It-understøttet inklusion

  Viden Om it-understøttet inklusion

  Digitale teknologier kan understøtte inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer. Læs om viden og forskning om it-understøttet inklusion, find udviklingsredskaber og andre materialer i dette Viden Om-tema.
  Indholdstype: 
  Andet
  Skole

  Skoleledernes oplevelse af styring, handlefrihed og pædagogisk ledelse

  Interviews med skole- og afdelingsledere danner grundlag for denne kvalitative rapport om skoleledelse. Rapporten er udarbejdet af VIVE som led i følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Video

  Video og podcast

  På denne side kan du finde inspiration om it-undersøttet inklusion via to podcast og en video.
  Indholdstype: 
  Andet
  Viden Om

  Viden Om sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever

  Denne Viden Om-udgivelse samler de elementer i undervisningen, som ifølge forskningen gavner tosprogede elever mest, både hvad angår tilegnelse af det danske sprog og læsning. Til dette Viden Om-tema kan du finde to vidensnotater, to udviklingsredskaber, tre plakater og tre film.
  Indholdstype: 
  Andet
  Video

  Videoer

  Her kan du finde tre korte film, som viser, hvordan tosprogede elevers sprog- og læsekompetencer kan styrkes.
  Indholdstype: 
  Andet
  Plakat

  Plakater

  Tre plakater giver inspiration og metoder til at styrke om sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever.
  Indholdstype: 
  Andet
  Elever

  Brug af it i den første læse- og staveundervisning

  Brug af it i den første læse- og staveundervisning har hverken positiv eller negativ effekt på elevernes læse-, stave- og sprogfærdigheder, men styrker elevernes motivation for at læse og skrive.
  Indholdstype: 
  Andet
  Unge
  © Ulrik Jantzen

  Børn og unges brug af fritids- og klubtilbud - Rapport

  Gode sociale relationer, fællesskaber, medbestemmelse i hverdagen og fritid er afgørende for børn og unges oplevelse af et godt fritids- eller klubtilbud. Det viser en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Rapporten sætter fokus på brugen og kvaliteten af fritids – og klubtilbud med særlig opmærksomhed på, hvordan folkeskolereformen fra 2014 har påvirket tilbuddene.
  Indholdstype: 
  Andet
  Innovation

  Innovation i skolen - Didaktiske blikke på elevers deltagelsesmuligheder

  Fokus på autentiske problemstillinger og værdiskabelse fremmer danske skoleelevers motivation og deltagelse i undervisningen, viser ny forskning baseret på skoleudviklingsprojektet ’BOOST: Innovativ skole i Helsingør’.
  Indholdstype: 
  Andet
  Specialundervisning

  Undersøgelse af undervisning i specialundervisningstilbud - midtvejsnotat

  Midtvejsnotatet bidrager med en analyse af udviklingen i specialtilbud i forhold til organisering og undervisning samt arbejdet med at styrke elevernes faglige og sociale udvikling. Fokus er på at undersøge, hvordan specialtilbuddene implementerer de indholdsmæssige ændringer i en længere og mere varieret skoledag, som følge af folkeskolereformen.
  Indholdstype: 
  Andet