  Dette tema omhandler ytringsfrihed og det at danne sig sin egen mening. Der sættes tilmed fokus på den demokratiske samtale og elevernes evne til at sætte sig ind i andres synspunkter og baggrund for at mene, som de gør. Under temaet finder du inspirationsmateriale til arbejdet, som blandt andet tager afsæt i samtaleøvelser, rollespil og arbejde med korte film omhandlende ytringsfrihed og demokratisk samtale.
  Indholdstype: 
  Andet
  Samtaler blandt lærer og elever

  Den demokratiske samtale

  I ser filmen ‘Den demokratiske samtale’ og taler om, hvorfor demokratiet kun fungerer, hvis vi tør sige vores mening, og hvordan dette er en forudsætning for at få indflydelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  En gruppe elever på biblioteket

  Tag stilling

  Eleverne diskuterer i grupper en række udsagn og tager herefter hver især stilling til udsagnene ved at stille sig på en linje på gulvet alt efter, hvor enige/uenige de er. Derefter argumenterer de for deres synspunkter.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Samtaler mellem elever

  Ytringsfrihed

  I ser en film om, at vi i Danmark har ytringsfrihed, men at der også er nogle grænser for, hvad vi må sige. Bagefter taler I om ytringsfrihed, og i hvor høj grad eleverne selv føler sig frie til at sige deres mening i det daglige.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  En rundkreds af elever, der holder i hånd

  Styrk hinandens ytringsfrihed

  To og to laver eleverne en lytteøvelse, hvor de bliver opmærksomme på, i hvor høj grad man kan komme til at begrænse andres lyst til at ytre sig – og omvendt hvordan man kan styrke andres lyst til at ytre sig.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Papirer

  Regler for den gode samtale

  Eleverne præsenteres for nogle regler for ‘den gode samtale’.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Elever præsenterer for hinanden

  Rollespillet: Dragen og kaninen

  Gennem et rollespil øver eleverne sig på at bruge ‘Regler for den gode samtale’ og får erfaring med, hvordan det at tale henholdsvis pænt og grimt til hinanden kan ændre en situation.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Rollespil

  Rollespillet: Det mener du ikke?

  Nytter det noget, at børn og unge engagerer sig i demokratiet – og hvad skal der til for at få flere børn til at engagere sig? Det er de to spørgsmål, som eleverne i dette rollespiler kommer til at debattere. I rollespillet trænes elevernes evne til at sætte sig ind i andres synspunkter og baggrund for at mene, som de gør. Derudover trænes elevernes evne til at argumentere for deres holdninger, ligesom eleverne kommer til at reflektere over deres demokratiske handlemuligheder.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  En gruppe drenge arbejder sammen

  Den demokratiske samtale

  Dette tema introducerer frihedsrettigheder, og hvad rettighederne betyder for elevernes eget liv og for vores demokrati. Der sættes fokus på den demokratiske samtale og elevernes evne til at sætte sig ind i andres synspunkter og baggrund for at mene, som de gør. Under temaet finder du inspirationsmateriale til arbejdet, som blandt andet tager afsæt i samtale- og lytteøvelser samt arbejde med korte film omhandlende frihedsrettigheder og demokratisk samtale.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Fælles diskussion mellem eleverne i klasselokalet

  Den demokratiske samtale

  Eleverne ser kortfilmen ‘Den demokratiske samtale’ og taler om den i plenum.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Tavle

  Tag stilling

  Eleverne diskuterer i grupper en række udsagn og tager herefter hver især stilling til udsagnene ved at stille sig på en linje på gulvet alt efter, hvor enige/uenige de er. Derefter argumenterer de for deres synspunkter.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Tavle med post-its

  Regler for den gode samtale

  Eleverne præsenteres for ‘Regler for den gode samtale’ og læser en tekst om, hvordan den hårde tone på nettet kan påvirke os. I taler om, hvordan eleverne kan bidrage til den gode tone ved at bruge reglerne.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Fire drenge arbejder i gruppe

  Caseøvelse: Den svære samtale

  I denne øvelse præsenteres eleverne for en række konkrete eksempler på svære samtaler om eksempelvis religion, seksualitet og familiekonflikter. De skal reflektere over, hvordan de bedst kan gribe samtalerne an med udgangspunkt i de debatdogmeregler, som de har opstillet.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Tre elever med hånden i vejret

  Ytringsfrihed

  I ser en film om, at vi i Danmark har ytringsfrihed, men at der også er nogle grænser for, hvad vi må sige. Bagefter taler I om ytringsfrihed, og i hvor høj grad eleverne selv føler sig frie til at sige deres mening i det daglige.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Lærer og elev i dialog, mens en gruppe lytter med

  Styrk hinandens ytringsfrihed

  To og to laver eleverne en lytteøvelse, hvor de bliver opmærksomme på, hvordan de kan komme til at begrænse andres lyst til at ytre sig – og omvendt hvordan de kan styrke andres lyst til at ytre sig.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb