Papirer og computer

  Kildekritik og kritisk refleksion

  Dette tema sætter fokus på kildekritik, research og Fake News. Under temaet finder du inspirationsmateriale med bud på, hvordan eleverne kan gøre sig erfaringer med at tage stilling på et oplyst grundlag. Materialet indeholder læringsaktiviteter, hvor der blandt andet arbejdes med emnet gennem rollespil, en kort film, den helt nye podcast ” Mener du egentlig det”. Derudover arbejdes med emnet gennem deltagelse i en særlig workshop om kildekritik og Fake News arrangeret af et af de danske biblioteker.
  Indholdstype: 
  Andet
  En lærer og en gruppe elever lytter til fremlæggelse

  Tag stilling på et oplyst grundlag

  Eleverne tager stilling til, hvorvidt de umiddelbart mener, at valgretten skal sættes ned til 16 år. Derefter ser de en kortfilm med fakta samt argumenter for og imod, inden de igen tager stilling til emnet. Hermed får de erfaring med, hvad det vil sige at tage stilling på et oplyst grundlag, og at de ofte vil skifte mening, når de sætter sig ind i en sag.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  To piger med lukkede øjne

  Rollespillet: Nytter det noget

  Nytter det noget, at unge engagerer sig i demokratiet – og hvad skal der til for at få flere unge til at engagere sig? Det er de to spørgsmål, som eleverne i dette rollespil kommer til at debattere. I rollespillet trænes elevernes evne til at sætte sig ind i andres synspunkter og baggrund for at mene, som de gør. Derudover trænes elevernes evne til at argumentere for deres holdninger, ligesom eleverne kommer til at reflektere over deres demokratiske handlemuligheder.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Podcast symbol

  Podcast: Mener du egentlig det

  I denne podcast om unge og demokrati fokuseres på unges interesser og holdninger til politiske og demokratiske spørgsmål, og på, hvor de ytrer sig – og om de ytrer sig. Podcasten følger tre unge Victor, Esther og Gül, når de deler ud af deres tanker omkring det at finde ud af, hvad man egentlig mener. Ungdomsforsker ved CeFU, lektor Maria Bruselius-Jensen fortæller bl.a. om, hvordan det står til med unges politiske deltagelse, og hvordan unges holdninger bliver påvirket eksempelvis på de sociale medier.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Papir og computer

  Bibliotekspakke: Fake news, research og kildekritik

  Som en del af den nationale kampagne om fællesskab, demokrati og medborgerskab tilbyder en række biblioteker landet over at afholde workshoppen ‘Fake News, research og kildekritik’. Kontakt det lokale bibliotek og hør, om de udbyder workshoppen. Alternativt kan du selv undervise eleverne med udgangspunkt i materialet.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Kildekritik og kritisk refleksion

  Kildekritik og kritisk refleksion

  Dette tema sætter fokus dét at træffe beslutninger på et oplyst grundlag og elevernes evne til at vurdere, hvornår en nyhed er sand, falsk eller vildledende. Under temaet finder du inspirationsmateriale til, hvordan I kan arbejde med kritisk refleksion, kildekritik og de udfordringer som muligheder, der opstår med udbredelsen af sociale medier. Materialet indeholder blandet andet den nyudviklede podcast ” Mener du egentlig det”.
  Indholdstype: 
  Andet
  Tre elever i samtale med deres lærer

  Bibliotekspakke: Fake news, research og kildekritik

  Med bibliotekspakken Fake news, research og kildekritik bliver der sat fokus på elevernes evne til at være kritiske over for de ting, nyheder og informationer, de møder. Eleverne skal selv finde frem til information og forsøge sig med forskellige informationssøgningsteknikker.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  To drenge søger information på computer

  Hvor får jeg mine nyheder fra?

  Denne aktivitet består af to mindre og en lidt større øvelse, hvor eleverne på den ene side skal reflektere over deres eget medieforbrug, og på den anden side på egen hånd prøve kræfter med, hvordan medier hele tiden vinkler historier.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Pige i samtale med sin gruppe

  Sort, hvidt eller midt i mellem?

