forskerartikel symbol

  Børn og unges deltagelse i samfundets fællesskaber

  Af Maria Bruselius Jensen, Lektor. P.hd., Center for Ungdomsforskning
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  forskerartikel symbol

  Demokratiske principper for samtalen og fællesskabet

  Af Birthe Lund, lektor, Institut for Læring og Filosofi (HUM), Aalborg Universitet
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  forskerartikel symbol

  Dannelse, dannelsestænkning og demokrati

  Af Birthe Lund, lektor, Institut for Læring og Filosofi (HUM), Aalborg Universitet
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  forskerartikel symbol

  Dannelsesidealer og deres historiske rødder

  Af Birthe Lund, lektor, Institut for Læring og Filosofi (HUM), Aalborg Universitet
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  forskerartikel symbol

  Udviklingen i demokrati og retsstat

  Af Antje Gimmler, professor og forskningsleder ved Center for Anvendt Filosofi, Aalborg Universitet
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet