It-understøttet inklusion

  Viden Om it-understøttet inklusion

  Digitale teknologier kan understøtte inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer. Læs om viden og forskning om it-understøttet inklusion, find udviklingsredskaber og andre materialer i dette Viden Om-tema.
  Indholdstype: 
  Andet
  Skole

  Skoleledernes oplevelse af styring, handlefrihed og pædagogisk ledelse

  Interviews med skole- og afdelingsledere danner grundlag for denne kvalitative rapport om skoleledelse. Rapporten er udarbejdet af VIVE som led i følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Video

  Video og podcast

  På denne side kan du finde inspiration om it-undersøttet inklusion via to podcast og en video.
  Indholdstype: 
  Andet
  Viden Om

  Viden Om sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever

  Denne Viden Om-udgivelse samler de elementer i undervisningen, som ifølge forskningen gavner tosprogede elever mest, både hvad angår tilegnelse af det danske sprog og læsning. Til dette Viden Om-tema kan du finde to vidensnotater, to udviklingsredskaber, tre plakater og tre film.
  Indholdstype: 
  Andet
  Video

  Videoer

  Her kan du finde tre korte film, som viser, hvordan tosprogede elevers sprog- og læsekompetencer kan styrkes.
  Indholdstype: 
  Andet
  Plakat

  Plakater

  Tre plakater giver inspiration og metoder til at styrke om sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever.
  Indholdstype: 
  Andet
  Elever

  Brug af it i den første læse- og staveundervisning

  Brug af it i den første læse- og staveundervisning har hverken positiv eller negativ effekt på elevernes læse-, stave- og sprogfærdigheder, men styrker elevernes motivation for at læse og skrive.
  Indholdstype: 
  Andet
  Unge
  © Ulrik Jantzen

  Børn og unges brug af fritids- og klubtilbud - Rapport

  Gode sociale relationer, fællesskaber, medbestemmelse i hverdagen og fritid er afgørende for børn og unges oplevelse af et godt fritids- eller klubtilbud. Det viser en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Rapporten sætter fokus på brugen og kvaliteten af fritids – og klubtilbud med særlig opmærksomhed på, hvordan folkeskolereformen fra 2014 har påvirket tilbuddene.
  Indholdstype: 
  Andet
  Innovation

  Innovation i skolen - Didaktiske blikke på elevers deltagelsesmuligheder

  Fokus på autentiske problemstillinger og værdiskabelse fremmer danske skoleelevers motivation og deltagelse i undervisningen, viser ny forskning baseret på skoleudviklingsprojektet ’BOOST: Innovativ skole i Helsingør’.
  Indholdstype: 
  Andet
  Specialundervisning

  Undersøgelse af undervisning i specialundervisningstilbud - midtvejsnotat

  Midtvejsnotatet bidrager med en analyse af udviklingen i specialtilbud i forhold til organisering og undervisning samt arbejdet med at styrke elevernes faglige og sociale udvikling. Fokus er på at undersøge, hvordan specialtilbuddene implementerer de indholdsmæssige ændringer i en længere og mere varieret skoledag, som følge af folkeskolereformen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Vidensnotat

  Hvad er "Viden Om"?

  Viden Om fokuserer på et bestemt tema eller en pædagogisk problemstilling. Formålet er at gøre den eksisterende viden og forskning tilgængelig for lærere, pædagoger og ledere.
  Indholdstype: 
  Andet
  752934_.jpg

  De yngste elevers hverdag i folkeskolen

  Rapporten, udarbejdet af VIVE, viser, at et godt klassemiljø og lærernes klasseledelse er en forudsætning for et godt udbytte af den længere skoledag. Undersøgelsen viser, at indhold, organisering og styringen af skoledagens sidste timer er afgørende for elevernes oplevelse af, om en skoledag er lang eller ej.
  Indholdstype: 
  Andet
  Frivillige i lektiecafé

  Lektiehjælp og faglig fordybelse – En beskrivelse af reformelementet

  Denne undersøgelse viser, at særligt elever, som i mindre grad oplever at kunne få hjælp til lektierne af sine forældre, har gavn af lektiehjælpen. Undersøgelsen er udarbejdet af VIVE.
  Indholdstype: 
  Andet