  Falske nyheder er blevet noget, vi må forholde os til i den måde, som vi forstår det globaliserede og digitaliserede mediebillede på. I denne aktivitet gives eleverne værktøjer til at spotte falske nyheder.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Podcast symbol

  Podcast: Mener du egentlig det

  I denne podcast om unge og demokrati fokuseres på unges interesser og holdninger til politiske og demokratiske spørgsmål, og på hvor de ytrer sig – og om de ytrer sig. Podcasten følger tre unge Victor, Esther og Gül, når de deler ud af deres tanker omkring det at finde ud af, hvad man egentlig mener. Ungdomsforsker ved CeFU, lektor Maria Bruselius-Jensen fortæller bl.a. om, hvordan det står til med unges politiske deltagelse, og hvordan unges holdninger bliver påvirket eksempelvis på de sociale medier.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Papirer og computer

  Kildekritik og kritisk refleksion

  Dette tema sætter fokus på dét at træffe beslutninger på et oplyst grundlag og hvor eleverne får deres nyheder fra.Under temaet finder du inspirationsmateriale til, hvordan I kan arbejde med kritisk refleksion, kildekritik og de udfordringer som muligheder, der opstår med udbredelsen af sociale medier.
  Indholdstype: 
  Andet
  Fire piger i gruppearbejde

  Bibliotekspakke: Fake news

  Med bibliotekspakken Fake news, research og kildekritik bliver der sat fokus på elevernes evne til at være kritiske over for de ting, nyheder og informationer, de møder.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  To drenge kigger på en telefon

  Hvor får jeg mine nyheder fra?

  Denne aktivitet består af to mindre og en lidt større øvelse, hvor eleverne på den ene side skal reflektere over deres eget medieforbrug, og på den anden side prøve kræfter med, hvordan medier hele tiden vinkler historier.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Papirer

  Sort, hvidt eller midt i mellem

  Falske nyheder er blevet noget, vi må forholde os til i den måde, som vi forstår det globaliserede og digitaliserede mediebillede på. I dette element gives eleverne værktøjer til at spotte falske nyheder.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Papirer og computer

  Kildekritik og kritisk refleksion

  Dette tema sætter fokus på dét at træffe beslutninger på et oplyst grundlag, og hvor eleverne får deres nyheder fra. Under temaet finder du inspirationsmateriale til, hvordan I kan arbejde med kritisk refleksion, kildekritik og de udfordringer som muligheder, der opstår med udbredelsen af sociale medier.
  Indholdstype: 
  Andet
  Fire piger i gruppearbejde

  Bibliotekspakke: Fake news

  Som en del af den nationale kampagne om fællesskab, demokrati og medborgerskab tilbyder en række biblioteker landet over at afholde workshoppen ‘Fake News, research og kildekritik’. Kontakt det lokale bibliotek og hør, om de udbyder workshoppen. Alternativt kan du selv undervise med udgangspunkt i materialet.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  To drenge kigger på en telefon

  Hvor får jeg mine nyheder fra?

  I denne aktivitet skal eleverne reflektere over deres medieforbrug og på egen hånd prøve kræfter med, hvordan medier hele tiden vinkler historier.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Papirer

  Sort, hvidt eller midt i mellem

  Denne aktivitet sætter fokus på, hvor svært det kan være at spotte en falsk nyhed.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Papirer og computer

  Kildekritik og kritisk refleksion

  Dette tema sætter fokus dét at træffe beslutninger på et oplyst grundlag og hvor kursisterne får deres nyheder fra. Under temaet finder du inspirationsmateriale til, hvordan der kan arbejdes med kritisk refleksion, kildekritik og de udfordringer som muligheder, der opstår med udbredelsen af sociale medier.
  Indholdstype: 
  Andet
  Gruppearbejde

  Bibliotekspakke: Fake news

  Bibliotekspakken Fake News sætter fokus på den stigende strøm af falske historier, der florerer på internettet – og som ofte bliver delt kritikløst af mange mennesker.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration